Sweden
Logga in

Så många amorterar sina bolån

Publicerad torsdag, 26 juli 2018 10:00Lån

Vi bad Novus kolla om svenskarna amorterar sina bolån

Trots en stadig prisuppgång på bostadsrätter och villor under de senaste åren väljer många svenskar att amortera på skulden. 83 procent av de som har bolån betalar av på skulden. Unga amorterar i större utsträckning än äldre medan var fjärde stockholmare med bolån väljer att inte amortera. Det visar en undersökning gjord av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi.

Varannan person i Sverige har bolån, visar undersökningen. Av dessa är det 83 procent som amorterar på lånet. Mest ovilliga att minska på bostadsskulden är äldre människor och de som bor i storstäder. Det visar sig att de som amorterar minst är de som bor i Stockholm, där hela 24 procent uppger att de inte amorterar. Det är med andra ord var fjärde stockholmare som inte betalar av på sina boendeskulder.

Utanför storstäderna är viljan att amortera betydligt större. 88 procent av de som bor i övriga delar av landet uppger att de amorterar. När bostadspriserna sjunker ökar skuldsättningsgraden för de hushåll som inte amorterar.

Helena Klein
Kraftig prisutveckling på bostäder gör att storstadsbor avstår amortering.

– Det har varit en kraftig prisutveckling på bostäder, framför allt i större städer, vilket kan förklara varför fler stockholmare än andra avstår från att amortera, säger Helena Klein affärsområdeschef för Privatlån och Spar hos Svea Ekonomi.

Inte heller bland de som är mellan 65 och 79 år är intresset för att amortera stort. Fler än hälften 55%) i denna grupp saknar bolån, men för 30 procent av de resterande minskar inte skulden genom amorteringar.

Även de yngre, i åldersgruppen 18-29 år, betalar av sina skulder i stor utsträckning. Det är de unga som hamnar högst i ”amorteringsligan” med 92 procent medan de äldsta (åldersgruppen 65-79) i undersökningen kommer på sista plats med 70 procent.

– Att yngre människor amorterar mest av alla beror troligen på att den gruppen har flest personer med nya lån. De har därför i större utsträckning än andra drabbats av bankernas hårdare krav på amortering, säger Helena Klein på Svea Ekonomi.

Undersökningen är genomförd via webbintervjuer i Novus slumpmässigt rekryterade och representativa Sverigepanel under perioden 3-10 maj 2018. Målgruppen är den svenska allmänheten i åldern 18-79 år. Totalt har 1 008 intervjuer genomförts. Deltagarfrekvensen var 61 procent.

 

Amorteringsligan 
 Bolåntagare som amorterar
Småland och öarna93 %
Mellansverige87 %
Sydsverige85 %
Norrland84 %
Västsverige80 %
Stockholm74 %

 

För mer information, kontakta: Helena Klein affärsområdeschef för Privatlån och Spar, Svea Ekonomi, +46 70 555 46 80 Peter Balod marknadschef, Svea Ekonomi, +46 72 506 54 84

Några av våra lån för privatpersoner