Sweden
Logga in

Så blir du åter kreditvärdig som företagare

Publicerad torsdag, 04 november 2021 11:03Finansiering

Var brutalt ärlig mot dina kreditgivare! Det är det viktigaste rådet till företagare som ska försöka återskapa sitt förtroende hos banker och andra intressenter efter covid.

Den värsta covid-krisen verkar vara över i Sverige, men allt är inte som förut. För många företagare kan det vara svårt att återskapa förtroendet hos kreditgivarna. Det framgick av Sveas webbinarium ”Så skapar du trovärdighet hos kreditgivare efter covid”. Men det finns också vägar att gå för att åter bli ansedd som en kreditvärdig bankkund.

Deltagare i webbinariet var kreditvärdighetsexperten Henrik Hargéus på Bisnode, som numera ingår i Dun & Bradstreet, ett av världens största kreditinformationsföretag. Dessutom Julia Berglund som är kredithandläggare på Svea Bank samt Niklas Waara-Åhrlin, vd på Brightsales, som hjälper konsultföretag att skaffa nya kunder. Niklas fick själv känna på krisen när 70 av Brightsales kunder försvann inom loppet av två veckor i mars 2020. 

Trots det tillhör Niklas Waara-Åhrlin vinnarna. Krisen ledde nämligen till att han och hans medarbetare omarbetade hela affärsmodellen, och nu går affärerna bättre än någonsin.

– Men utan den goda relation jag redan hade till Svea och den finansiella hjälp jag fick hade det aldrig gått, säger Niklas i webbinariet.

Brightsales fick skriva om affärsmodellen

Brightsales affärsidé före coronakrisen var att hjälpa konsultföretag att boka fysiska, kvalitativa möten med potentiella kunder. Konsultföretagen betalade Brightsales per bokat möte. När alla fysiska möten ställdes in, försvann Brightsales intäktsbas. Då skrevs affärsmodellen om. Nu är verksamheten digital och bygger på ett långsiktigt samarbete med uppdragsgivarna. Nu säljer Brightsales en abonnemangstjänst, vilket ger stadigare inkomster.

Men lätt var det inte. Det tog månader det innan vände och under tiden blödde företaget pengar, eftersom Niklas bestämt sig för att inte säga upp personalen. Han ville vara startklar när pandemin var över.

Niklas kontakt på Svea var just Julia Berglund. Före pandemin hade Niklas köpt tjänsten fakturaköp av Svea, för att förbättra likviditeten. Nu behövdes i stället ett finansiellt stöd i väntan på vändningen. Julia föreslog en checkkredit i stället för fakturaköp, och det fungerade. Nu har finansieringen dessutom blivit billigare för Brightsales.

Hur ser man om ett företag är kreditvärdigt?

Under pandemin fick Julia Berglund många samtal från företagare i knipa. Frågan är – hur ser kreditgivare på företagen efter pandemin, hur kan de se om de är kreditvärdiga?

Julia Berglund
För oss kredithandläggare är det viktigt att se hur företagsledaren arbetar.

– Det är inte helt lätt eftersom jämförelsetalen haltar. Många företag gick dåligt under pandemin, men många gick också bättre än vanligt. En del har bytt verksamhet, en del har bytt produkter. Det gör det svårt att spå framtiden, säger Julia Berglund.

Även Henrik Hargéus vittnar om att det kan vara svårt för banker och andra kreditgivare att bedöma företagens kreditvärdighet efter pandemin. Årsredovisningar visar alltid gammal information, och mycket kan ha hänt i krisens spår. Men Bisnode har en modell som rangordnar riskerna, och den modellen har fungerat bra.

– Det är tydligt att de som hade hög rating före krisen också har klarat sig bättre, säger han.

Krisen blev inte så djup som befarat

Sammantaget blev krisen inte så djup som många trodde. Det beror delvis på att marknaden dopades, det vill säga regeringen pumpade in statliga stöd. Det har lett till lägre konkurstal än väntat. Men när stöden försvinner är det osäkert vad som händer.

