Sweden
Logga in

Våga sälja på export

Publicerad torsdag 07 oktober 2021 08:00Finansiering

Nöj dig inte med att vara underleverantör till stora svenska exportföretag. Våga satsa på att själv sälja direkt på exportmarknaden. Så kan man sammanfatta budskapet på Sveas webbinarium om att sälja på export.

I webbinariet deltog Sveas expert Gillis Wener, försäljningschef för administrativa och finansiella tjänster, samt Håkan Bäckström från Exportkreditnämnden.

Svea och EKN, som är en statlig myndighet, stöttar svenska företag som vill växa internationellt på olika sätt. Genom att finansiera deras export, minska deras risker och se till att de får betalt.

Det finns mycket att hämta för den som vågar satsa på att sälja utomlands. Några intressanta siffror nämndes i webbinariet:

Svensk export

  • Sverige exporterar mest till Norge, Norden, Tyskland och USA. Men hela ca 80 procent av exporten går till OECD-länderna
  • Omkring hälften av Sveriges BNP går på export
  • Ändå är det bara 10 procent av landets företag som säljer direkt på export
  • De 100 största svenska exportföretagen står för 70-75 procent av all svensk export
Gillis Wener
Testa och våga! Börja i liten skala för att komma igång.

– Många företag är underleverantörer till de stora exportföretagen, som ställer stora krav. Den som klarar av att vara underleverantör till något av dessa skulle med all sannolikhet klara att exportera direkt till utländska kunder, sade Håkan Bäckström.

Gillis Wener höll med och uppmanade fler företag att testa och våga. Samtidigt pekade han på vikten av att i förväg försöka lära känna sina blivande kunder så gott det går.

Samla in så mycket information du kan

– Samla in så mycket information du kan via bland annat internet, lokala kreditundersökningsföretag och Duns-numret (ett internationellt identifikationsnummer som blivit global standard). Ta också hjälp av oss på Svea och/ eller EKN för att täcka dina risker, sade han.

Ett av de främsta misstagen som ovana exportföretagare gör är att välja att sälja mot förskottsbetalning. Detta varnade både Gillis Wener och Håkan Bäckström för. Anledningen är att risken är stor att man tappar kunden till någon konkurrent på världsmarknaden som inte begär förskott och som kanske dessutom kan hålla lägre priser. Eller att man får beställningen, men i små volymer. Kan man istället erbjuda en större leverans och fylla en container med varor, istället för att den går halvfull, får man ner fraktkostnaden. Men det kostar och då är det bra att ha en finansiering.

Håkan Bäckström
Det är bättre för affären att erbjuda kredit i stället för att begära förskottsbetalning.

– Det är betydligt bättre för affären att kunna erbjuda kredit i stället för att begära förskottsbetalning, sade Håkan Bäckström.

Ta juridisk hjälp för att undvika tvister

Ett annat tips för den som vill exportera är att använda sig av en jurist för att få till bra avtal i syfte att undvika tvister.

– Även om du har undersökt kunden och skaffat en bra kreditförsäkring, kommer den inte att falla ut om det finns en tvist. Om du anlitar en branschjurist, kan du återanvända dokumenten vid andra affärer. Det är väl investerad tid och pengar, sade han.

EKN hjälper till att göra affärer på de flesta marknader i världen. Myndigheten riskbedömer olika länder efter en skala 0-7. Det handlar om alla slags risker, däribland kommersiella och politiska. Alla EU-länder ligger på siffran 0, medan exempelvis Ukraina ligger på 7.

– Men det går att sälja även till länder som ligger högt på skalan. De som hamnar utanför, exempelvis Nordkorea och Jemen, täcker vi inte, säger Håkan Bäckström.

Checklista

  • Finansiering bättre än förskott
  • Tydliga avtal – ta hjälp av en branschjurist
  • KYC – se till att du har koll på din kund
  • Gör ordentligt förarbete och undersök den marknad du vill sälja på
  • Gör en riskbedömning – ta gärna hjälp av exempelvis EKN
  • Testa och våga! Börja i liten skala för att komma igång. Det är inte farligt att göra affärer med utlandet om du är väl förberedd

Exportfinansiering via Svea

Extern styrelse ger företaget större chans

De flesta bolag som anlitat externa styrelseledamöter anser att det påverkat styrelsearbetet positivt, och dessa bolag planerar tillväxtsatsningar i högre grad än andra. Det visar flera undersökningar som Almi låtit göra.

Stockholmsekonomin på väg mot snabb återhämtning

När pandemin lamslog Sverige sjönk konjunkturutsikterna i många sektorer till nya bottennivåer. För att hjälpa företag att parera för den ekonomiska krisen införde regeringen ett antal finansiella och politiska stödåtgärder. Svea har undersökt hur Stockholmsföretagen egentligen mår i kölvattnet av krisen. Hjälpte hjälpen?

Äntligen - snart kan företagare kasta sina kvitton

Nu har ett utredningsförslag om en ny och enklare bokföringslag lämnats till regeringen. I praktiken innebär det att du kan slänga dina papperskvitton om du överför dem i elektronisk form.