Sweden
Logga in

Varannan företagare känner att banken inte bryr sig

Publicerad tisdag, 22 oktober 2019 16:25Kunskap

De svenska småföretagen driver ekonomin framåt och står för en majoritet av jobben som skapas i landet. Samtidigt är administration och byråkrati orsaker till rejäl huvudvärk hos entreprenörerna. Där borde bankerna kunna ge ett bättre stöd, säger Företagarnas expert Malin Påhls Hansson.

Att driva företag kan vara både självförverkligande och utmanande. Novus genomförde nyligen en studie bland 1 000 svenska småföretagare på uppdrag av bank- och finansgruppen Svea. Resultatet visar att många av de tillfrågade förknippar företagande med frihet (43 %) och glädje (27 %).

På tredje plats i listan kommer dock stress (14 %), och tre av fyra företagare känner ibland oro över sin situation. Denna oro är i första hand grundad i tidsbrist, företagets ekonomi, samt svårigheten att hitta rätt kompetens.

Malin Påhls Hansson är näringspolitisk expert på Företagarna, medlems­organisationen som företräder över 60 000 företagare i samhällsdebatt och näringspolitiska frågor. Hon menar att undersökningens resultat rimmar väl med de undersökningar som Företagarna varit med och tagit fram under de senaste åren.

– Vi ser också många positiva känslor kopplade till företagandet – bland annat över möjligheten att kunna påverka sin egen situation och utveckla sina visioner och affärsidéer, men just frihetsaspekten är den allra viktigaste.

Däremot ser Malin Påhls Hansson att problemen skiljer sig åt beroende på företagens storlek.

– Störst tillfredsställelse hittar man i regel hos soloföretagarna. Men i samband med att man börjar anställa dyker det upp betydligt fler utmaningar. Här tror jag att myndigheterna skulle kunna underlätta för en fortsatt positiv utveckling genom att minska regelbörda och administration i tillväxtfasen.

Svårt hitta balans mellan jobb och fritid

En intressant paradox är att företagarna i undersökningen är allra mest nöjda med att kunna prioritera familjelivet och välja hur man lägger upp sina dagar. Balansen mellan jobb och fritid anses till och med vara viktigare än vinst och tillväxt.

Samtidigt menar nästan hälften av företagarna att det är ”ganska svårt” eller ”mycket svårt” att hitta just den där balansen, och att de i regel spenderar för lite tid med familjen.

– Det är framförallt företagare som befinner sig mitt i familjeskapandet som har störst press och känner sig mest oroliga. Det är många saker som ska klaffa varje dag. Däremot ser vi ofta tecken på att kategorin 65+ mår bättre – de uppvisar inte samma grad av oro och känner att företagandet är lite enklare.

Malin Påhls Hansson
Vid tillväxt och anställningar behöver många som mest hjälp.

Banken borde kunna hjälpa mer

Med tanke på att företagets ekonomi är en stor källa till oro för många, borde banken spela en viktig roll i att guida och ge goda råd till entreprenörerna. Men det visar sig vara ett önsketänkande – hälften av de tillfrågade känner att banken inte tycker att företaget är en viktig kund. Bland dessa menar en övervägande andel att banken är byråkratisk, fyrkantig och opersonlig.

Små och medelstora företag står för fyra av fem nya jobb i Sverige i dag. Vid tillväxt och anställningar behöver många som mest hjälp. Det finns en potential i det personliga bemötandet från såväl bankernas som myndigheternas håll, menar Malin Påhls Hansson, och tillägger att bankerna verkligen borde vilja följa med entreprenörerna i deras utveckling. Samtidigt ser hon en viktig attitydförändring: företagarens status har höjts väsentligt.

– Vi svenskar vill gärna se Sverige som en innovativ nation, men då krävs det också ett bankväsende som är beredda att möta företagarna och göra tillväxtresan tillsammans med dem. Det kan innebära en högre risk men också en väldigt stor potential. Vi vinner alla på att företagen växer och mår bra.

Företagarnas webbplats

Sveas banktjänster

Mer intressant läsning

Varannan svensk företagare har svårt att hitta balans mellan jobb och privatliv

Eget företag kan innebära en känsla av frihet och möjlighet att styra sin egen tid. Men för många kan det även skapa en känsla av att inte riktigt räcka till. Så här sa svenska företagare i vår Novusundersökning.

Sverige har fått en ny bank

Sveriges nya bank heter Svea Bank och har som mål att göra tillvaron lite enklare för landets småföretagare. Precis som namnet antyder så är den en del i bank- och finansgruppen Svea.

Nu skärps penningtvättslagen

Det behövs ett utökat samarbete och tydligare roller för att svenska myndigheter ska bli bättre på att förebygga och hantera penningtvätt och finansiering av terrorism. Det framkommer i en ny rapport, som Länsstyrelsen Stockholm har varit med om att ta fram.