Sweden
Logga in

Svenska företag skeptiska till AI

Publicerad tisdag, 12 november 2019 09:21Betallösningar

Det har talats om artificiell intelligens, AI, i decennier, men allt mer intensivt de senaste åren. Företag som var tidiga med AI kan idag visa hur det förändrat och utvecklat deras verksamhet. Trots det har en klar majoritet av svenska B2B-företag valt att inte nyttja tekniken.

För många har AI blivit en del av vardagslivet. Exempelvis när vi skriver sms, lyssnar på musik och letar vägbeskrivningar. Och möjligheterna är inte bara begränsade till konsumenternas beteende. Tekniken har på många sätt visat sig vara värdefull för företag med B2B-försäljning genom insikter som spetsar till erbjudandet och effektiviserar säljkedjan.

I rapporten Digital försäljning till företag, där fler än 500 företag deltagit, har vi undersökt B2B-företag och deras inställning till ny teknik i form av AI. Undersökningen visar att nästintill varannan svensk företagare inte ser någon nytta med AI. Dessutom har sju av tio inga planer på att nyttja tekniken. Rapporten visar även att endast sex procent uppger att deras företag redan använder AI.

Thomas Svensson E-handel försäljare
Thomas Svensson
AI som teknik är relativt ny för näringslivet och det råder stor okunskap kring nyttan.

– AI som teknik är relativt ny för näringslivet och det råder bevisligen stor okunskap kring vilken nytta det kan skapa. Tekniken ersätter inte säljpersonal eller andra anställda. Istället kan bolagen med teknikens hjälp lägga mindre tid på repetitiva uppgifter och mer på att hitta nya kunder, skapa en djupare förståelse för sina utmaningar och sälja mer på befintliga kunder, säger Thomas Svensson, Partner manager och e-handelsexpert på Svea.

Positiva aspekter med AI

Trots en skeptisk inställning till AI är det ingen som tror att det bara är en övergående trend. Varannan tror nämligen att AI:ns funktion kan bidra till effektivare säljprocesser. Samtidigt som 36 procent av svenska företagare tror att de med hjälp av AI kan förbättra kundupplevelsen och därmed få nöjdare kunder.

– Det handlar inte om att hoppa på all ny teknik, utan att skapa sig förståelse om vilken potential AI har när den blir mer tillgänglig och anpassningsbar för fler branscher. Fler företag bör förbereda sig och prova olika möjligheter att utnyttja AI, avslutar Thomas.

Vill du veta mer?

Då är du välkommen att kontakta Magdalena Ceaesar, affärsområdeschef betallösningar för e-handel, Svea Ekonomi på telefon 08‑470 35 88 eller via mejl magdalena.caesar@svea.com

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 23 maj till 11 juni 2019. Totalt har 501 telefonintervjuer genomförts med vd:ar och marknads- och försäljningschefer som ansvarar för försäljning genom digitala kanaler. Endast företag med 10 eller fler anställda har ingått i undersökningen.

Så här svarade företagarna i undersökningen


Överväger ni att integrera AI-teknik i ert företag?

 Totalt
Nej69 %
Ja18 %
Använder redan AI 6 %
Är inte bekant med AI 3 %
Vet ej4 %


Varför överväger ni inte att integrera AI-teknik i ert företag?

 Totalt
Ser ingen nytta med AI47 %
Tror inte att det skulle bidra till ökad försäljning11 %
Har inte den kompetens som krävs10 %
Det verkar för krångligt6 %
Det är för dyrt5 %
Har inte tillräckligt med data för att det skulle vara värt investeringen4 %
AI är bara en övergående trend0 %
Annat 24 %
Vet inte8 %


På vilka sätt tror du AI kan påverka din försäljning positivt?

 Totalt
Effektivare säljprocesser50 %
Nöjdare kunder46 %
Effektivare marknadskampanjer 45 %
Kortare besluts- och köpprocesser36 %
Mer personlig/bättre kundupplevelse35 %
Högre kundlojalitet29 %
Tror inte att AI kan påverka företagets försäljning positivt5 %
Vet inte6 %

 

 

Mer intressant läsning

Varannan företagare känner att banken inte bryr sig

De svenska småföretagen driver ekonomin framåt och står för en majoritet av jobben som skapas i landet. Samtidigt är administration och byråkrati orsaker till rejäl huvudvärk hos entreprenörerna. Där borde bankerna kunna ge ett bättre stöd, säger Företagarnas expert Malin Påhls Hansson.

Industridesigners och egenföretagare

Eget designföretag, ett liv nära havet med mer tid för familjen. Är det möjligt? Ja, i alla fall enligt Annica och David på Doms studio.

Här är Sveriges 100 mest framgångsrika e‑handelsföretag

E‑handeln fortsätter växa i Sverige vilket har fått allt fler bolag att utveckla sin affärsmodell för att även kunna möta kunderna digitalt. I Sveriges e‑handelsraketer har vi kartlagt Sveriges mest framgångsrika e‑handelsföretag.