Sweden
Logga in

Så får du en stabilare likviditet i oroliga tider

Publicerad torsdag 06 oktober 2022 08:00Finansiering

Oroliga tider kan ge företag sämre likviditet. Ulrika Fornander, Business Area Manager på Svea Bank, tipsar om hur du kan lösa problemet genom att sälja dina fakturor.

Sälj dina fakturor och få betalt direkt – här kommer du igång

Att låta kunderna betala genom faktura, och därmed ge dem några veckors kredit, är standard inom näringslivet. Problemet är bara att det innebär att företaget får vänta på sin betalning, något som kan skapa sämre likviditet.

Ett sätt att lösa det här dilemmat är att sälja sina fakturor, något som i dag är vanligt bland både små, medelstora och stora företag. - Hos Svea Bank fungerar det så att när du som företag ska fakturera skickar du fakturan till oss i stället för till kunden. Vi betalar dig, samtidigt som vi skickar fakturan vidare till din kund som sedan betalar oss. Det här innebär att företaget slipper vänta på betalning, något som enligt Ulrika Fornander ger sex fördelar:

1. Det skapar handlingsutrymme

– För många företag kommer kostnaderna för ett jobb före intäkterna. Om du säljer din faktura får du betalt snabbare och kan då snabbare ta på dig fler och större jobb. Du slipper använda dig av krediter och har i stället råd att växa. Dessutom är du säker på att alltid kunna betala dina egna fakturor i tid, och kan på så vis förhandla dig till bättre villkor från dina leverantörer eftersom du är en säker kund.

2. Det skapar flexibilitet

– Du behöver inte binda upp dig att sälja alla dina fakturor, utan du väljer hur många du vill sälja och hur ofta du vill göra det. Det är också helt ok att bara sälja fakturor till banken, utan att köpa andra tjänster.

3. Det minskar risken

– När du säljer fakturan slipper du ta risken för att det kan ske oförutsedda ekonomiska händelser hos din slutkund. Självklart är det fortfarande du som företagare som måste se till att kunden blir nöjd och att affären slutförs, men risken för att din kund till exempel inte kan betala på grund av konkurs, den tar banken.

4. Du behåller den goda kundrelationen

– Om din slutkund inte skulle betala fakturan är det banken som hanterar den kommunikationen, via påminnelser eller inkasso enligt gängse regler i Sverige. Det innebär att du kan koncentrera dig på att sköta din vanliga relation med kunden, medan banken tar de jobbiga samtalen om kunden inte kan betala.

5. Slipp onödigt långa kredittider

– Ibland måste du som företag gå med på att ge kunden väldigt långa kredittider, kanske upp till både sextio och nittio dagar. Det här är särskilt vanligt inom bygg- och hantverkssektorn, och kan göra att likviditeten blir lidande. Säljer du i stället fakturorna slipper du vänta på pengarna utan får dem direkt.

6. Du vet vad det kostar

– Om du tar ett banklån för att finansiera din tillväxt står du hela tiden med risken att räntan höjs. Om du i stället säljer dina fakturor vet du exakt vad det kostar eftersom du får veta priset samma dag som du säljer fakturan. Tycker du att det kostar för mycket kan du avstå, men det kan du inte om du har ett löpande lån.

Du kan även belåna dina fakturor – så fungerar det

Mer intressant läsning

Fem tips - så får du ett tryggare företagarliv

Hög inflation, höga räntor, höga energipriser – det är mycket just nu som kan få en företagare att ligga sömnlös. Victor Ramström, Business Area Manager på Svea Bank, ger fem tips som kan få dig att sova gott även i oroliga tider.

Så växer du på utomnordiska marknader

Det sviktande konjunkturläget påverkar den svenska företagssektorn i allmänhet och exportföretagen i synnerhet. Men innebär en svagare krona enbart positiva nyheter för bolag som vill sälja till utlandet? Och hur ska man frigöra kapitalet som krävs för att kunna växa på exportmarknader när slutkunden efterfrågar längre betalningstider? Vi reder ut begreppen.

Rätt finansiering nyckel till att bygga e‑handelslager

Det rådande omvärldsläget har gjort lagerfinansiering till en komplex nöt att knäcka. Ska du satsa ditt kapital på ökad lagerhållning för att inte riskera leveransproblem, eller låta pengarna jobba för att öka din marknadsandel? Med rätt finansieringslösning behöver du inte välja.