Sweden
Logga in

Brexit - vad händer när Sveriges bästis lämnar EU?

Publicerad fredag 08 december 2017 11:28Fakturering

Den 29 mars 2019, vid midnatt svensk tid, tänker Storbritannien lämna EU. Då gäller det för Sverige att hitta en ny bästis inom unionen.

”Smog över engelska kanalen – kontinenten isolerad”. Så lär en rubrik i gamla dagstidningen The Times ha lytt en morgon för länge sedan. Den är ändå aktuell, eftersom den illustrerar britternas syn på sig själva som centrum i universum – eller i varje fall i Europa.

För svenskarna är relationerna med britterna utan tvekan viktiga. UK är Sveriges fjärde största exportmarknad efter Tyskland, Norge och USA. Och nu riskerar alltså Sverige att isoleras från en av sina starkaste anförvanter i EU. Hur blir det då? Visst kan svenskar och engelsmän fortsätta handla med varandra även efter Brexit, men hur reglerna kring det kommer att se ut beror på utfallet av de förhandlingar som nu pågår mellan Storbritannien och EU. De inleddes den 9 november och EU:s förhandlare, fransmannen Michel Barnier, håller en tuff linje. Storbritannien har den senaste tiden å andra sidan mjuknat en aning i sin retorik att få till ett handelsavtal med EU.

Ekonomiska försämringar

I Sverige är de flesta bedömare inställda på att Brexit kommer att innebära ekonomiska försämringar för Storbritannien, som kan vänta sig färre utländska investeringar och lägre tillväxt. Det är inga goda nyheter för Sverige. Business Swedens chefekonom Lena Sellgren är en av de som tror att Sveriges position inom EU kommer att försvagas, eftersom Sverige och Storbritannien sedan lång tid tillbaka har mycket goda relationer, både politiskt och i näringslivet. Länderna har haft samma syn på en rad frågor, exempelvis frihandel och medlemsnationernas självbestämmanderätt.

– Därför blir det viktigt för Sverige att hitta nya partners att samverka med. Särskilt Tyskland, men även de nordiska länderna är naturliga partners, säger hon.

Mer engagerade

För att lyckas behöver Sverige bli än mer engagerat i EU-debatten och värna svenska intressen samtidigt som nya partners hittas, påpekar hon. Många ställer sig också praktiska frågor kring Brexit. Det finns exempelvis omkring 1 000 svenska dotterbolag i Storbritannien, och brittiska företag har investerat omkring 300 miljarder kronor i Sverige, vilket enligt Business Sweden är 13 procent av alla utländska direktinvesteringar i Sverige. Vad händer med detta?

Svenskar får bo kvar

Storbritanniens premiärminister Theresa May lovade i somras att de 100 000 svenskar som bor i Storbritannien ska få bo kvar, trots att de flesta inte har permanent uppehållstillstånd. Hur hon ska kunna hålla löftet är oklart, men det är ändå en utgångspunkt som bådar gott för relationerna. Vad som händer med de brittiska investeringarna i Sverige beror enligt Lena Sellgren på utfallet av frihandelsförhandlingarna. ”Om britterna inte är framgångsrika i förhandlingarna om utträdet, kan företag som är verksamma i Storbritannien vilja lägga produktionsenheter i ett EU-land för att få tillgång till den inre marknaden. Det ger goda möjligheter för Sverige och andra EU-länder att attrahera direktinvesteringar”, skriver hon i en analys publicerad på Business Swedens webb.

Försiktigt optimistisk

Svenska företags verksamhet i Storbritannien kommer att påverkas av Brexit inom en rad områden, exempelvis arbetsmarknad och leverantörskedjor. Det är därför viktigt att företagen redan nu förbereder sig genom att formulera en strategi för hantering av osäkerheten kring brexit, råder Lena Sellgren. På lång sikt är hon ändå försiktigt optimistisk. ”Mycket talar för att det kommer att finnas goda förutsättningar för handelsutbyte med Storbritannien även framöver”, skriver hon.

Mer intressant läsning

Får du del av lättnaderna i regeringens budget?

Fler lättnader för företagare i regeringens budget.

Är konjunkturtoppen nådd?

Betalningsbeteendet bland svenska företag fortfarande historiskt högt. Men nu kan man skönja små tecken på utplaning.

Konkursstatistiken ger splittrad bild

Företagskonkurserna minskade med 6 % i november, men totalt har antalet ökat med 4 % i år.