Sweden
Logga in

Se upp om din kund är under rekonstruktion

Publicerad onsdag 28 mars 2018 10:29Finansiering

Du kan handla med företag under rekonstruktion men det är förskottsbetalning som gäller.

Det kan finnas tusen anledningar till att ett företag råkar i svårigheter. Dålig affärsidé, slappt ledarskap eller brist på ordning och reda för att nämna några. I värsta fall kan det leda till konkurs. Få känner till att rekonstruktion är ett alternativ till det.

Det som krävs för en rekonstruktion är att företagaren vänder sig till en rekonstruktör som bedömer läget och skickar en ansökan till tingsrätten. Beviljas det får företagaren under pågående rekonstruktion inte betala några skulder från före den tidpunkten. Däremot måste företagaren lägga fram en plan för hur skulderna ska kunna betalas efter rekonstruktionen. I allmänhet sker detta genom att tingsrätten fastställer ett ackord. Det innebär att fordringsägarna får en viss procent av sin fordran, normalt 25 procent. Ingångna avtal med kunder och leverantörer gäller. Efter datumet för rekonstruktionen måste företagaren betala alla fakturor som kommer in kontant.

Är du leverantör till ett företag den dagen som det får beslut om rekonstruktion riskerar du alltså att inte få betalt, i varje fall inte för hela skulden. Hör du till fordringsägarna kommer du att underrättas om detta av rekonstruktören senast inom en vecka efter beslutet.

Som ny leverantör till företaget gäller det att se upp. Hur vet du om din kund befinner sig i ekonomiska svårigheter? Nya leverantörer blir inte automatiskt underrättade om att rekonstruktion pågår. Enda sättet att få reda på det är då att ta en kreditupplysning.

– Om du vet att din kund är under rekonstruktion, och du ändå vill sälja varor eller tjänster till det, se till att få förskottsbetalning. Det säger Hans Ödén, affärsjurist på Ackordscentralen i Stockholm, och själv rekonstruktör.

Han berättar att det förutom förskottsbetalning också finns en annan möjlighet:

– Du kan sälja din vara eller tjänst på kredit till företaget om du får bekräftelse från rekonstruktören att hen godkänner det. I så fall får du som leverantör en så kallad superförmånsrätt om bolaget skulle gå i konkurs senare. Det innebär att du kommer före andra borgenärer när det gäller att få betalt, till och med före banker, säger Hans Ödén.

Samtidigt påpekar han att det inte hör till vanligheterna att rekonstruktörer ger en sådan bekräftelse. Det ges för att företaget ska kunna köpa in varor och tjänster som anses helt nödvändiga för verksamheten.

Antalet rekonstruktioner i Sverige har varit få de senaste åren, tack vare högkonjunkturen. Förra året uppgick antalet till 174 stycken, uppger Hans Ödén.

– I runda slängar kan man säga att ungefär varannan rekonstruktion lyckas, det vill säga att företaget undviker konkurs, säger han.

Här är knepen för att få bättre betalt

Svenska småföretagare sliter för pengarna. Lär er ta bättre betalt! Det säger Günther Mårder, vd på Företagarna.

Hon har gjort 80/20-regeln till skön konst

Paretos princip, eller 80/20-regeln, är användbar för alla företagare som vill uppnå tillväxt och förbättringar.

5 sätt att öka försäljningen med en kundanpassad checkout

Sälj mer till fler med en kundanpassad checkout.