Sweden
Logga in

Är konjunkturtoppen nådd?

Publicerad fredag 19 januari 2018 01:30Kunskap

Betalningsbeteendet bland svenska företag fortfarande historiskt högt. Men nu kan man skönja små tecken på utplaning.

Det finns många glädjeämnen i den svenska ekonomin. Det rapporteras dagligen att svenska företag har välfyllda orderböcker, exportambitioner och tillväxtplaner. Men det finns också tecken i horisonten som pekar på att konjunkturen kanske börjar nå sin topp. Sveriges ledande affärs- och kreditinformationsföretag UC har nyligen summerat konkursstatistiken för 2017. Och det är ingen munter läsning.

Konkurserna ökade med 3 procent

Statistiken visar att antalet konkurser har ökat med 3 procent 2017 jämfört med föregående år. Under sex av årets månader ökade antalet konkurser, att jämföra med 2016 då konkurserna endast ökade under en av årets 12 månader. 2017 är det specifikt två branscher som sticker ut: Byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen. I byggbranschen ökade konkurserna med totalt 10 procent och i hotell- och restaurangbranschen med 19 procent under 2017. Richard Damberg är ekonom och utbildningsansvarig på UC. Han menar att anledningarna till de ökade konkurserna är många. En sådan är det konsekvent ökande antalet företagsbedrägerier. Men inom byggbranschen och hotell- och restaurangbranschen pekar han också på två andra faktorer.

– Förra året sjönk konkurserna i nästan alla branscher. I år är det helt tvärtom. De tänkbara anledningarna är många, och förutom bedrägerifaktorerna, vill jag belysa två andra faktorer, övergången av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten inom byggbranschen och höjningen av arbetsgivaravgifter för ungdomar inom hotell och restaurang, säger Richard Damberg.

Betalningsviljan försämras

Affärsinformationsföretaget Bisnode publicerar regelbundet en rapport som visar om företag betalar sina fakturor på förfallodatum eller inte. Här konstaterar man att svenska företag fortsätter att betala i tid, men i den senaste rapporten börjar man skönja tecken på en utplaning. Bisnodes statistik kallas för Betalningsindex och har ett intervall mellan 0 och 100, där 80 indikerar att företagen betalar på förfallodatum. Om index exempelvis hamnar på 75 så betyder det att man i genomsnitt betalar 5 dagar efter utsatt förfallodatum, medan index 85 visar att man betalar 5 dagar i förskott.

Statistiken för december 2017 visar att betalningsindex låg på 79,43 – en siffra som indikerar att svenska företag i genomsnitt betalar sina fakturor på förfallodatum. Motsvarande decembersiffra ett år tidigare låg på 79,47. Det är alltså en mycket liten försämring av betalningsbeteendet under den 12-månadersperioden – men Bisnode konstaterar samtidigt att det är den tredje decembernoteringen i följd där betalningsviljan har försämrats något.

– Det är inga dramatiska förändringar i företagens betalningsbeteende, det intressanta är snarare om trenden fortsätter, säger Henrik Hargéus på Bisnode.

Turbulensen på bostadsmarknaden

Bisnode och UC är inte ensamma om att se tecken på en konjunkturavmattning. Daniel Wiberg, Företagarnas chefsekonom, menar att turbulensen på den svenska bostadsmarknaden kan påverka utvecklingen:

– Det finns en del tecken som tyder på att konjunkturen kan börja mattas av. Internationella investerare börjar till exempel bli bekymrade för den svenska bostadsmarknaden. Om vi får problem på bostadsmarknaden så smittar det av sig på ekonomin och den oron avspeglar sig i värdet på kronan. Trots det goda konjunkturläget så har vi också sett att kronan har försvagats ordentligt den senaste tiden, säger Daniel Wiberg.

Företagarna har också i flera rapporter under det senaste året pekat på de rekryteringsproblem som återfinns inom de flesta branscher.

– Ett ytterligare orosmoln är företagens svårigheter med kompetensförsörjning. Företag som vill expandera har idag mycket svårt att hitta rätt personal och kostnaderna för att anställa är höga. Om kompetensförsörjningen fortsätter att dämpa företagens tillväxtmöjligheter så riskerar det leda till att konjunkturläget mattas av. Kort sagt, konjunkturläget är mycket gott, men det finns helt klart orosmoln som tyder på att en viss avmattning kan väntas.

Konkursstatistiken ger splittrad bild

Företagskonkurserna minskade med 6 % i november, men totalt har antalet ökat med 4 % i år.

Kreditpolicy räddar ditt företag från kundförluster

Kreditpolicy – vad är det? Svaret är: Det dokument som kan rädda ditt företags lönsamhet.

Cyberhoten ökar - så skyddar du dig

Idag är de flesta företag teknikdrivna och då ökar risken för cyberattacker. Så här skyddar du dig.