Sweden
Logga in

Företagare – så förbereder ni er för framtiden

Publicerad fredag 22 september 2023 08:33Finansiering

"Om jag kunde svinga en trollstav och förändra en enda sak, så är det tidsramen. Företagare måste börja bygga för kommande sekel, inte för kommande kvartal."

Orden kommer från affärsgurun Jim Collins, i en intervju på chiefexecutive.net. Paradoxen är tydlig. Det är svårt att planera långsiktigt i en kaotisk värld, samtidigt blir det viktigare än någonsin. Oron från pandemier, krig och inflation får inte förvandlas till pessimism och paralysering. Företag behöver titta framåt och bakåt samtidigt. Jim Collins igen:

"Se vilka företag människor har skapat genom historien, vad vi åstadkommit genom all turbulens och kaos. Den utveckling och teknologi som kommit. De lyckades, så det kan vi göra också", säger han.

Vi kan till exempel låta oss inspireras av svenska företag som Bioarctic som för första gången kunnat bromsa utvecklingen av Alzheimers, eller Air Forestry som gallrar träd med jättedrönare eller Skrym som tar upp kampen mot onödig luft i e-handelns paket och transporter.

– Det människorna på de här företagen gör, är att de släpper tanken på hur det ser ut nu och istället fokuserar på hur det skulle kunna se ut i framtiden. Förenklat har de tagit ett problem, förtydligat det och sedan utgått från hur det ser ut när deras önskvärda osannolikheter faller in – när problemet är löst. De har börjat i den framtidsbilden och jobbat sig bakåt. På det sättet iscensätter de sin egen förändring, säger Ida Hult.

Ida Hult är framtidsetnolog och har haft strategiska uppdrag för bland annat Ikea, If, Ericsson och Arla Foods. I sin bok Ärvda svar beskriver hon hur ett företag som förbereder sig för en oförutsägbar framtid skulle kunna fungera. Hon kallar det för en Janusorganisation, efter den romerska guden Janus med två ansikten – ett som blickar in i framtiden och ett som ser tillbaka in i det förflutna.

Förenklat har företaget två delar. Delen som jobbar från nuet och framåt hjälper organisationen att vinna. Det handlar om att hålla maskinen i gång. Dess existens handlar om att finna, extrahera och fånga tillgängligt värde.

Den andra delen skulle då jobba från framtiden och bakåt. Utifrån andra principer. Vara experimentell till sin karaktär. Dess uppgift är inte att hjälpa organisationen att vinna, utan att överleva. Att förbereda organisationen för föränderliga tider.

Två faktorer för långsiktigt fokus

Oavsett om du har en Janusorganisation eller inte, kräver framtidens företagande att du har en del andra saker på plats. Jim Collins nämner framförallt dessa två, som behövs för att kunna ha rätt långsiktigt fokus:

  • Engagerade medarbetare
  • Tilltro, kombinerat med brutal fakta

Du kan ha rätt planer för ditt företag, men enligt Collins kan du inte åstadkomma dem utan rätt medarbetare. Han citerar historikern Edward T. O’Donnell: "Ditt ultimata skydd mot osäkerhet är ditt folk, folk som kan anpassa sig till vad världen än må hitta på".

Engagerade medarbetare hjälper dig in i en osäker framtid, och du får mer engagerade medarbetare om du ser till att de är glada. Beteendevetaren Dan Arielys företag Irrational Capital har utvecklat ett index de kallar Human Capital Factor (HCF). Med hjälp av stora mängder data och undersökningar visar HCF att medarbetarnas motivation och känsla av “psychological safety” är direkt kopplat till företagets framgång. Företag med högst poäng i HCF-index presterar 6,9 procent bättre än genomsnittet, på lång sikt. Detta har lett till att fondförvaltare nu skapat fonder baserade på HCF-index.

Tilltro och brutal fakta

Tilltro och brutal fakta? Jim Collins menar att allt börjar i faktan. Det handlar inte bara om att titta på vad som går fel i företaget. Det handlar om att alltid ställa frågan. Frågan om den brutala faktan. Om du har en företagskultur där den brutala faktan får komma fram på ett naturligt sätt så kan du ta reda på vad som orsakar problemen, utan att peka finger.

"Saker går fel. Misstag sker. Du behöver ha en kultur där frågan inte är ‘vems fel är det?’ utan ‘hur förstår vi vad som orsakade detta, och hur lär vi oss från det?’. Om det nedgraderas till att försöka lista ut vems fel det är, kommer det att sätta ett stopp för den brutala faktan att komma fram i ljuset. Det är en del av det hemliga receptet i att lyckas med detta", berättar Collins.

Tilltro knyter an till långsiktighet. Den handlar om att tro på företaget över tid, att du kommer att ta dig igenom kriser och komma ut på andra sidan. Jim Collins igen:
"Det svåra med tilltro är att det är lite som uppskjuten belöning. Att det är något som sker på lång sikt och inte i morgon".

3 förändringar för företag i framtiden

ekn.se listar Mikael Hilmersson, professor inom internationellt företagande på Handelshögskolan i Göteborg, tre utvecklingar som kan forma företagens framtid. Här är godbitarna.

1. Mer nära, mindre globalt

Pandemier och krig gör att globaliseringen bromsar in. Att vi till och med går mot en regionalisering.

– Företag har varit bekväma med att ha vitt skilda leverantörer för sina komponenter. Sedan kom pandemin och kriget i Ukraina, berättar Mikael Hilmersson i en artikel för EKN Magasin För att reducera riskerna väntas fler företag flytta leverantörskedjorna närmre hemmamarknaden och fler skifta fokus till de nya värdekedjorna som byggs upp i Europa, till exempel i Rumänien.

2. Hälsa och energi är hett

Energi och hälsa är två stora branscher som förändras mycket. Företag som jobbar med hållbar energi är helt rätt ute.

– Vi kan inte fortsätta vara så beroende av rysk gas som vi är idag. Allt från fönstertillverkare till jordvärmebolag har en roll att spela här, säger Mikael Hilmersson. Pandemin avslöjade nya behov. Framförallt inom health tech. Företag som vill effektivisera och avlasta vården med digitala verktyg har en ljus framtid.

3. Lönsamhet först

Fokus flyttas från tillväxt till kostnadseffektivitet, riskhantering och lönsamhet. Mer värdeskapande aktiviteter inhouse istället för att outsourca. Till exempel högre lagerkostnader som buffert om det blir problem med produktionskedjorna. Att växa snabbt och globalt blir kanske inte alltid lika lämpligt, till förmån för bättre lönsamhet och en stabilare grund att stå på.

Det finns ljus i konjunkturtunneln

Konkursstatistiken har stigit till rekordnivåer, BNP antas sjunka i år samtidigt som räntorna stiger. Det verkar dystert, men det finns ljus i tunneln. Så här hänger det ihop.

Fokus på hållbara affärer

Långsiktigt hållbara affärsmodeller – vad betyder det egentligen? Ett viktigt svar på den frågan är att lära känna sina kunder och deras behov på djupet. Och att inse att ingen affärsmodell är huggen i sten. Här delar teknikföretaget Scandinavian Photo med sig av sina bästa insikter.

10 tips för bättre likviditet i tuffare tider

Ett positivt kassaflöde i lågkonjunktur - hur lyckas man med det? Det är en stor fråga för många företagare just nu när vi är inne i en skakig period då många drar åt svångremmen. I väntan på en ny högkonjunktur är det av stor vikt att säkra likviditeten – det kan vara skillnaden mellan framgång eller konkurs. Här är tio bra tips!