Sweden
Logga in

Här ser svenska företag störst fördelar med AI

Publicerad onsdag 25 oktober 2023 05:52Betallösningar

Utvecklingen av artificiell intelligens har exploderat de senaste åren. Men hur ställer sig svenska företag till att använda AI? I Svea Banks nya undersökning framgår det att fler är positivt inställda till AI jämfört med tidigare och drygt var tredje företag överväger att integrera tekniken i verksamheten. Samtidigt uttrycker en tredjedel oro över säkerhetsrisker.

I Sveas senaste AI-undersökning har fler än 500 svenska företagare svarat på frågor och tyckt till om utvecklingen av artificiell intelligens. Resultatet visar att andelen företag som använder AI i verksamheten ökat och att intresset för den nya tekniken stigit rejält.

Vart tredje företag, 31 procent, uppger i årets undersökning att de överväger att integrera AI-teknik i verksamheten. Detta är en markant ökning jämfört med 2019 då motsvarande siffra var endast 18 procent. På frågan varför företagare inte väljer att integrera AI svarar 19 procent att de inte besitter den kompetens som krävs, motsvarande siffra 2019 var 10 procent.

I undersökningen uppger 10 procent av företagen att de redan använder AI och att det främst är inom marknadsföring, datahantering och kundtjänst som tekniken implementerats. Av de som använder AI anser var tionde att verksamhetens lönsamhet ökat i ganska eller mycket hög grad, medan 38 procent anser att den ökat i en mycket låg grad.

Trots en positivare attityd ser många risker med AI

Undersökningen visar även att många företag anser att det fortfarande finns orosmoment med att implementera AI i verksamheten. Nästan en tredjedel, 29 procent, yttrar en oro över säkerhetsrisker, 25 procent ser risker med att det kan bli för opersonligt och 18 procent anser att det kan bli för dyrt.

Emma Lindgren
Allt fler företag börjar inse vikten av att integrera AI-teknik i verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga.

– Det framgår tydligt i vår undersökning att fler företag nu börjat inse vikten av att integrera AI-teknik i verksamheten för att förbli konkurrenskraftiga. Det kan i sin tur vara en viktig insikt för de företag som anser sig sakna rätt kompetens inom området. Att utbilda sig och utforska mer av vad den nya tekniken har att erbjuda kan vara en viktig och direkt nödvändig investering för många bolag, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank.

Så här svarade deltagarna i undersökningen

Läs pressreleasen med alla frågor och svar

Vill du veta mer?

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank på mejl emma.lindgren@svea.com

Om AI-undersökningen 2023

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 14 – 31 augusti 2023. Totalt har 500 telefonintervjuer genomförts med vd:ar, marknads-och försäljningschefer samt andra som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen. 

E-handelsindikatorn Q3 – så investerar landets e‑handlare

I Svea Banks senaste e-handelsindikator uppger fyra av fem e-handlare att deras tillväxt har varit svag, stillastående eller negativ under andra kvartalet. Närmare en tredjedel uppger att de kommer behöva ta in kapital inom ett år. Om detta och mer går det att läsa om i senaste e-handelsindikatorn.

Så rustar du för AI-boomen

Hur kommer framtidens ekonomiavdelning att se ut? Och hur förändrar AI arbetslivet redan nu? AI-tekniken utvecklas i en rasande takt – för att undvika att hamna på efterkälken är det hög tid för företag att rusta sig för den nya teknologiska revolutionen. Här är experternas bästa insikter och tips.

Företagare – så förbereder ni er för framtiden

"Om jag kunde svinga en trollstav och förändra en enda sak, så är det tidsramen. Företagare måste börja bygga för kommande sekel, inte för kommande kvartal."