Verkkokaupan markkinointi

Marketing & Communications Specialist
Martina Flygar

Julkaistu sunnuntai, 07 tammikuuta 2018 23.00Maksu

Verkkokaupan markkinointi on olennainen osa koko liiketoimintaa. Vaikka verkkokauppa olisi muuten toimiva ja koko liiketoimintakonsepti miltei täydellinen, eivät kävijät ja niin ikään potentiaaliset asiakkaat aina löydä verkkokauppaa itsestään. Verkkokaupan kävijämäärien kasvattaminen maksaa usein sekä aikaa että rahaa, joten verkkokaupan markkinointi kannattaa suunnitella ja toteuttaa hyvin. Toimivan markkinointisuunnitelman lisäksi verkkokauppiaan kannattaa keskittyä ostoprosessiin ja varmistaa että asioiminen verkkokaupassa on helppoa ja vaivatonta. Näin vaivalla hankitut kävijät myös konvertoituvat ostajiksi.

Markkinointi muuttuu jatkuvasti ja yhä useimmin huomataan ettei "perinteinen markkinointi" välttämättä aina toimi niin hyvin. Ostajat ovat tietoisia siitä että markkinoilta löytyy paljon vaihtoehtoja eikä eri tarjoajien tai tuotteiden etsiminen ole kovin vaivalloista. Tämä kannattaa pitää mielessä kun suunnitelee verkkokaupan markkinointia ja tästä johtuen verkkokaupan markkinointi onkin yhä tärkeämässä roolissa. Verkkokaupan markkinointi tukee myyntiä tuomalla sivustolle potentiaalisia asiakkaita. Markkinoinnin avulla ihmisiä houkutellaan tutustumaan verkkokaupan tuotteisiin ja palveluihin. Toimivan markkinoinnin avulla varmistat että asiakkaat löytävät tiensä juuri sinun kauppaasi eivätkä päädy ostamaan kilpailijalta. Verkkokaupan on siis löydyttävä helposti sieltä mistä asiakkaat etsivät ja markkinoinnin on oltava näkyvää siellä missä asiakkaat liikkuvat. 

Lisää myyntiä verkkokauppaan

Jotta verkkokauppa voi tehdä voittoa on sivulle saatava kävijöitä jotka sitten konvertoituvat ostajiksi. Tätä voidaan pitää sekä verkkokauppatoiminnan että verkkokaupan markkinoinnin perusperiaatteena - sillä ilman kävijöitä ei tule kauppaa. Verkkokaupan myynnin kasvattaminen vaati sen, että kaupan kävijämääriä saadaan kasvatettua entisestään. Jos tavoitteena on lisätä verkkokaupan myyntiä, kannattaa markkinointisuunnitelmaa laatiessa tehdä arvio ja laskelma siitä kuinka monta kävijää verkkokauppaan tarvitaan. Laskelmassa kannattaa huomioida verkkokaupan konversioprosentti, eli se prosentuaalinen määrä kävijöistä jotka ostavat jotakin verkkokaupasta. Konversioprosentti lasketaan yksinkertaisuudessaan näin:

Nettikaupassasi on 10 000 kävijää kussa joista 100 tilaa tuotteen. Verkkokaupan konversioprosentti on silloin seuraavan laskukaavan (100/10000 )* 100 % = 1 % mukaan 1 %. Verkkokaupan myyntiä voi siis kasvattaa hankkimalla sivustolle lisää kävijöitä ja/tai kasvattamalla konversioprosenttia. No miten sitten saadaan lisää kävijöitä verkkokauppaan? 

Verkkokaupan mainostaminen 

Verkkokaupan markkinoinnin voi hoitaa esimerkiksi fokusoimalla toiminta sisältömarkkinointiin tai vaikkapa maksettuun mainontaan. Paras ratkaisu on usein eri tapojen samanaikainen hyödyntäminen- näin saadaan verkkokaupalle mahdollisimman paljon näkyvyyttä eri kanavissa. Sisältömarkkinointi tarkoittaa sitä, että verkkokauppa toimii eräänlaisena mediana tuottaen itse omaa kiinnostavaa sisältöä internetiin. Tämä ei siis ole suoranaisesti mainontaa vaan pikemminkin informaation tuottamista ja tuotetun materiaalin tuomista potentiaalisille asiakkaille nähtäväksi.

Sisältömarkkinoinnissa onnistuminen vaatii aktiivista ja systemaattista työtä- tulokset eivät näy heti ja jatkuvuutta tarvitaan, jotta asiakkaat löytävät verkkokauppasi sisällöt yhä uudestaan. Löytämistä kannattaa myös helpottaa someaktiivisuudella. Tuotettuja sisältöjä kannattaa jakaa eri somekanavissa ja julkaisuja on syytä myös ajastaa myöhemmäksi, lisäksi kannattaa muistaa seurata sosiaalisen median toimivuutta sekä osallistua aktiivisesti käynnistyneeseen keskusteluun. Omia julkaisuja voi myös boostata maksetun somemainonnan avulla.Verkkokaupan mainostaminen onnistuu näppärästi sosiaalisen median kanavien työkalujen avulla ja oman sivuston sekä julkaisujen boostaamiseen löytyykin usein selkeät ohjeet.

