Sweden
Logga in

Allt du behöver veta om elprisstödet

Publicerad måndag, 12 december 2022 11:22Inkasso

Bor du i mellersta eller södra Sverige? Grattis - då kan du räkna med elprisstöd. Om allt går enligt regeringens plan ska pengarna betalas ut i februari. Här är fem viktiga fakta att ha koll på.

1. Har du rätt till stöd?

Bor du i elområde SE3 (mellersta Sverige) eller elområde SE4 (södra Sverige) och har ett eget avtal med ett elnätsföretag har du rätt till stödet. Om elen däremot ingår i din hyra har du inget eget elnätsavtal. Men din hyresvärd eller bostadsrättsförening kan ha rätt till stödet. Stödet beräknas utifrån elförbrukningen i varje lägenhet eller hus under året. Alla pengarna går till den som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Du som har flyttat kan alltså få stöd för den tidigare hyresgästens/ägarens förbrukning – och gå miste om pengar för din elförbrukning i bostaden du flyttade ifrån.

2. Hur mycket pengar blir det?

Pengarna som betalas ut är en klumpsumma baserad på historisk förbrukning, under perioden 1 oktober 2021 till och med september 2022. På din elnätsfaktura kan du se vad din elförbrukning har varit för varje månad. Medelpriset i elområde SE3 var 125 öre per kWh under den aktuella perioden. Det är 50 öre mer än det så kallade nationella referenspriset. Svenska Kraftnät har räknat ut att det nationella referenspriset är 75 öre per kWh. Det har betydelse för hur mycket ersättning man får och bor man i SE3 får man därmed 50 öre för varje kWh. Räkneexempel: 0,5 kronor x (din elförbrukning i kWh från 1 oktober 2021 till 30 september 2022). Om du exempelvis bor i Stockholm och använde 20 000 kWh så får du alltså 10 000 kronor. I elområde SE4 var medelpriset 154 öre per kWh under den aktuella perioden. Det är 79 öre mer än det nationella referenspriset. Räkneexempel: 0,79 kronor x (din elförbrukning i kWh från oktober 2021 till september 2022). Bor du i Helsingborg och använde 20 000 kWh får du alltså 15 800 kronor i stöd.

3. Finansieringen - så funkar det

Elstödet finansieras av de så kallade flaskhalsintäkterna. Det är outnyttjade intäkter som uppstår i handeln mellan elområden som har olika elpriser. Flaskhalsintäkterna utbetalas från olika elnätsbolag till Svenska kraftnät, som i sin tur återbetalar dessa till kundkollektivet. Cirka 4,4 miljoner hushåll kan räkna med att få dela på 17 miljarder kronor i elprisstöd, enligt Energimarknadsinspektionen. Längre fram kommer det även att betalas ut stöd till företag. Totalt ligger stödpotten på 55,6 miljarder kronor.

4. Varför finns stödet?

Sedan hösten 2021 har elpriserna varit ovanligt höga i Sverige. Det beror i huvudsak på den fria europeiska elmarknaden och höga priser på fossila bränslen, vilket i sin tur är en konsekvens av att Ryssland strypt tillgången på naturgas. När flera länder i Europa drabbas av minskad tillgång på gas går priserna upp, även i Sverige. Begränsningar i elnätens kapacitet och ofördelaktigt väder har också haft en stor betydelse.

5. Hur gör jag för att få pengarna?

Stödet ska betalas ut under februari 2023. Det görs av Försäkringskassan, i samarbete med elnätsföretagen, direkt till hushållen via bankkonto eller utbetalningsavi. Så du behöver inte göra någonting alls.

Fakta - viktig ordlista

Nationellt referenspris
75 öre per kWh. Summan är beräknad av Svenska Kraftnät. Prisnivån är cirka 25 procent högre än det högsta medelpriset under de senaste tio åren. Man har även tagit hänsyn till det totala beloppet som har vikts till stödet, cirka 55 miljarder kronor.

Elprisområde
Sverige är sedan 2011 indelat i fyra elprisområden från norr till söder. SE1 och SE2, som ligger i norra Sverige, berörs inte av elprisstödet då elens medelpris var lägre än det nationella referenspriset där. Skillnaderna beror främst på att eltillgången är större i norr än i söder.

Svenska Kraftnät
Statligt verk som förvaltar svenska statens stamnät för elkraft och är systemansvarig myndighet för elförsörjningen i Sverige

Flaskhalsintäkt
En kapacitetsavgift som elbolagen betalar till Svenska kraftnät och som finansierar elstödet. Avgifterna är tänkta att användas till bland annat investeringar, underhåll, reparationer och energiförluster.

Mer intressant läsning

Populärt med elbil trots frågetecken om framtiden

Hälften av alla nya bilar som säljs i Sverige är klimatsmarta. Men vad händer nu när regeringen har skrotat den populära klimatbonusen och branschen dras med segdragna produktionsproblem? Här är tipsen för dig som går i köptankar.

Nya LAS: Svårare än väntat att få CSN-stödet

Sedan 1 oktober tillämpas den nya arbetsrätten. Det innebär en hel del lättnader för arbetsgivare, men också fördelar för anställda. Exempelvis kan man nu få CSN-stöd för att omskola sig – men det är svårare än väntat.

Så påverkas dina bolån i räntehöjningens tid

När räntorna stiger är det lätt att känna ekonomisk stress. Då är det viktigt att ta tempen på plånboken och prioritera utgifterna. Det tuffa läget ser inte ut att lätta i närtid - men håll ett öga på inflationen.