Sweden
Logga in

Pensionsskola för företagare - del 1

Publicerad måndag 11 november 2019 03:20Kunskap

De flesta företagare lider av pensionsångest. Hur mycket får jag? Sparar jag tillräckligt? Lugn, vi har svaren. Här är del 1 i vår Pensionsskola för företagare.

Du har sett pyramiden många gånger: Allmän pension i botten, tjänstepension i mitten och toppen som består av privat pensionssparande. Det är ingen skillnad om du är företagare. Skillnaden är att du måste betala in både till tjänstepensionen och till den privata pensionen själv, eftersom du är din egen arbetsgivare.

– Fråga dig själv om du skulle acceptera att jobba för någon annan till de pensionsvillkor du har som företagare? Är svaret nej är det dags att agera, säger Tomas Granström på Försäkringsrådgivarna i Stockholm.

Börja med att bygga upp basen

Så fort du tar ut lön, betalar du in arbetsgivaravgifter på 31,42 procent. Du som har enskild firma betalar in egenavgiften på 28,97 procent på ditt överskott. En del av dessa pengar avser din framtida allmänna pension. Ju högre lön, desto högre allmän pension – upp till en månadslön på 43 309 kronor. Högre lön än så ger inte högre allmän pension, men lägre lön ger ju alltid någon pension.

– Brytpunkten för statlig skatt ligger på 42 033 kronor i månaden i år. Jag tycker inte det är någon mening med att ta ut mer. Det ger inte tillräckligt mycket mer i pension för att det ska vara värt det. Går företaget bra är det bättre från skattesynpunkt att ta ut överskottet som utdelning, säger Tomas Granström.

Första och andra pensionsmålet

Ditt första pensionsmål är därför att ta ut lön (eller överskott som det heter om du har enskild firma) varje månad, och betala skatt på det. Det ger även en grund för sjukpenning om du skulle bli sjuk. Ditt andra mål är att ta ut utdelning, som bara beskattas med 20 procent. Enligt förenklingsregeln har aktieägare rätt att ta ut 177 100 kronor, oavsett löneutbetalningar. Om du har anställda kan det vara bättre att använda löneregeln i stället för förenklingsregeln för att ta ut utdelning. Då får aktieägarna ta ut utdelning till lägre beskattning i förhållande till hur stora de samlade löneutbetalningarna är. Men då är ett krav att du själv som aktieägare tar ut en lön på minst 6 inkomstbasbelopp (386 400 kronor år 2019) plus 5 procent av de totala lönerna i företaget eller 9,6 inkomstbasbelopp (618 240 kronor år 2019).

Så fort företaget börjar tjäna pengar är det dags att starta en tjänstepension för din egen del. Du som tidigare har haft anställning har troligen en eller flera tjänstepensioner liggande, som de förra arbetsgivarna satte in pengar på, i runda slängar 4,5 procent av lönen om året.

Vid löner högre än 7,5 prisbasbelopp är insättningarna 30 procent av lönen. Tjänstepensioner från tidigare anställningar ligger kvar och förräntar sig i det pensionsbolag som du har valt i väntan på att du går i pension. Det här kan du kolla upp på www.minpension.se.

Som egenföretagare har du ingen annan arbetsgivare, så du måste själv stå för dessa inbetalningar.

Glöm inte försäkringarna

– Skaffa dig en ITP-liknande tjänstepension genom något av de kända försäkringsbolagen. Spara minst 4,5 procent av din lön, alltså 1 125 kr om du har en lön på 25 000 kronor och max 1 890 kronor i månaden om du tar ut 42 033 kronor. Se till att du får med försäkringar i form av gruppliv, gruppolycksfall och eventuellt en sjukförsäkring, särskilt om du har försörjningsansvar för barn. Dessa försäkringar är billiga – i alla fall om man är i 40-årsåldern. Som företagare kan du teckna en så kallad konsolideringssjuk, en försäkring som ger dig 106 procent av din lön om du blir sjuk, säger Tomas Granström.

En sak att tänka på är att det du sparar i ITP-liknande tjänstepension normalt inte kommer att ingå i bodelningen om du skulle skilja dig. Det gör vanligt sparande.

Men enligt reglerna för företagare får du göra avdrag för betydligt större pensionssparande än 4,5 procent av lönen. Mer om det i del 2 av pensionsskolan för företagare.

Pensionsskolan för företagare del 2

Håll utkik efter del 2 i vår serie Pensionsskolan för företagare, kommer strax!  

Mer intressant läsning

Tidsbrist och ekonomi oroar företagarna mest

För många är egenföretagande förknippat med både frihet och framgång. Samtidigt visar vår nya Novus-undersökning att vardagen för svenska företagare inte är helt bekymmersfri. Hela tre av fyra företagare oroar sig för sitt bolag.

Låt företaget betala för arbetsrummet hemma

Många företagare vet hur det är. Man sitter i arbetsrummet hemma och sköter administrationen. Och man förvarar mängder av prylar som hör till företaget i sin egen källare. Då är det dags att låta företaget betala för detta. Här är vad som gäller.

Varannan företagare känner att banken inte bryr sig

De svenska småföretagen driver ekonomin framåt och står för en majoritet av jobben som skapas i landet. Samtidigt är administration och byråkrati orsaker till rejäl huvudvärk hos entreprenörerna. Där borde bankerna kunna ge ett bättre stöd, säger Företagarnas expert Malin Påhls Hansson.