Sweden
Logga in

Rätt finansiering nyckel till att bygga e‑handelslager

Publicerad måndag 19 september 2022 03:35Betallösningar

Det rådande omvärldsläget har gjort lagerfinansiering till en komplex nöt att knäcka. Ska du satsa ditt kapital på ökad lagerhållning för att inte riskera leveransproblem, eller låta pengarna jobba för att öka din marknadsandel? Med rätt finansieringslösning behöver du inte välja.

Det var länge sedan som den globala produktions- och distributionskedjan fungerade som det är tänkt att den ska göra. Konsekvenser i kölvattnet av pandemin, kriget i Ukraina och inte minst den fortgående halvledarbristen har förlängt ledtider världen över och riktat fokus mot vikten av att svenska företag skapar en motståndskraft mot internationella svängningar.

För det e-handelsbolag som vill minska sin sårbarhet och kunna växa obehindrat är en ökad lagerhållning därför en god idé. Det finns bara ett litet problem. När du som e-handlare utökar ditt lager eller bygger upp ett nytt sådant ökar du inte bara din motståndskraft – du binder också upp mer kapital i lagerhyllorna. Kapital som du annars skulle kunna ha använt för att öka din tillväxt.

Men det finns smarta finansieringslösningar som kan hjälpa dig att komma runt den här problematiken.

När du vill bygga ett långsiktigt e-handelslager

– För att bygga upp och finansiera ett långsiktigt e-handelslager rekommenderar jag att man använder sig av en kontokredit. Den är kopplad till ett transaktionskonto där man gör insättningar och uttag som vanligt. Men i stället för att du som företagare tar ett stort lån som du sedan måste betala ränta för hela beloppet på, betalar du bara för den delen av krediten som du utnyttjar, säger Thomas Gustafsson, ställföreträdande försäljningschef på Svea Bank, och fortsätter:

– Det är en avsevärt mycket bättre långsiktig lagerfinansieringslösning eftersom den följer din verksamhet över tid och kan anpassas efter behov på ett sätt som ett lån inte kan. Till skillnad från vid ett lån ställs heller inga krav på kunden när det kommer till hur krediten ska användas.

Enligt Thomas Gustafsson finns det en hel palett av verktyg som man kan använda sig av när det kommer till lagerfinansiering. För mer kortsiktiga projekt eller vid investeringar i maskiner eller IT-system kan företagslån lämpa sig väl.

– Typexemplet är när e-handlare först lånar pengar för att köpa in varor från exempelvis Kina. Därefter levererar man till sin slutkund och när man har fått betalt från kunden betalar man tillbaka lånet till banken. Det är en kortsiktig lösning som många gånger kan fungera bra. Men om man ser det ur ett längre perspektiv tycker jag att en kontokredit som man kan anpassa efter e-handlarens behov alltid är att föredra. Då får man en helt annan grund att stå på.

Thomas Gustafsson
För att finansiera ett långsiktigt e-handelslager rekommenderar jag att man använder sig av en kontokredit.

Använd varulagret som säkerhet

När företag ska bygga och finansiera e-handelslager använder man ofta varulagret som säkerhet. Genom att göra en så kallad företagsinteckning som registreras hos Bolagsverket pantförskrivs varorna i lagret, som sedan kan fungera som säkerhet gentemot kreditgivaren.

Tillvägagångssättet kommer med flera fördelar.

– Man skulle kunna säga att det är ett slags värdehandling. En företagsinteckning kan nämligen föras över till en annan kreditgivare om relationen till banken som utfärdade den upphör. En annan av fördelarna med den här typen av säkerheter är att de ofta går att kombinera med tjänster som fakturabelåning när du fakturerar för varorna i lagret. Det gör ditt handlingsutrymme större, säger Thomas Gustafsson.

Affärsplan och budget är viktiga pusselbitar

En minst lika viktig pusselbit som att välja rätt finansieringslösning är att ta fram en ordentlig affärsplan och budget.

– När jag träffar en kund, oavsett vilken bransch den verkar inom, är det första jag gör att skapa en nulägesorientering för att få koll på hur kunden ser på framtiden. Utifrån det skapar vi tillsammans en tydligare bild av vilka önskemål och behov som kunden har. Man måste hela tiden utgå från behoven. Men kunden måste också göra sin hemläxa genom att ta fram en affärsplan och en budget. Utifrån det kan vi skapa en rad olika möjligheter när vi tillsammans bygger framgångsrika e-handelslager.

Som e-handlare behöver du med andra ord göra en ordentlig marknadsanalys innan du börjar att bygga upp ditt lager. Du behöver ha tydliga svar på hur marknaden och konkurrenssituationen ser ut.

Ha koll på dina unika konkurrensfördelar

Du behöver dessutom veta vilka dina unika konkurrensfördelar är.

– Jag brukar rekommendera Almis affärsplansmallar för den här delen av processen. Med hjälp av dessa kan du göra din egen marknadsanalys för att få god koll på vilka risker och möjligheter som din affär innebär. Där finns det även en bra budgetmall med tillhörande likviditetsanalys. När kunder söker krediter hos oss – exempelvis för att bygga upp ett e-handelslager – använder vi de här mallarna som en del av vårt beslutsunderlag när vi ska bevilja krediter, säger Thomas Gustafsson.

En av de viktigaste faktorerna att ta med i beräkningarna är vilken omsättningshastighet man bedömer att man kommer att kunna ha på lagret. Hur snabbt kommer du att kunna omvandla varor som du har beställt från exempelvis Kina till faktiska ordrar?

– För att kunna uppskatta det på ett träffsäkert vis krävs det att du har en bra e-handelslösning på plats där du enkelt kan följa upp din omsättningshastighet. För att snabba på kassaflödet behövs också en betallösning som t.ex Svea Checkout där du får dagliga utbetalningar och kan erbjuda alla dina kunder olika betalsätt.

Riskerna med att inte ha en sådan lösning på plats är flera. Och vissa branscher är mer riskutsatta än andra. Det kan kopplas till den tänkta slutkundens betalningsförmåga, men det kan också kopplas till hur konkurrenssituationen ser ut.

– Om du inte vet vilken omsättningshastighet du har på ditt e-handelslager kan det innebära en risk för bolagets överlevnad. Det är därför det är så viktigt att involvera en finansieringspartner tidigt när man startar en e-handel för att tillsammans göra en grundlig analys av läget. Där står vi på företagarnas sida. Lyckas våra kunder, lyckas vi. Det låter lite klyschigt, men det är faktiskt så enkelt, säger Thomas Gustafsson.

Så löste anrika gjuteriet kassaflödet efter ägarbytet

Få svenska industrier har en sådan rik historia som järnproduktionen i Österbybruk norr om Uppsala. Men när tidigare ägare ville avveckla verksamheten i Österby Gjuteri och den istället togs över av personalen stod företaget plötsligt utan finansiering.

Ny kartläggning visar: svenska e‑handlare försiktiga med sommarens förväntningar

Pandemin innebar ett rejält lyft för svensk e-handel men oroliga ekonomiska tider har nu fått många att se mer försiktigt på framtiden. Medan var femte e-handlare spår en stark tillväxt för deras e-butik i sommar uppger sju av tio att de tror att tillväxten kommer vara svag eller helt utebli. Det visar vår senaste e-handelsindikator.

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Funderar du på att leasa? Det finns två olika sätt att göra det på. Här reder vi ut skillnaderna och vad det innebär för dig som leasingtagare.