Sweden
Logga in

Fem tips - så får du ett tryggare företagarliv

Publicerad måndag, 03 oktober 2022 14:16Finansiering

Hög inflation, höga räntor, höga energipriser – det är mycket just nu som kan få en företagare att ligga sömnlös. Victor Ramström, Business Area Manager på Svea Bank, ger fem tips som kan få dig att sova gott även i oroliga tider.

1. Se över avtalen med dina kunder

På grund av inflation, höga energipriser och höga bränslepriser ökar kostnaden för både insatsvaror och transporter. Om du har avtal med kunder om att leverera varor till ett visst pris riskerar de högre kostnaderna att äta upp din marginal, ja det kanske till och med blir så att du måste sälja dina varor billigare än vad du har köpt dem för.
Victor Ramström tipsar: När du skriver avtal med kunder, se till att det finns stöd i dina avtal för att höja priset gentemot din kund om dina kostnader kraftigt skulle öka under avtalsperioden.

Så funkar Sveas kontokredit

2. Se över dina inköpsavtal

Många företagare har mycket att göra och hinner sällan sätta sig ner och gå igenom sina avtal. Men om man tar sig tiden finns det ofta stora besparingar att göra.
Victor Ramström tipsar: Kolla upp vilka avtal du kan omförhandla. Kan du ta en diskussion med någon av dina leverantörer som du tycker har för höga priser, eller kanske helt byta leverantör, finns det pengar att tjäna. Undersök också vilka avtal du kan säga upp helt och hållet för att du inte behöver tjänsten längre.

3. Fyll på ditt lager

Höga bränslepriser betyder dyrare transporter. Transporter som efter pandemin dessutom är betydligt mer opålitliga än för några år sedan, vilket i sin tur kan leda till att du får saker för sent (eller inte alls) och kan få svårt att uppfylla dina åtaganden mot kund.
Victor Ramström tipsar: Ett sätt att minska dina risker är att bygga upp ett större lager. Då kan du dels vara säker på att kunna leverera, dels kan du ofta sänka dina inköpspriser när du köper större volymer. Problemet är att ett större lager binder mer kapital. En kontokredit från banken kan göra det möjligt att bygga upp ett lager, och så kan krediten återbetalas i takt med din försäljning. Krediten kopplas till ditt företagskonto, men till skillnad mot ett företagslån betalar du bara ränta på de pengar du faktiskt använder, när du använder dem.

4. Var noga med dina lån

Stigande räntor kan äta upp vinsten, men det finns saker du kan göra för att inte behöva stå ut med alltför höga räntekostnader. Victor Ramström tipsar: Prata med din bank. Om du tecknade lånen när företaget var litet och nystartat fick du förmodligen högre ränta. Kan du visa bättre stabilitet, eller större säkerheter, finns det möjligheter att banken kan justera räntan. Men, det absolut viktigaste att tänka på är att inte låna mer pengar än vad du behöver. Har du företagslån betalar du ränta på varenda krona, oavsett om den används just nu eller inte, men kontokrediten gör att du bara behöver låna när du faktiskt behöver likviditeten.

5. Ha koll på likviditeten

Likviditet mäter verksamhetens förmåga att betala räkningar och andra utgifter och används ofta för att visa ett företags betalningsförmåga på kort sikt.
Victor Ramström tipsar: Se över dina fakturerings- och kundreskontrarutiner. Det kapital som är uppbundet i kundfordringar gör betydligt mer nytta i din plånbok, än i någon annans. Du kan frigöra kapital genom att sälja eller belåna företagets fakturor.

Behöver ditt företag hjälp med finansiering? Läs mer om Sveas kontokredit

Mer intressant läsning

Så växer du på utomnordiska marknader

Det sviktande konjunkturläget påverkar den svenska företagssektorn i allmänhet och exportföretagen i synnerhet. Men innebär en svagare krona enbart positiva nyheter för bolag som vill sälja till utlandet? Och hur ska man frigöra kapitalet som krävs för att kunna växa på exportmarknader när slutkunden efterfrågar längre betalningstider? Vi reder ut begreppen.

Tillväxt i skuggan av krisen

Trots stigande inflation och begynnande vargatider finns det flera snabbspår till ökad tillväxt. Genom rätt finanseringstjänster, en genomtänkt affärsplan och extern hjälp kan du frigöra både det kapital och den tid som krävs för att kunna växa. Sveas HB Nordström förklarar hur du går till väga.

Rätt finansiering nyckel till att bygga e‑handelslager

Det rådande omvärldsläget har gjort lagerfinansiering till en komplex nöt att knäcka. Ska du satsa ditt kapital på ökad lagerhållning för att inte riskera leveransproblem, eller låta pengarna jobba för att öka din marknadsandel? Med rätt finansieringslösning behöver du inte välja.