Sweden
Logga in

E-handelsresan del 2: Scaleup - så får du ditt företag att växa

Publicerad torsdag 01 april 2021 11:40Betallösningar

I förra delen av artikelserien E-handelsresan berättade vi hur du kommer igång med och etablerar ditt företag i ett branschlandskap som ständigt förändras. I den här delen får du lära dig vad som krävs för att få ditt företag att växa och knipa nya marknadsandelar – både lokalt och internationellt. Startup-fasen är förbi – nu har det i stället blivit dags att skala upp.

Att växa kostar pengar och i dag kan finansieringen av tillväxt komma från många olika håll. Så vad är det egentligen som gör ett bolag attraktivt i riskkapitalbolagens och kreditgivarnas ögon? Vilka egenskaper förbättrar dina chanser när du står inför att kontakta en finansieringsaktör, med det uttalade målet att växa?

Ha en tydlig målbild

Enligt riskkapitalbolaget Aggregate, som investerar medieutrymme som expansionskapital, ska man gärna redan ha klart för sig hur ens målbild ser ut, var man vill hamna någonstans och varför man egentligen startade sitt bolag.

– Vi tittar också på hur bolag tänker sig att man ska bygga upp organisationen och företagskulturen. Ju tidigare man kan svara på de här frågorna, desto bättre är det. Då får bolaget det lättare under senare delar av resan. Det är också viktigt att visa en öppenhet för samarbeten i din pitch, att man inte vill göra den här resan själv – för då ska man naturligtvis inte ta in riskkapital och andra ägare, säger Peter Brodén, investment manager på Aggregate.

Klar fördel om din produkt är unik

Utöver de nämnda kvaliteterna tittar man även på huruvida det finns en unicitet i produkten, att du som grundare kan tydliggöra skillnaden mellan vad du ska göra – gentemot vad andra redan gör i din bransch. Riskkapitalbolaget Verdane, som tidigt investerade i e-handelsbranschen och fram till dags dato har gått in som aktiva ägare i ett 40-tal sådana företag, letar efter liknande egenskaper.

Henrik Aspén
Det vi framför allt tittar på nu är bolag som säljer egna produkter som helst bara finns tillgängliga på er egen sajt.

– Det vi framför allt tittar på just nu är bolag som säljer egna produkter, produkter som helst av allt bara finns tillgängliga på er egen sajt. Det gör att man får ett stort mått av kontroll över produkten och en möjlighet att följa efterfrågan på produkten. Det förenklar hela processen med att samla in data från dina kunder om deras köpbeteenden och liknande mönster, säger Henrik Aspén, partner på Verdane.

Vidare menar han att tillgången till datadrivna insikter är särskilt viktig i ett tillväxtbolag för att kunna utveckla sitt erbjudande tillsammans med kunderna. Det gör nämligen att du får en starkare kontroll över dina produkter och över tid – mer långsiktiga marginaler.

– Självklart är det här något som både vi som sysslar med riskkapital och de som sysslar med lånekapital tittar på lite extra på när vi ska avgöra om ett bolag är intressant eller inte. Ju högre marginaler, desto större utrymme finns det för lånekapital, säger Henrik Aspén.

Han får medhåll av Anders Svenson, kreditanalytiker på Svea, som ser många likheter mellan hur riskkapitalbolagen och kreditgivningsaktörer värderar potentiellt intressanta e-handelsföretag.

Peter Brodén
Om jag ska lyfta fram ett område är det B2B-segmentet som jag ser störst potential för tillväxt i.

Stor potential för e-handelsbolag inom B2B

– Vi har samma utgångspunkt som riskkapitalbolag i många avseenden men där vi skiljer oss från riskkapitalbolagen är att vi måste förhålla oss till en återbetalning av ett lån, och även vilka säkerheter vi kan få. Ju större kassaflöde och ju mer egengenerering vi ser i ett bolag, desto större låneutrymme kommer det att finnas, säger Anders Svenson. Ett specifikt område som Aggregate ser stor potential för tillväxt i just nu är e-handelsbolag som specialiserar sig på B2B-försäljning. Där finns det utrymme för stora förbättringar.

