Sweden
Logga in

En av fem e-handlare ser ingen anledning att minska antalet returer

Publicerad torsdag, 23 maj 2024 11:29Betallösningar, Ehandel, Rapporter

De senaste åren har den negativa miljöpåverkan från returer inom e-handeln varit en omdiskuterad fråga. Nya siffror från Svea Banks undersökning E-handelsläget visar att en av fem e-handlare inte ser någon anledning att minska sina returer. Majoriteten, 84 procent, uppger också att returer inte påverkar deras verksamhet negativt – varken finansiellt eller miljömässigt.

Returer är centralt i debatten om hållbar e-handel. Framför allt klimatavtrycket från transporter och emballage, men också vad som händer med de produkter som returneras. I Sveas undersökning uppgav 420 e-butiker att de säljer fysiska produkter som kräver returhantering. Sju procent av dem anser att returer har en negativ inverkan på deras hållbarhetsarbete. Fler, tolv procent, lyfter att returer är negativt för verksamheten av ekonomiska skäl.

– Många e-butiker gör mycket för att minska antalet returer till en låg nivå. Samtidigt gör 22 procent ingenting för att minska returerna. Ska e-handlare klara konkurrensen blir det allt viktigare att bemöta hållbarhetskravet från konsumenter, säger Emma Lindgren, expert på konsumtion och digitalisering, Svea Bank. 

Så håller e-handlarna nere returerna

Idag uppger var tredje e-handlare att de jobbar aktivt med att hålla nere antalet returer i hållbarhetssyfte. Vanligaste tillvägagångsätten är att ta en avgift för returer eller att ange rättvisa beskrivningar och bilder av produkter. Närmare var tredje, 31 procent, har svarat att de använder sig av den ena eller båda strategierna.

– Debatten om returer har fått effekt i e-handeln. En av tre handlare jobbar aktivt för att få ned sina returer med ökad hållbarhet som enda syfte. Det är positivt och visar att frågan fått genomslag. Att fler e-handlare prioriterar hållbarhet i verksamheten är ett viktigt steg mot en grönare e-handel, avslutar Emma Lindgren.

Topplista, det gör e-handlarna för att minska antalet returer

  1. Tar en avgift för returer, 31 %
  2. Anger mycket tydliga och rättvisa beskrivningar och bilder av sina produkter, 31 %
  3. Inget, ser ingen anledning att minska antalet returer, 22 %
  4. Inget, fria och smidiga returer är nödvändiga för en bra kundupplevelse, 9 %
  5. Informerar om de miljömässiga konsekvenser som returer medför, 7 %

Om E-handelsläget

E-handelsläget är Svea Banks kvartalsvisa undersökning där svenska e-handlare svarar på frågor om e-handel, deras verksamhet och aktuella ämnen som är relevanta för svensk e-handel. Denna upplaga av undersökningen genomfördes mellan 23 januari och 18 februari 2024 och besvarades av 506 e-handlare. E-handelsläget har genomförts sedan 2016, tidigare under namnet E-handelsindikatorn.

Så här svarade E-handlarna

Se alla frågor och svar här

Vill du veta mer?

Du som vill veta mer om undersökningen är välkommen att kontakta Emma Lindgren, Head of PR och expert på digital konsumtion på Svea Bank. Du når Emma på mejl emma.lindgren@svea.com eller telefon 072-215 04 15

Mer intressant läsning

Kortsiktig vs långsiktig finansiering: en guide för din ekonomiska strategi

Att välja rätt finansieringsväg är ett viktigt strategiskt beslut. För dig som företagare är det avgörande att förstå skillnaderna mellan kortsiktig och långsiktig finansiering. I den här guiden utforskar vi olika finansiella tillvägagångssätt och betonar vikten av en stabil likviditet för att hantera utmaningar och driva tillväxt.

Sverige går miste om kvinnliga entreprenörer

Trots att det är en uppmärksammad fråga har andelen kvinnliga företagare i Sverige inte ökat nämnvärt sedan 1980-talet. För att inte förlora konkurrenskraft och innovation behövs en bred palett av åtgärder menar Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna. En som har gått mot strömmen är entreprenören Cecilia Blankens – som vill peppa kvinnliga företagare att skala upp.

Så påverkas ditt företag av EU:s nya hållbarhetsregler

Har du koll på EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Rapporteringen blir mer omfattande och krävande, men arbetet kan också bli en möjlighet för företaget. Vad gäller för ditt företag – och hur ska du förbereda dig? Sveas expert, Caroline Collin, ger dig grunderna.