Sweden
Logga in

E-handelsindikatorn Q3 – så investerar landets e‑handlare

Publicerad fredag 06 oktober 2023 08:00Betallösningar

I Svea Banks senaste e-handelsindikator uppger fyra av fem e-handlare att deras tillväxt har varit svag, stillastående eller negativ under andra kvartalet. Närmare en tredjedel uppger att de kommer behöva ta in kapital inom ett år. Om detta och mer går det att läsa om i senaste e-handelsindikatorn.

I Sveas senaste e-handelsindikator uppger över 17 procent att deras tillväxt varit negativ det senaste kvartalet. Hela 40 procent uppger att de haft svag tillväxt och över 20 procent menar att tillväxten uteblivit. Endast tre procent av e-handlarna har haft mycket stark tillväxt.

Samtidigt svarar nära hälften att de kommer investera i marknadsföring i sociala medier och att det är en viktig förberedelse inför kommande månader. Detta indikerar att e-handlarna lägger in en högre växel efter en tuff period och att de har en viktig höst framför sig.

Under nuvarande kvartal tror närmare hälften att tillväxten kommer fortsätta vara svag, samtidigt som en fjärdedel är positivt inställda och tror på stark tillväxt. Närmare en femtedel av e-handlarna kommer behöva ta in externt kapital det närmaste året, den vanligaste orsaken är för att säkra tillväxt. Utöver det uppger 13 procent att de kommer behöva gå in med privatkapital i bolaget.

Köpkraft, räntor och inflation leder fortsatt till negativ påverkan

Hushållens försämrade köpkraft samt räntor och inflation är det som påverkar tillväxten mest negativt enligt e-handlarna. Effektivare marknadsföring är däremot det vanligaste svaret för att påverka tillväxten positivt.

Marknadsföring – främsta investeringen

För att förbereda verksamheten inför nuvarande kvartal uppger 45 procent att de ska satsa, eller redan har satsat, på marknadsföring i sociala kanaler och 40 procent på övrig marknadsföring. På frågan vad som är de mest prioriterade investeringarna framöver svarar e-handlarna även där marknadsföring. Hela 46 procent kommer satsa ytterligare på att synas i sociala kanaler. Men även utveckling av hemsida blir allt viktigare, något som 40 procent ser som en prioriterad investering.

Marknadsföring ligger också i topp när det kommer till efterfrågad kompetens. Mer än en tredjedel tror att det kommer vara den mest eftertraktade kompetensen för deras verksamhet. Community manager och skapare av content är också kompetenser med hög efterfrågan, vilket ligger helt i linje med e-handlarnas investeringar och förberedelser framåt.

E-handel – betallösningar

Emma Lindgren
Vi ser att handlarna nu trycker på gasen för att vinna slaget om kunderna.

– E-handlarna har stått inför många utmaningar det senaste året och många har därför behövt ställa om sin verksamhet. Konkurrensen har ökat samtidigt som konsumenternas plånbok är tunnare. Det gäller att stå ut i mängden och där spelar både kundupplevelsen på sajten och marknadsföringen roll. Vi ser att man nu trycker på gasen för att vinna slaget om kunderna, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Starkt intresse för AI

Nära hälften har under det senaste året använt sig av någon form av AI i verksamheten. Den vanligaste anledningen är textgenerering. Mer än hälften av e-handlarna kan dessutom tänka sig att använda AI under kommande år, framför allt till textproduktion, bildredigering, göra research och ersätta uppgifter som anställda tidigare har gjort. 16 procent tror dessutom att kompetens inom AI kommer efterfrågas i högre utsträckning framåt.

– AI tar allt större plats, även för e-handlarna. I rådande ekonomi handlar mycket om att effektivisera i alla led och där kan AI underlätta, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion på Svea Bank.

Vanligaste sätten att förbereda sin e-handel inför kommande tre månader

1. Marknadsföring i sociala kanaler 46%
2. Övrig marknadsföring 40%
3. Utveckla produkter och nya produkter 34%
4. Skala ned kostnader och/eller verksamheten 28%
5. Optimera kundresan och kundservice i e-handel/butik 21%

Så här svarade företagarna

Läs alla frågor och svar

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Bank, emma nås på mejl emma.lindgren@svea.com

Om undersökningen

Undersökningen har besvarats av 268 svenska e-handlare genom Svea Banks kundpanel. Panelen ombeds att besvara frågor där de får bedöma hur deras företag går just nu och hur de tror att det kommer att gå de kommande tre månaderna. Undersökningen genomfördes mellan den 10 juli – 31 augusti 2023.

Så rustar du för AI-boomen

Hur kommer framtidens ekonomiavdelning att se ut? Och hur förändrar AI arbetslivet redan nu? AI-tekniken utvecklas i en rasande takt – för att undvika att hamna på efterkälken är det hög tid för företag att rusta sig för den nya teknologiska revolutionen. Här är experternas bästa insikter och tips.

Företagare – så förbereder ni er för framtiden

"Om jag kunde svinga en trollstav och förändra en enda sak, så är det tidsramen. Företagare måste börja bygga för kommande sekel, inte för kommande kvartal."

Det finns ljus i konjunkturtunneln

Konkursstatistiken har stigit till rekordnivåer, BNP antas sjunka i år samtidigt som räntorna stiger. Det verkar dystert, men det finns ljus i tunneln. Så här hänger det ihop.