– Om jag ska lyfta fram ett område är det business-to-business-segmentet som jag ser störst potential för tillväxt i. Den här delen av branschen har ännu inte utvecklats fullt ut. Det måste finnas mer att göra där, det måste gå att göra bättre kopplingar. Sedan kanske förutsättningarna inte ser ut exakt som inom konsument-e-handeln, men där tittar vi hela tiden efter nya bolag. Säkerhet är en annan bransch där man borde kunna göra mer inom e-handeln. Vi letar med ljus och lykta efter nya aktörer inom alla sektorer som kan digitaliseras, och som därmed kan etablera sig inom e-handelsområdet, säger Peter Brodén.

Hållbarhetsarbetet allt viktigare

Ett område som Verdane tittar lite extra noggrant på just nu är hållbarhet. Där har man tydligt kunnat identifiera att det blir allt viktigare att veta hur varorna tas om hand, om det finns andrahandsmarknader som man kan gå in i eller om man kan jobba med reparationer av produkter för att förlänga deras livslängd.

– Flera av våra bolag som vi är aktiva inom nu sysslar med just det här. Precis som Aggregate ser även vi att hela B2B-segmentet ökar. Den här pandemin som vi befinner oss mitt i har gjort att digitaliseringsprocessen har skyndats på med flera år. Vi tror att de här trenderna kommer att fortsätta att växa sig starkare även efter att pandemin är över. Därför är vi intresserade av vilka bolag som kan fortsätta att växa när människor vill gå ut och äta i större utsträckning eller vill resa mer. Nyckeln blir att identifiera redan nu vilka produkter eller segment som då kommer att efterfrågas, säger Henrik Aspén.

Hur gör man om man behöver riskkapital?

Så vilka vägar ska den som vill samarbeta kring finansiering ta för att knyta nya kontakter? Sitter riskkapitalbolagen bara och väntar på att nästa gyllene tillfälle ska presentera sig, eller är man mer proaktiva i att skanna av olika marknader?

– Vi får mycket kontakter in till oss. Efter 20 år i branschen där vi har varit med på många bolagsresor har vi ett stort kontaktnät av företag som känner till oss och som vet vad vi kan tillföra. Men sedan jobbar vi även mer proaktivt med att leta i branscher som vi vill in i, som vi tror att det kommer att gå bra för och där det kanske inte finns så många stora aktörer än, säger Peter Brodén.

På Verdane ser processen snarlik ut. Där jobbar man även mycket med uppsökande av nya, spännande bolag.

– Vi vill gärna ha en kontakt etablerad ett eller två år innan vi går in i ett bolag, så att vi kan få en långsiktig relation. Sedan har vi också tillgång till rätt mycket datakällor i Norden, vilket gör att vi kan ta in stora mängder data om bolag. Sedan låter vi ett team "tvätta" de här listorna utifrån olika kriterier för att skapa mindre listor med potentiellt intressanta bolag som vi kontaktar, söker upp och bokar in möten med, säger Henrik Aspén.

Att komma i kontakt med branschens aktörer må vara ett viktigt steg på resan mot finansiering. Men vad är rätt finansieringslösning för just ditt företag? Och vilka avgörande skillnader finns det egentligen mellan lånekapital och externt ägarkapital?

Enligt Sveas expert kan man med fördel vända sig till en lånekapitalspartner under de senare faserna av bolagsresan, när kassaflödet är positivt.

Anders Svenson
Ju större kassaflöde och ju mer egengenerering vi ser i ett bolag, desto större låneutrymme kommer det att finnas.

– Det första uppenbara stället där vår typ av finansiering gör avtryck är inom rörelsekapitalfinansiering, men även genom vissa investeringar. Det som skiljer oss åt från riskkapitalbolagen är att vi brukar komma in i en något senare fas där bolaget ändå har etablerat sig och så smått börjat att producera de marginaler som är en förutsättning för allt lånekapital. Vi blir en bra partner när ett bolag har positiva kassaflöden och vi ser att resan är på väg åt rätt håll. Samtidigt vill vi naturligtvis gärna växa tillsammans med både bolaget och riskkapitalet, säger Anders Svenson.

