Sweden
Logga in

Tillväxt i skuggan av krisen

Publicerad onsdag, 21 september 2022 11:07Finansiering

Trots stigande inflation och begynnande vargatider finns det flera snabbspår till ökad tillväxt. Genom rätt finanseringstjänster, en genomtänkt affärsplan och extern hjälp kan du frigöra både det kapital och den tid som krävs för att kunna växa. Sveas HB Nordström förklarar hur du går till väga.

De senaste åren har covid-19-pandemin, Ukrainakriget och elkrisen avlöst varandra i ett långt pärlband av oförutsedda utmaningar. Bortsett från den rent humanitära dimensionen har perioden skapat stora prövningar för svenskt näringsliv. Den resulterande inflationsökningen föranleder också en naturlig fråga: Hur gör man egentligen för att växa när utsikterna inte är de ljusaste?

Enligt HB Nordström är det i dag fullt möjligt att hitta vägar framåt för tillväxtbolag. Men först bör man ha klart för sig att det vi ser just nu inte utgör en normal marknad.

Finansieringsbehovet går ofta i cykler

– Företag brukar ha olika stort finansieringsbehov under året, det går litegrann i cykler. Nu ser vi ett mönster av fortsatt ökade behov som vi inte riktigt känner igen. Det har förstås att göra med att vi kommer från en lång pandemi. Sedan kom Ukrainakriget och nu står vi dessutom inför en annalkande energikris. Det innebär bland annat att den globala frakt- och distributionskedjan har störts genom allt från förseningar av komponenter till skenande produktionskostnader. Det är en ny värld som alla företagare står inför, säger HB Nordström, Sales Director på Svea.

Det nya omvärldsläget innebär bland annat att det kan bli mer bråttom att hitta finansiering för en verksamhet. Samtidigt konstaterar många banker att det är en volatil marknad. Särskilt de större bankerna försöker sprida sina kreditlinjer eftersom de ser en ökad risk i dagsläget.

HB Nordström
Vi vet att tillväxt kostar pengar, oavsett hur omvärlden ser ut.

På Svea följer man förstås utvecklingen noggrant. Men man tänker ändå lite annorlunda kring finansiering av tillväxtbolag.

– Det som skiljer oss från mer traditionella banker är att vi har ett särpräglat entreprenörsperspektiv. Vi vet att tillväxt kostar pengar, oavsett hur omvärlden ser ut. Därför är vi också lite mer benägna att ta risker och följas åt med tillväxtbolagen även under mer volatila perioder. Vi tänker lite annorlunda än de traditionella storbankerna där, säger HB Nordström.

Ett exempel på det är Sveas utbud av finansieringstjänster. Många företagare har i dag en traditionell checkkredit, eller kontokredit, hos sin husbank. När räntorna ökar stiger kostnaderna för den här typen av krediter, vilket skulle kunna utgöra en bromskloss för bolag som vill växa snabbt. Då måste man i stället titta på vad man kan nyttja i sitt dagliga kassaflöde för att frigöra kapital.

En av lösningarna är att vända blicken mot alternativa finansieringstjänster som factoring eller fakturaköp. Dessa är rörliga krediter, vilket är en avgörande skillnad gentemot traditionella kontokrediter.

Rörliga krediter passar nämligen en ostadig värld bättre

– Oavsett om du använder dig av factoring eller fakturaköp blir det en rörlig kredit eftersom den utvecklas efter hur din fakturering ser ut. I dagsläget när vi inte vet hur omvärldssituationen kommer att påverka marknaden i morgon märker vi ett ökat intresse för den här typen av rörliga krediter. Den här lösningen passar tiderna vi befinner oss i bra – om du ökar din fakturering lösgör du mer kapital till din tillväxt. Den modellen följer din verksamhets och omvärldens förutsättningar just nu bättre än en traditionell checkkredit, säger HB Nordström.

Han menar att man alltid bör inleda en tillväxtresa genom att göra en behovsanalys. Faktorer som spelar in kan vara allt från ditt kapitalbehov till hur de faktiska fakturaflödena ser ut. Först därefter kan specialister som Svea rekommendera den finansieringslösning som passar din verksamhet bäst.

Men frigjort kapital är inte den enda fördelen med att vända sig till en nischad entreprenörsbank.

