Jotkut asiakkaamme ovat saaneet 26.1.2023 päivätyn, luottoa koskevan virheellisen laskun teknisestä häiriöstä johtuen. Häiriön piirissä olevat asiakkaat tulevat saamaan korjatun laskun ensi tilassa. Pahoittelemme tapahtunutta!

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta

Verkkosivu ei tue käyttämääsi selainta. Lataa jokin seuraavista selaimista, jotta saat parhaan käyttökokemuksen Svean kotisivuilla.

Skip to content

Verkkokaupan myynnin ja muiden avainlukujen raportointi

Viivi Ahlqvist

Jotta verkkokaupan talous pysyy hallinnassa ja kauppias perillä siitä missä mennään, kannattaa muutamia mittareita seurata ja analysoida niin verkkokaupan kirjanpidon kuin rahaliikenteenkin näkökulmasta. Listasimme verkkokaupalle tärkeät luvut.

Seuraa näitä lukuja:

Myynti

Myyntiä kannattaa seurata sekä tuoteryhmittäin että tuotteittain. Seuraamalla ostoskorien kokoonpanoa saadaan myös vihiä asiakkaiden ostomieltymyksistä.

Kulut

Huomioi kiinteiden kulujen lisäksi erityisesti tuotteiden myynnistä ja markkinoinnista aiheutuvat kulut. Mikäli vain mahdollista, kannattaa kulut pyrkiä yhdistämään siihen tuotteeseen tai tuoteperheeseen, johon ne liittyvät. Näin on mahdollista seurata kampanjoiden tehokkuuden ja tuoton lisäksi myös esimerkiksi ostajaprofiilikohtaisten hinnoittelumallien kannattavuutta.

Kannattavuus

Kannattavuuden seuraaminen on käytännössä myynnin ja kulujen vertailua. Olennaista on, että kulut koostuvat kunkin tuotteen hankintakuluista ja yleisistä kiinteistä kuluista. Sinun tuleekin varmistaa, että yhteenlaskettu kate riittää kattamaan myös yleiset kiinteät kulut, eikä vain tuotteiden hankintakuluja. Tämän vuoksi kannattaa harkita yleisten kulujen jyvittämisestä yksittäisille tuotteille.

Varaston kiertonopeus

Varaston kiertonopeuden seuranta tarkoittaa käytännössä varastoon sitoutuvan rahamäärän seuraamista - eli kuinka kauan kestää keskimäärin, ennen kuin varastossa odottava tuote saadaan myytyä. Tämä on tärkeä asia, kun määrittelet katetta tuotteelle tai tuoteperheelle. Jos kyseessä on matalakatteinen tuote, kestää erän hankintahinnan takaisin kerääminen kauemmin, joka taas asettaa vaatimuksia mm. toimittajien ja päämiesten kanssa neuvoteltaville maksuajoille.

Maksu- ja toimitustapojen jakauma

Asiakkaiden käyttämien maksu- ja toimitustapojen seuraaminen on tärkeämpää, kuin voisi kuvitella. Vain seuraamalla asiakkaiden käyttäytymistä, voi verkkokauppa valita oman toiminnan kannalta kannattavat maksu- ja toimitustavat, sekä helpottaa pankkitilien täsmäyttämistä.

Maksutapojen kustannuksissa on nimittäin eroja: verkkopankkimaksut eivät ole yksikkökohtaisesti kovin kalliita, kun taas korttimaksut ja laskut ovat verkkokaupalle hieman kalliimpi maksutapa, mutta sitä yleensä kompensoi arvokas ostoskori. Erämaksuratkaisut ovat taas verkkokaupalle lähes aina ilmaisia. Myös toimituskulujen hinnat verkkokaupalle vaihtelevat, mutta ne voi verkkokauppa halutessaan kuitenkin siirtää asiakkaalle.

Miten seuraat?

Seurantaa voi, ja kannattaa tehdä usealla eri aikaperspektiivillä. Joitain asioita kannattaa seurata vuosineljänneksittäin tai kuukausittain, toisia taas viikoittain tai päivätasolla. Seurantajakson valinta perustuu osittain seurannan tarpeeseen ja osittain taas siihen, kuinka nopeasti asiat muuttuvat ja kuinka suuret vaikutukset niillä on toiminnan kannattavuudelle.

Yleensä verkkokaupan taloushallinnosta vastaavat joutuvat hankkimaan raportointiin ja seurantaan tarvitsemansa tiedot monesta eri järjestelmästä. Moni joutuukin perustamaan analyysinsä verkkokaupan myynnistä ja myyntitoimenpiteiden kannattavuudesta edellisten kuukausien dataan ja sen avulla ennustamaan tulevaa. Seurannan ja raportoinnin ei kuitenkaan täydy olla näin vaikeaa. Maksupalvelutarjoajan palvelut mahdollistavat verkkokaupan myynnin reaaliaikaisen seurannan, kirjanpidon ja täsmäytyksen. Lue lisää verkkokaupan raportoinnista ilmaisesta oppaasta:

Viivi Ahlqvist