Sweden
Logga in

Nu blir svenskarna mer kreditvärdiga

Publicerad tisdag, 11 april 2017 19:10Fakturering

Nytt förslag innebär att kredit­­givarna får bättre information genom att kredit­­upplysningarna speglar verklig betalnings­­vilja och betalnings­förmåga.

Regeringen föreslår i en lagråds­remiss lagändringar för att minska risken för att en privat­person drabbas av en betalnings­anmärkning med anledning av en skuld som han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkerings­avgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogden för indrivning utan att den betalnings­skyldige har fått kännedom om betalnings­kravet. Det kan i sin tur leda till en betalnings­anmärkning hos kreditupplysnings­företagen. Förslagen innebär att en gäldenär som betalar sin skuld i samband med att Kronofogde­myndigheten skickar en underrättelse till honom eller henne inte drabbas av någon betalnings­anmärkning.

– Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalnings­anmärkningar. De leder också till att kredit­givarna får bättre information genom att kredit­upplysningarna speglar verklig betalnings­vilja och betalnings­förmåga, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Källa: Regeringen.se

Mer intressant läsning

Kolla vem som har gått i konkurs

Kronofogden har fått i uppdrag att inleda en förstudie om att inrätta en digital tjänst för konkurs­information.

Störst betalar sist

Många underleverantörer lider av att de inte får betalt i tid och sämsta betalare är flera av de stora börs­bolagen.

Din guide till en lönsam e-handel

En enkel guide för dig som planerar att starta e-handel.