Vad är bäst - lån eller riskkapital?

Experterna är också rörande överens om att det inte finns någon inneboende motsättning mellan låne- och riskkapital. Tvärtom. Ju fler kunniga partners du kan involvera under din bolagsresa, desto bättre. Allt handlar om tajming.

– Det finns många olika verktyg när det kommer till finansiering. Det viktiga är att hitta rätt form, eller rätt partner, vid rätt tillfälle. Det beror helt och hållet på var bolaget befinner sig för stunden i sin tillväxtresa. Vi kommer in väldigt tidigt i bolag och då jobbar vi ofta med helt andra förutsättningar än vad man har tillgång till under senare faser. Man ska ha respekt för att det förhåller sig på det viset, men det är också därför man ska se till att omge sig av människor som kan de här olika faserna, och kan ge rätt rådgivning vid rätt tillfälle, säger Peter Brodén.

På Verdane menar man att man genom att jobba specialiserat gentemot e-handelsbranschen har byggt upp bra relationer med andra typer av finansieringsaktörer. Om lånekapitalaktörer, riskkapitalbolag och tillväxtföretaget alla jobbar tillsammans står man helt enkelt starkare.

– Allt kokar ner till huruvida man har samma syn på vad det egna kapitalet respektive lånefinansieringen ska göra. Vi känner att vi har byggt upp goda relationer med lånekapitalsaktörer som Svea under väldigt lång tid – och då hittar vi lösningar som fungerar, från fall till fall. Vi känner kanske att saker som rörelsekapital gynnas mest av lånefinansiering, medan andra rena tillväxtinvesteringar är något som vi gärna står för, säger Henrik Aspén.

Se hela webbinariet

Den här artiklen sammanfattar Svea Ekonomis webbinarium "Scaleup - så får du ditt företag att växa" som vi körde 17 mars 2021. Du kan se hela sändningen här i vårt webbinarie-arkiv

Läs mer om Aggregate Media på deras webbplats
Läs mer om Verdane på deras webbplats

E-handelsresan del 1 - Startup

I del 1 av vår E-handelsresa tittade vi på vad det är som gör att vissa lyckas och andra inte. Konkreta insikter för att lyckas gå från idé till att snabbt ta marknadsandelar digitalt. Allt från hur du som entreprenör ska tänka kring produkt, logistik och försäljning det första viktiga året på din företagarresa.

Även del 1 i E-handelsresan hittar du i vårt webbinarie-arkiv

Mer intressant läsning

E-handelsresan del 1: Från startup till tillväxtbolag

Teknikutvecklingen har gjort att steget till att bli e-handlare är kortare än någonsin. Men vad är det som gör att vissa bolag blir nästa stjärna på startup-himlen, medan andra slocknar långt innan man hunnit ta några marknadsandelar? I första delen av den här artikelserien får du våra bästa tips för hur du går från företagsidé – till att bli marknadsledande.

Detta stoppar svenska företag från ny teknik

AI, VR, AR och externa digitala marknadsplatser, verktygen och plattformarna blir allt mer närvarande i konsumenters liv. Men är de nya teknikerna en del av företagens vardag? En rapport från Svea visar att en klar majoritet är positiva till teknik som AI och dess inverkan på försäljningen. Men samtidigt stoppas de av att rätt kompetens saknas och att det är för dyrt.

Clubhouse skapar ett digitalt försprång åt ditt företag

Alla talar om Clubhouse. Den exklusiva samtalsplattformen har redan lockat inflytelserika företagsledare som Elon Musk och Mark Zuckerberg till sig. Men det som på ytan kanske ser ut som en ”modeapp” för utvalda Iphone-användare – är i själva verket ett värdefullt tillfälle att skaffa dig ett försprång i din onlinemarknadsföring.