Fakturering

Nu blir svenskarna mer kreditvärdiga

Räkna ut din verkliga kredittid
4 december 2015

Stör jag kundrelationen när jag skickar påminnelse?
24 september 2015

När och hur får man kräva dröjsmålsränta?
13 augusti 2015

Störst betalar sist
10 april 2017

Krav på kassaregister för utländska företag
10 juni 2017

Published

Nytt förslag innebär att kredit­­givarna får bättre information genom att kredit­­upplysningarna speglar verklig betalnings­­vilja och betalnings­förmåga.

Regeringen föreslår i en lagråds­remiss lagändringar för att minska risken för att en privat­person drabbas av en betalnings­anmärkning med anledning av en skuld som han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkerings­avgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogden för indrivning utan att den betalnings­skyldige har fått kännedom om betalnings­kravet. Det kan i sin tur leda till en betalnings­anmärkning hos kreditupplysnings­företagen. Förslagen innebär att en gäldenär som betalar sin skuld i samband med att Kronofogde­myndigheten skickar en underrättelse till honom eller henne inte drabbas av någon betalnings­anmärkning.

– Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalnings­anmärkningar. De leder också till att kredit­givarna får bättre information genom att kredit­upplysningarna speglar verklig betalnings­vilja och betalnings­förmåga, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Källa: Regeringen.se

Published