Sweden
Logga in

Så växer du på utomnordiska marknader

Publicerad torsdag 29 september 2022 01:32Finansiering

Det sviktande konjunkturläget påverkar den svenska företagssektorn i allmänhet och exportföretagen i synnerhet. Men innebär en svagare krona enbart positiva nyheter för bolag som vill sälja till utlandet? Och hur ska man frigöra kapitalet som krävs för att kunna växa på exportmarknader när slutkunden efterfrågar längre betalningstider? Vi reder ut begreppen.

Världsekonomin befinner sig i gungning på grund av energikrisen och ökade geopolitiska spänningar. I år konstaterar flera experter att vi trots allt ser en hygglig tillväxt globalt sett, men redan nästa år spås den kunna mattas av ordentligt. I export- och investeringsrådet Business Swedens prognoser för 2023 sätter man den globala tillväxten till 1,7 procent.

Tillfällig avmattning

Samtidigt menar man att avmattningen med största sannolikhet är tillfällig.

– Redan i våra prognoser för 2024 spår vi att den genomsnittliga tillväxten är tillbaka på 3,2 procent. Det är ungefär samma tillväxttakt som vi såg innan pandemin. Det mesta talar för att det vi ser just nu är en tillfällig nedgång som beror på det förändrade omvärldsläget, hög inflation och stigande räntor, säger Lena Sellgren, chefsekonom på Business Sweden.

Hon menar att den globala ekonomiska svackan får ringar på vattnet som kommer att kännas av hos de svenska exportföretagen.

– Sverige är en liten, öppen ekonomi där exporten motsvarar ungefär hälften av BNP. I våra prognoser lägger vi oss precis under nolltillväxt på de europeiska och nordamerikanska marknaderna, vilket slår hårt mot de svenska exportföretagen nästa år. Hela 85 procent av den svenska exporten går till dessa två regioner. Eftersom efterfrågan där kommer att gå ner påtagligt kommer det att slå tydligt negativt mot svenska exportföretag. Vi kommer helt klart att se en svagare exportutveckling på omkring 1 procent nästa år.

Svenska företag gynnas av svag krona

Samtidigt har flera medier den senaste tiden rapporterat om hur somliga svenska företag gynnas av den allt svagare kronan. Bolag som säljer varor och tjänster till utlandet pekas ut som de stora vinnarna. På Business Sweden tillstår man att kronans försvagade ställning kan leda till ökad lönsamhet för exportföretag – men efterfrågar samtidigt en mer nyanserad bild av situationen.

Lena Sellgren
Redan i våra prognoser för 2024 spår vi att den genomsnittliga tillväxten är tillbaka på 3,2 procent.

– I vårt Exportchefsindex för tredje kvartalet säger cheferna att de är väldigt nöjda med lönsamheten fram till nu. Där bidrar den svaga kronan till det. Men när man sedan blickar framåt faller förväntningarna. Även om det blir billigare att köpa av svenska exportföretag när kronan blir svagare importerar många av företagen själva sina insatsvaror från andra länder, som i sin tur blir dyrare. Man måste hålla isär det från det faktum att företagen rapporterar ökad lönsamhet. Därför är det knepigt att avgöra om den svagare kronan verkligen gynnar exportföretagen, säger Lena Sellgren.

Hon får medhåll av kollegorna på den statliga myndigheten Exportkreditnämnden.

– En svag svensk krona kan ge bättre förutsättningar för de exportföretag som mestadels har sina kostnader i Sverige och kan göra dem mer konkurrenskraftiga. Men det förutsätter förstås att inte högre energipriser och räntekostnader slår mot verksamheten, säger Carl-Johan Karlsson, affärsområdeschef på Exportkreditnämnden.

2023 väntas bli tufft även för tillväxtländer

Även han menar att stigande inflation, ökade energipriser och ökad ränta kommer att slå mot den svenska ekonomin. Och att särskilt nästa år kommer att bli ett svettigt år, även för tillväxtländerna. Samtidigt kan unga, växande bolag som vill sälja till utlandet göra flera saker för att parera för utvecklingen.

