Sweden
Logga in

Svea Bank överklagar till Högsta Domstolen

Publicerad onsdag 19 april 2023 01:33Inkasso

Konsumentombudsmannen inledde under år 2020 ett pilotmål mot Svea i syfte att förbjuda debitering av förseningsavgifter vid konsumentkrediter. Sådana avgifter har tillämpats av svenska konsumentkreditföretag i flera decennier.

Konsumentverket har genom Konsumentombudsmannen (KO) inledningsvis stämt Svea vid Patent- och marknadsdomstolen (motsvarande tingsrätt) för att bolaget tar ut en förseningsavgift av konsumenter vid försenad eller utebliven betalning. KO anser att avgiften inte kan tas ut enligt reglerna i inkassokostnadslagen. Svea är av motsatt uppfattning.

Patent- och marknadsdomstolen gick i sin dom förra våren på KO:s linje. Svea överklagade den till Patent- och marknadsöverdomstolen (PMÖD).

Överdomstolen meddelade i torsdag sin dom. En oenig domstol (2 ledamöter mot och 2 för) fastställde Patent- och marknadsdomstolens dom. I domslutet ges Svea dock rätt att begära prövningstillstånd till Högsta domstolen. Att PMÖD ger en sådan möjlighet i en av sina domar är högst ovanligt.

Branschorganisationerna Svensk Inkasso och Finansbolagens Förening är av uppfattningen att detta är en tillåten avgift. Målet är av högsta juridiska och praktiska intresse. Juridiskt då det innefattar bland annat hur lagtolkning ska göras när en hel bransch tillämpat en viss villkorstyp under lång tid, men omvärldens syn på skuldsättning och kredittagares kostnader förändrats över tiden. Praktiskt då målet kommer att bli styrande för svenska konsumentkreditföretags möjligheter att debitera förseningsavgifter.

Svea har nu beslutat att överklaga domen till Högsta domstolen. Skälen till det är PMÖD:s oenighet i sitt utslag och de skiljaktiga domarnas utvecklade motivering vilken är i linje med den uppfattning Svea har.

– Svea reagerar även över att den förseningsavgift som under flera decennier av hela branschen tagits ut av de som gjort betalning efter förfallodagen nu förbjuds utan myndigheter och domstolars reagerande mot den under alla år och att det sker utan att lagen förändrats. Branschen och konsumenter måste få denna fråga slutligt prövad av högsta instans, säger Mats Ihd, Bolagsjurist på Svea Bank.