Sweden
Logga in

Obekvämt att påminna om skulder

Publicerad måndag 07 juni 2021 08:13Lån

Drygt var femte svensk har lånat ut pengar till en annan privatperson. Något som inte är helt okomplicerat för alla. Majoriteten har nämligen behövt påminna om det. Varannan person uppger att de är obekväma med att påminna om skulder.

Pengar kan vara ett känsligt ämne att prata om och speciellt när det rör sig om utlägg och skulder. Vår undersökning visar att nästan hälften av svenskarna känner sig ganska eller mycket obekväma med att påminna någon som är skyldig dem pengar. Bara sju procent känner sig mycket bekväma med det. Samtidigt uppger majoriteten att de någon gång fått påminna personer om en skuld. Det svarar hela 56 procent.

– Det är förståeligt att många tycker att det är jobbigt att påminna familj och vänner om utlägg. Det viktiga är att gemensamt hålla koll på utlägget. Vad kostnaden avsåg och när den gjordes. Det minimerar risken för att det ska uppstå en konflikt. Idag finns många smarta sätt att hålla koll på utlägg. Vår app Payd kan bland annat hjälpa dig hålla koll på delade kostnader, säger Paulina Dackander, Affärsområdesansvarig för lösningar inom privatekonomi på Svea Ekonomi.

Läs mer om Payd på payd.com, där kan du även ladda ner appen

Få lånar – men många lånar ut

Enligt Sveas undersökning uppger endast sju procent att de i dagsläget har en skuld till en annan privatperson. Samtidigt uppger drygt var femte svensk att någon är skyldig dem 500 kronor eller mer.

Vill du veta mer?

Kontakta Emma Lindgren, Head of PR, Svea Ekonomi på telefon 070-752 32 90 eller mejl: emma.lindgren@svea.com

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 9–14 maj 2020. Totalt har 1 012 svenskar mellan 20 och 60 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Så här svarade deltagarna i undersökningen

Är det någon/några personer som har skulder till dig för en utgift du betalat?

  Totalt
Ja, 501-1 000 kronor 4 %
Ja, 1 001 - 2 000 kronor 3 %
Ja, 2 001 - 5 000 kronor  4 %
Ja, 5 001 - 10 000 kronor 3 %
Ja, 10 001 - 50 000 kronor 3 %
Ja, 50 001 - 100 000 kronor 2 %
Ja, 100 001 - 500 000 kronor 2 %
Ja, 500 001 - 1 miljon kronor 0 %
Ja, skulder på över 1 miljon kronor 0 %
Ja, men jag vet inte summan 1 %
Nej, ingen har skulder till mig på över 500 kronor 76 %
Vet inte 1 %

 

Har det hänt att du har behövt påminna andra personer om skulder de har/har haft till dig?

  Totalt
Ja, flera gånger 14 %
Ja, enstaka gång 42 %
Nej 44 %
Vet inte 0 %

 

Hur bekväm eller obekväm skulle du känna dig med att påminna andra personer om de hade skulder till dig?

  Totalt
Mycket bekväm 7 %
Ganska bekväm 22 %
Varken eller 20 %
Ganska obekväm 34 %
Mycket obekväm 14 %
Vet inte 3 %

 

Har du personliga skulder idag till någon/några personer som betalat en utgift åt dig (ej lån via bank eller liknande)?

  Totalt
Ja, 501-1 000 kronor 1 %
Ja, 1 001 - 2 000 kronor 0 %
Ja, 2 001 - 5 000 kronor  1 %
Ja, 5 001 - 10 000 kronor 1 %
Ja, 10 001 - 50 000 kronor 2 %
Ja, 50 001 - 100 000 kronor 1 %
Ja, 100 001 - 500 000 kronor 1 %
Ja, 500 001 - 1 miljon kronor 0 %
Ja, skulder på över 1 miljon kronor 0 %
Ja, men jag vet inte summan 0 %
Nej, inga personliga skulder till någon/några personer som betalat en utgift för mig på över 500  kronor 92 %
Vet inte  1 %

 

 

Så många lånar pengar av nära och kära

Skuldfria svenskar? En undersökning från bank- och finansgruppen Svea visar att endast sju procent av svenskarna lånar pengar av sina bekanta. Fyra procent av svenskarna uppger dock att de har skulder på över 10 000 kronor. Och främst är det föräldrarna som får agera långivare.

Ansökan om skuldsanering ökar bland unga

Antalet unga vuxna mellan 18 och 30 år som sökt skuldsanering hos Kronofogden har fördubblats på ett år. Vad är det som har hänt? Svaret är att ungas kunskap om ekonomi är väldigt låg.

Snabba klipp på börsen är svårare än du tror

Egentligen är det ju superenkelt: Köp aktier när de är billiga och sälj när de är dyra. Men det är en tulipanaros som är mycket lättare att säga än att göra. Här berättar forskaren vad du bör göra för att lyckas.