Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Skattenyheter för företagare

2021 kan det bli billigare att anställa ungdomar.

Publicerad | Fakturering

Det ser ut att bli några goda nyheter inför 2021 för företagen och företagarna. I budgetpropositionen föreslås bland annat sänkt företagsbeskattning, sänkta arbetsgivaravgifter för ungdomar, förlängd expertskatt samt utökat växa-stöd. Här är några av de viktigaste förslagen.

Billigare anställa unga

En tillfällig sänkning av arbetsgivaravgiften för ungdomar mellan 19 och 23 år införs nästa år. Avgiften sänks till 19,76 procent, vilket är en sänkning med 11,66 procent. Nedsättningen föreslås gälla för den del av lönen som ligger under 25 000 kronor per månad. Sänkningen träder i kraft den 1 april 2021 och gäller till den 31 mars 2023.

Expertskatten förlängs

Utländska experter, forskare och nyckelpersoner kan i dag få skattelättnad under som längst de tre första åren av den tidsbegränsade vistelsen i Sverige. Denna tidsgräns kommer att förlängas till högst fem år, räknat från den dag vistelsen i Sverige påbörjades.

Ändringen träder i kraft den 1 januari 2021 och gäller för vistelser som påbörjats efter den 31 maj 2020.

Billigare satsa på FoU

I dag betalar företag lägre arbetsgivar- och löneavgifter när man anställer personer som arbetar med forskning och utveckling, FoU. Nu föreslår regeringen att det ska räcka om personen arbetar med FoU minst hälften av arbetstiden, jämfört med dagens krav på tre fjärdedelar. Samtidigt höjs maxbeloppet för nedsättningen från 450 000 kronor till 600 000 kronor per månad.

Utökat växa-stöd

Ensamföretagare som anställer sin första medarbetare har i dag rätt till så kallat växa-stöd. Nu ska stödet utökas till att även omfatta anställd nummer två. Nedsättning ska ges till företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd och som anställer ytterligare en person och ska gälla för anställningar under perioden 1 juli 2021–31 december 2022.

Sänkt företagsbeskattning genom skattereduktion vid inventarieköp

Regeringen föreslår en skattereduktion för företag som gör investeringar i inventarier 2021. Skattereduktionen ska gälla för maskiner och andra materiella inventarier som är avsedda för stadigvarande bruk i verksamheten och som enbart får skrivas av genom årliga värdeminskningsavdrag.

Skattereduktionen blir 3,9 procent av anskaffningsvärdet och kravet är att inventarierna behålls under en viss tid.

Publicerad