Det låter dig också andas ut och behålla fokus på väg mot ökad tillväxt.

En bra finansieringstjänst frigör även tid

– Ta sättet som vi på Svea jobbar med factoring som exempel. Det är inte bara en rörlig kredit, det är också en outsourcing-tjänst där vi sköter inbetalningar, kundtjänst och erbjuder en personlig handläggare till företagaren. Den här typen av tjänster är skapade just för att låta entreprenörer fokusera på det man är bra på. Vi frigör inte bara kapital – vi frigör också den tid som krävs för att nå tillväxt, säger HB Nordström, och fortsätter:

– Med den här tjänsten hjälper vi företag genom hela kreditprocessen. Blir det sena betalningar skickar vi ut påminnelser och eventuella ytterligare krav. Det förbättrar i sin tur kassaflödena eftersom vi kan minska den genomsnittliga kredittiden i fakturaflödet. Dessutom frigör vi personal hos bolaget. Dagens ekonomiavdelningar kan fokusera på många viktigare saker i stället för att producera fakturor och skicka påminnelser, som vi sedan 40 år tillbaka är experter på.

Nu krymper slutkundernas plånböcker

Ett annat perspektiv på tillväxt som även har påverkats kraftigt av det rådande omvärldsläget hittar vi i affärsmodellen. Just nu är företag generellt lite försiktiga med att göra större investeringar. Samtidigt krymper slutkundernas plånböcker i takt med den stigande inflationen. Det innebär att många tillväxtbolag behöver se över sin affärsmodell.

Leasing och abonnemangsfinansiering är två exempel ur Sveas tjänsteportfölj som bolag kan erbjuda sina slutkunder för att nå ökad omsättning.

– Det förändrade omvärldsläget påverkar naturligtvis viljan att betala hela beloppet direkt kontra att dela upp betalningar. Slutkunden kanske inte vill betala 100 procent av köpeskillingen på dag 30, utan dela upp det på 12 månader. Under pandemin såg vi även att andelen förfrågningar om leasingtjänsten ökade markant. Det har fortsatt på ”andra sidan” av pandemin. Fler och fler tillväxtbolag tittar på den här typen av lösningar. Som företag måste man använda sig av affärsmodeller som tillgodoser behoven på marknaden. Annars kan man aldrig växa obehindrat, säger HB Nordström.

Våga ta hjälp - tidigt

En tredje nyckel till tillväxt i kristider är att våga ta hjälp utifrån. Gärna så tidigt som möjligt. Många småföretag som sköter fakturering själva kämpar i dag med att få betalt. Det märks framför allt på hur stora bolag utnyttjar små och medelstora bolag genom att dra ut på betalningstiderna.

Under kristider måste man därför vara ännu mer noggrann med att få betalt. Bara då kan man snabba på kassaflödet och kratta manegen för en lyckad tillväxtresa.

– Svenska företagare är generellt väldigt duktiga. Men många är så inne i den egna verksamhetens unika utmaningar att man glömmer att ta hjälp utifrån. Det finns hjälp att få där ute. Både nischbanker som Svea och inkubatorer kan hjälpa till. Vi är själva ute och föreläser om allt från hur man ska agera när det kommer till moms och inkasso till outsourcing. I Sverige har vi även det statliga Almi som gör ett stort jobb för svenska företag genom att hjälpa till med affärsutveckling. Mycket handlar om att tidigt inse vikten av att våga ta hjälp så att den insikten inte kommer för sent på resan, säger HB Nordström.

Mer intressant läsning

Rätt finansiering nyckel till att bygga e‑handelslager

Det rådande omvärldsläget har gjort lagerfinansiering till en komplex nöt att knäcka. Ska du satsa ditt kapital på ökad lagerhållning för att inte riskera leveransproblem, eller låta pengarna jobba för att öka din marknadsandel? Med rätt finansieringslösning behöver du inte välja.

Så löste anrika gjuteriet kassaflödet efter ägarbytet

Få svenska industrier har en sådan rik historia som järnproduktionen i Österbybruk norr om Uppsala. Men när tidigare ägare ville avveckla verksamheten i Österby Gjuteri och den istället togs över av personalen stod företaget plötsligt utan finansiering.

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Funderar du på att leasa? Det finns två olika sätt att göra det på. Här reder vi ut skillnaderna och vad det innebär för dig som leasingtagare.