Sweden
Logga in

Extern styrelse ger företaget större chans

Publicerad torsdag 30 september 2021 08:00Kunskap

De flesta bolag som anlitat externa styrelseledamöter anser att det påverkat styrelsearbetet positivt, och dessa bolag planerar tillväxtsatsningar i högre grad än andra. Det visar flera undersökningar som Almi låtit göra.

Varje år gör Almi en styrelsekartläggning för att ta reda på hur styrelsearbetet påverkar företagens utveckling. I kartläggningen för 2019 gjordes intervjuer med 400 företag för att förstå hur företagen ser på styrelsearbetet och årets undersökning fokuserar på hur jämställda styrelser påverkar företagen.

Generellt kan man säga att de företag som har externa ledamöter också rekryterar fler kvinnor till sina styrelser. De säger också i högre grad än övriga företag att de planerar en större satsning inom de kommande två åren (66 procent jämfört med 47 procent i 2019 års undersökning). Och aktivt styrelsearbete lönar sig. Exempelvis uppgav 65 procent av vd:arna för bolag med minst fyra styrelsemöten per år att de externa ledamöterna har påverkat bolagets utveckling positivt.

I årets kartläggning har Almi samarbetat med Malin Malmström, forskare i entreprenörskap och innovation vid Luleå Tekniska Universitet och då fokuserat på jämställdhet.

Jämställdhet lönar sig

– Med hjälp av hennes forskning kan vi visa att jämställdhet lönar sig. Bolag med jämställda styrelser omsätter mer och har högre resultat än bolag som inte har jämställda styrelser. Detta oavsett andra faktorer som bransch, storlek på bolag (antal anställda) och kön på vd, säger Anna Lundmark Lundbergh, som är vd på Almi Företagspartner i Värmland och initiativtagare till kartläggningen.

Ändå går det långsamt för företagen, både att rekrytera externa ledamöter och att höja jämställdheten – trots att det är tydligt att det ger fördelar. Varför?

Anna Lundmark Lundbergh
Ibland tenderar erfarenheten att cementera ett invant beteende.

Slentrian gör att det går långsamt att förändra

Anna Lundmark Lundbergh tror att slentrian kan vara boven i dramat.

– Erfarenhet är något bra, men ibland tenderar erfarenheten att cementera ett invant beteende. Vi gör som vi alltid har gjort och tänker kanske inte ens på att välja något oprövat, säger hon.

Lite mer nyfikenhet och lust att fråga andra som har lyckats hur de gick till väga – det är vad hon efterlyser.

I andra sammanhang, exempelvis när StyrelseAkademien har frågat sina medlemmar, har det framkommit att företagsägare ofta drar sig för att rekrytera externa ledamöter för att de oroar sig för att mista kontrollen över sitt företag.

Men ofta inser de själva att det finns mycket att vinna på en extern styrelse. En mycket intressant fråga i intervjudelen i Almis undersökning 2019 handlar om vad vd:arna ångrar när de tittar i backspegeln. Där finns svar som: ”Vi skulle ha gjort förändringar tidigare”, ”Vi skulle ha gjort en grundligare analys av behov snarare än att välja personer i närmaste vänkretsen” och ”Vi skulle ha tagit in extern kompetens”. ”Vi skulle bytt ut och tillsatt ledamöter med den kompetens som bolaget hade behövt”.

Allt fler börjar inse potentialen

– Här finns uppenbarligen en utvecklingspotential. Årets undersökning visar att fler ser potentialen nu och agerar därefter. Antalet ledamöter ökar jämfört med tidigare år, liksom antalet bolag som gått från en till två ordinarie ledamöter, säger Anna Lundmark Lundbergh.

Hennes egen spaning är att ökningen beror på att företagen behöver fler kompetenser i styrelserna för att tolka vad omvärldsförändringarna innebär för den egna affären.

Det finns en ganska stor insikt om att styrelsearbete är viktigt. En tredjedel av bolagen är intresserade av att utveckla styrelsearbetet, nästan en fjärdedel vill ta in en eller flera externa ledamöter och nästan en tredjedel inser att styrelsearbetet kräver utbildning – 29 procent uppger att de vill utbildas i styrelsearbete.

Det finns också en insikt om vad utveckling av styrelsearbetet betyder för bolaget. Av svaren att döma anser vd:arna att det skulle ge en injektion i extern kunskap och kompetens och fokus på strategi inför framtiden.

För- och nackdelar med att ta in externa resurser

Här är för- och nackdelarna med en eller flera externa ledamöter i styrelsen. Observera att flera av nackdelarna på sikt egentligen är fördelar.

Fördelar

  • Du måste skapa ordning och reda i företaget, vilket ger bättre rutiner och effektivare verksamhet
  • Som vd får du ett bollplank du alltid kan vända dig till
  • Du får in erfaren kompetens som kan se på verksamheten med nya ögon. Det ger en strategisk höjd att någon kommer in och ifrågasätter bolagets affär
  • Externa ledamöter har egna nätverk och vidgar därmed även ditt
  • Studier visar att företag med externa styrelser växer fortare och gör större satsningar.

Nackdelar

  • Du måste öppna företaget för extern insyn och våga släppa en del av kontrollen
  • Du måste våga öppna dig för att andra ifrågasätter företagets affär
  • Du behöver troligen strama upp rutiner och arbetssätt i verksamheten
  • Du måste betala styrelsearvoden
  • Du måste avsätta tid för att förbereda och genomföra styrelsemöten. Almis undersökningar visar att fyra eller fler sammanträder per år ger bästa resultat

Undersökningarna baserar sig på bolag i hela Sverige som har minst 5 miljoner kronor i omsättning eller minst fem anställda och som har minst två ledamöter i styrelsen.

Utbildningar på Svea

Mer intressant läsning

Stockholmsekonomin på väg mot snabb återhämtning

När pandemin lamslog Sverige sjönk konjunkturutsikterna i många sektorer till nya bottennivåer. För att hjälpa företag att parera för den ekonomiska krisen införde regeringen ett antal finansiella och politiska stödåtgärder. Svea har undersökt hur Stockholmsföretagen egentligen mår i kölvattnet av krisen. Hjälpte hjälpen?

Äntligen - snart kan företagare kasta sina kvitton

Nu har ett utredningsförslag om en ny och enklare bokföringslag lämnats till regeringen. I praktiken innebär det att du kan slänga dina papperskvitton om du överför dem i elektronisk form.

Digitala kassaflöden utvecklar Råvaras affär

Det ökade trycket på svenska restauranger att kunna erbjuda appbaserade betallösningar beror till viss del på pandemins krav på social distansering. Men övergången till digitala kassaflöden är för många svenska företag i dag inte bara en praktisk nödvändighet – utan ett värdefullt verktyg för affärsutveckling.