– Det förändrade omvärldsläget innebär att svenska exportföretag som vill etablera sig på nya marknader behöver göra ett mer grundläggande förarbete nu. Exempelvis är det viktigt att säkerställa med sin bank att man kan ta emot utländska betalningar när man vill exportera till länder utanför de traditionella höginkomstländerna.

När konjunkturen är på väg nedåt och inflationen ökar blir investerare också mer restriktiva med nya finansieringar. Då ökar behovet av att hitta extern finansiering hos exportföretagen och deras underleverantörer. Där kan bland andra Exportkreditnämnden hjälpa till.

Carl-Johan Karlsson
En svag svensk krona kan göra svenska exportföretag mer konkurrenskraftiga.

– En garanti från oss gör det exempelvis lättare för banken att låna ut pengar eftersom EKN tar en stor del av risken. EKN kan försäkra risken mot att inte få betalt i en exportaffär. Vi har även lanserat en ny garanti för unga växande bolag som exporterar, eller har planer på att göra det, säger Carl-Johan Karlsson.

Tanken är att hjälpa unga tillväxtbolag att få tillgång till bankfinansiering i ett tidigare skede. Och på den fronten finns det fler aktörer som kan hjälpa till. På Svea finansierar man exempelvis exportsatsningar över hela världen, ofta med någon typ av kundfordran som bas.

– Den senaste tiden har vi märkt att fler och fler bolag som våra kunder säljer till på export vill ha längre betalningstider. Det innebär att våra kunder, exportföretagen, hamnar i en liten likviditetskris. Då kan vi kliva in och hjälpa till med fakturafinansiering så att man snabbt kan få ut likvida medel som kan användas till att växa på den nya marknaden, säger Gillis Wener, Sales Manager på Svea Bank.

En annan trend bland svenska exportföretag som köper in material till sin produktion från utlandet är att man vill skapa större lager för att kunna garantera sina leveranser. Utvecklingen influeras inte minst av den rådande komponent- och halvledarbristen.

Gillis Wener
Fakturafinansiering är ett flexibelt verktyg för att växa på exportmarknader.

Stort behov nu av lagerfinansiering

För att finansiera större lager behöver man frigöra likviditet.

– Många exportföretag behöver köpa in större lager men har inte riktigt likviditeten för att göra det. Där märker vi av ett stort behov just nu. För att hjälpa våra kunder att göra det jobbar vi med att frigöra pengar i kundreskontran, men det kan även bli aktuellt att ge någon typ av separat rörelsekredit. Där får vi ibland hjälp av Exportkreditnämnden, som kan gå in och garantera vissa typer av rörelsekrediter när vår kund säljer på export.

Genom fakturafinansiering får tillväxtbolag som vill exportera till nya marknader tillgång till likvida medel så fort man har genomfört leveransen till kunden.

– Då kan du investera i den nya marknaden, söka dig till fler kunder och hålla ett större lager. Den här typen av finansiering ger helt enkelt förutsättningarna som krävs för att skapa tillväxt och expandera på marknaden. På så vis är fakturafinansiering ett flexibelt verktyg för att växa på exportmarknader, säger Gillis Wener.

Exportfinansiering hos Svea

Ung med entreprenörsdrömmar – så ska du tänka

Wilma Emanuelsson, grundare av iTrack Reading, och Tilda Wissmar, grundare av Gottlery, är båda två bra exempel på hur nya idéer, tankar och tillvägagångssätt kan resultera i framgångsrikt entreprenörskap inom en ny generation företagare.

Tillväxt i skuggan av krisen

Trots stigande inflation och begynnande vargatider finns det flera snabbspår till ökad tillväxt. Genom rätt finanseringstjänster, en genomtänkt affärsplan och extern hjälp kan du frigöra både det kapital och den tid som krävs för att kunna växa. Sveas HB Nordström förklarar hur du går till väga.

Så löste anrika gjuteriet kassaflödet efter ägarbytet

Få svenska industrier har en sådan rik historia som järnproduktionen i Österbybruk norr om Uppsala. Men när tidigare ägare ville avveckla verksamheten i Österby Gjuteri och den istället togs över av personalen stod företaget plötsligt utan finansiering.