Varning för bedragare som ringer upp och påstår att de ringer från Svea Ekonomi eller Svea Inkasso. Vi tar aldrig kontakt med dig via telefon eller mejl för att uppmana dig att logga in eller uppge lösenord eller koder. Var rädd om dina koder och klicka aldrig på länkar i mejl om du inte är helt säker på avsändaren.

Nu blir svenskarna mer kreditvärdiga

Publicerad | Fakturering

Nytt förslag innebär att kredit­­givarna får bättre information genom att kredit­­upplysningarna speglar verklig betalnings­­vilja och betalnings­förmåga.

Regeringen föreslår i en lagråds­remiss lagändringar för att minska risken för att en privat­person drabbas av en betalnings­anmärkning med anledning av en skuld som han eller hon inte känner till.

Ett krav från staten eller en kommun – avseende till exempel felparkerings­avgifter eller skatter – kan lämnas till Kronofogden för indrivning utan att den betalnings­skyldige har fått kännedom om betalnings­kravet. Det kan i sin tur leda till en betalnings­anmärkning hos kreditupplysnings­företagen. Förslagen innebär att en gäldenär som betalar sin skuld i samband med att Kronofogde­myndigheten skickar en underrättelse till honom eller henne inte drabbas av någon betalnings­anmärkning.

– Förslagen ger inte bara ett bättre skydd mot att enskilda drabbas av orättvisa betalnings­anmärkningar. De leder också till att kredit­givarna får bättre information genom att kredit­upplysningarna speglar verklig betalnings­vilja och betalnings­förmåga, säger justitie- och migrations­minister Morgan Johansson, i ett pressmeddelande.

Lagändringarna föreslås träda i kraft den dag som regeringen bestämmer.

Källa: Regeringen.se

Publicerad