– Det finns branscher som är för evigt förändrade och kunderna kommer inte tillbaka. Vi talar om ett permanent förändrat beteende som kan drabba exempelvis besöksnäringen och delar av detaljhandeln. Samtidigt har e-handeln tagit ett skutt, säger Henrik Hargéus.

Så hur ska man som företagare prata med sin kreditgivare, visa att man är kreditvärdig?

Niklas Waara Åhrlin
Det gäller att vara brutalt ärlig - kreditgivarna är människor som ska fatta beslut.

– Det gäller att vara brutalt ärlig. Kreditgivarna är människor som ska fatta beslut, säger Niklas.

Det är viktigt att visa upp sitt företag och de ekonomiska rapporterna, ge banken insyn i verksamheten, lägga problemen på bordet, inte skönmåla eller mörka. Det ger ju kreditföretaget större möjlighet att ge korrekta råd om finansiering. Dessutom visar det på handlingskraft.

Viktigt med framåtblickande analys

Enligt Julia Berglund är det viktigt med framåtblickande analys. Finns det en trovärdig budget? Visa gärna upp orderingång och dokumentera kundavtal så att siffrorna i budgeten stöds av konkreta underlag. Preliminära siffror för 2021 som visar på ett trendskifte styrker också budgeten. Det är bra om företagsledaren förklarar hur hen har agerat under pandemin och varför.

– För oss kredithandläggare är det viktigt att se hur företagsledaren arbetar. Det finns gott om kreativa företagsledare, som Niklas, säger Julia Berglund.

Henrik Hargéus ser saken från andra hållet. Hans företag vänder sig till dem som ger kredit och som behöver veta om deras kunder är kreditvärdiga. Hans råd till dem är att göra en analys av hela kundstocken för att bedöma risker, leta fram scenarier, sätta upp strategier och behandla olika branscher på olika sätt.

Henrik Hargéus
Vår roll är att vara kittet som gör att man vågar göra affärer utan att öka riskerna.

– Om man skaffar sig kunskap om helheten är det lättare att fatta beslut i enskilda affärer, säger han.

Då använder man historisk information som årsredovisningar i kombination med aktuell data, exempelvis betalningsstatistik. Det gör att man kan fånga upp förändringar, som att ett företag börjar betala sina fakturor på 60 dagar i stället för 30.

– Vår roll är att vara kittet som gör att man vågar göra affärer utan att öka riskerna. Tar man risker ska de vara medvetna. Annars kanske man överreagerar på dåliga nyheter och tackar nej till en hel bransch. Det finns alltid vinnare och förlorare också inom branscherna, och genom att säga nej av okunskap mister man många chanser till bra affärer.

Tips som höjer ditt förtroende hos kreditgivaren

  • Var ärlig!
  • Våga be om hjälp, berätta hur det ligger till, ge banken insyn
  • Var detaljerad. Visa budget, berätta hur du arbetar, visa orderbok och preliminära siffror
  • Förbered dig för nästa kris: Ha en plan B, men glöm inte att våga satsa

Mer intressant läsning

Så skyddar du dig mot nätbedragarna

Kort- och kreditbedrägerier minskar i hela landet, visar statistik från Brottsförebyggande rådet. Men bedragarna ligger inte på latsidan – de hittar bara nya lömska arenor och tillvägagångssätt för att lura intet ont anande privatpersoner. Det här är Nationellt IT-brottcentrums bästa tips på hur du skyddar dig när du gör dina bankärenden.

Vi måste prata om cybersäkerhet

2 juli riktade den ryska ransomware-gruppen REvil en omfattande supply chain-attack mot mjukvaruföretaget Kaseyas kunder. Gruppen krypterade företagets datorer och begärde 70 miljoner dollar i lösensumma för att låsa upp dem. Attacken fick konsekvenser för många som förlitade sig på Kaseyas system – däribland livsmedelskedjan Coop, som fick stänga 700 butiker. Vi undersökte om sommarens cyberattack blev den ögonöppnare som samhället behövde.

Våga sälja på export

Nöj dig inte med att vara underleverantör till stora svenska exportföretag. Våga satsa på att själv sälja direkt på exportmarknaden. Så kan man sammanfatta budskapet på Sveas webbinarium om att sälja på export.