Kävijöitä verkkokauppaan

Verkkokaupan trafiikkia voi kasvattaa myös hakukoneoptimoinnin avulla. Verkkokaupan hakukoneoptimointi vaatii pitkäjänteistä työtä eivätkä tulokset välttämättä näy heti. Silti hakukoneoptimoinnilla on verkkokaupan markkinoinnissa suuri merkitys eikä sitä saisi missään nimessä unohtaa. Markkinoilta löytyy paljon erilaisia hakusanatyökaluja joiden avulla on helppoa löytää verkkokaupalle tärkeitä hakusanoja. Kun hakusanat on määritelty kannattaa siis näihin valittuihin termeihin keskittyä kun esimerkiksi tuotekuvauksia ja muita sisältöjä suunnitellaan ja tuotetaan. Hakusanojen ideana on se, että Google jatkuvasti analysoi verkkosivuja, etsien erilaisia hakuja vastaavia sivustoja. Ne nettisivut jotka parhaiten vastaavat johonkin tiettyyn hakuun näkyvät sitten hakutuloksissa tietyssä järjestyksessä, esimerkiksi mikäli verkkokauppasi myy punaisia potkukelkkoja haluat varmasti löytyä Google-haun top 3 parhaan tuloksen joukosta haulla ”punainen potkukelkka lapselle”.

Verkkokaupan markkinointityökalut

Verkkokaupan markkinointiin liittyy paljon erilaisia työkaluja. Työkalujen avulla verkkokapan mainonnan suunnittelu, tuottaminen ja markkinoinnin automaatio hoituu helposti. Lisäksi työkalut tarjoavat usein kattavat välineet raportointiin, joiden avulla tekemisiä ja tuloksia on helppo seurata ja optimoida. Verkkokaupan markkinointia on siis todella tärkeää seurata, jotta tietää minkälaista mainontaa ja sisältöä on kannattavaa tehdä. GDPR- asetuksen myötä on myös tärkeää huomioida käytetyt työkalut verkkokaupan rekisteri- ja tietosuojaselosteissa. Tarkista ja pyydä tarvittaessa apua lakitoimistolta varmistaaksesi, että selosteessa on mainittu tarvittavat asiat sekä mitä ja miten henkilötietoja työkalut prosessoivat.

Katso 12 helposti toteutettavaa markkinointitaktiikkaa, joita verkkokauppiaan kannattaa kokeilla --->

Lataa verkkokauppiaan vuosikalenteri myynnin ja kampanjoiden suunnittelun tueksi:

Marketing & Communications Specialist
Martina Flygar

Voisit olla kiinnostunut myös näistä

Verkkokaupan myynnin ja muiden avainlukujen raportointi

Jotta verkkokaupan talous pysyy hallinnassa ja kauppias perillä siitä missä mennään, kannattaa muutamia mittareita seurata ja analysoida niin verkkokaupan kirjanpidon kuin rahaliikenteenkin näkökulmasta. Listasimme verkkokaupalle tärkeät avainluvut.

12 toimivaa markkinointitaktiikkaa - Lisää myyntiä verkkokauppaan

Joka ikisen verkkokaupan tavoitteena on kasvattaa myyntiä hankkimalla lisää asiakkaita ja myymällä lisää olemassa oleville asiakkaille. Verkkokaupan näkyvyyttä voi parantaa mainonnalla ja markkinoinnilla - mutta markkinoinin voi hoitaa monella eri tapaa. Listasimme siksi 12 digitaliseen markkinointiin liittyvää taktiikkaa joita verkkokaupan kannattaa kokeilla. 

5 askelta parempaan mobiiliverkkokauppaan

Tänä päivänä merkittävä osa verkkokauppojen kävijävirrasta tulee mobiililaitteiden kautta. Vielä muutama vuosi sitten suuria kävijämääriä ei kuitenkaan vielä näkynyt myyntituotoissa, vaan puhelinta käytettiin lähinnä tuotetietojen etsimiseen - tosin, tabletilla ostamista tapahtui kuitenkin tässä vaiheessa jo jonkin verran. Mobiilistrategiaan kannatti ja kannattaa siis panostaa: mobiilioptimointu verkkokauppa ja helppo ostaminen takavat sen, että mobiilikävijät saadaan konvertoitua ostajiksi - eivätkä he jää pälkästään tuotetietojen selaajiksi.