Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

5 sätt att lära känna din kund

Publicerad | Fakturering

Lär känna din kund och minska risken för ditt företag

Den som lär känna sin kund minskar risken för sitt eget företag avsevärt. Men vad är det man ska titta efter? Det handlar inte om att vara misstänksam, snarare om att vara vaksam och medveten. Här följer fem konkreta råd.

1. Bedöm risken att du blir utnyttjad för penningtvätt

Som företagare bör du kunna svara på några enkla frågor om din kund: Vem är kunden, vilken verksamhet bedrivs, vilken typ av uppdrag ska du utföra, var har kunden sin hemvist? Frågorna är särskilt viktiga om ditt företag omfattas av penningtvättslagen. Men alla företag bör bedöma risken för att utnyttjas för penningtvätt eller finansiering av terrorism.

2. Vårda dina kundregister

Upprätta en rutin för att vårda dina kundregister. Då får du kontroll inte bara över nya kunder, utan även befintliga. Gamla kunder kan ändra sin verksamhet över tid eller dras in i misstänkta transaktioner. Det här handlar om kundregistervård, något som för övrigt ändå bör ske enligt GDPR. Kontrollera och fastställ kundernas identitet och den verkliga huvudmannen. Uppdatera information om verksamhetens syfte och art. Var alltid extra uppmärksam om kundföretaget handlar med stora summor i kontanter.

3. Se till att någon har ansvaret

För att ditt företag ska ha levande rutiner och efterleva penningtvättslagen, är det viktigt att dokumentera hur ni granskar klienter och transaktioner. Det är också viktigt att veta vem övriga medarbetare ska rapportera till om något misstänkt inträffar. Om Finanspolisen startar en utredning ska du kunna visa dokumentation på att ni gjort en ordentlig identitets- och verksamhetskontroll av kunderna.

4. Sätt stopp för uppdraget

Om du eller dina medarbetare upptäcker något misstänkt hos en kund och ni beslutar att rapportera detta till Finanspolisen, måste ni också avsäga er uppdraget omedelbart. Det är alltid möjligt att avråda kunden från en viss affärshändelse med hänvisning till att ni inte kan hjälpa till med en olaglig handling.

5. Skydda dina anställda

Det är viktigt att det pratas mycket bland dina medarbetare om kunderna. Låt det bli högt i tak på ditt företag. Medarbetare som har mest erfarenhet på området kan avsätta en del av sin arbetstid för att vara ett stöd för kollegerna. Pressa aldrig oerfarna medarbetare att ta emot en kund som ni inte vet mycket om.

Källa: Bisnode

Publicerad