Sweden
Logga in

Pensionsskola för företagare - del 3

Publicerad måndag 25 november 2019 08:00Kunskap

I del 3 i vår serie Pensionsskola för företagare ska vi titta närmare på begreppet Direktpension - när du själv sätter av pengar till din pension men pengarna stannar kvar i företaget.

Det är klokt att avsätta pengar till din pension om du driver eget. Vanligast är att företaget sluter tjänstepensionsavtal med någon aktör på marknaden. Men det finns också en annan variant – Direktpension.

Direktpension innebär i korthet att du sätter av pengar till din egen pension, men pengarna stannar kvar i företaget och när de så småningom betalas ut, är det företaget som betalar – inte pensionsbolaget. Du sluter så att säga avtalet med dig själv som företagare. På sikt blir det inte billigare, snarare lite dyrare. Men det finns andra fördelar:

  1. Du får sätta av så mycket av det skattade kapitalet du vill, men måste först betala bolagsskatten på 21,4 procent. Tjänstepensionsinsättningar är begränsade till 35 procent av lönen, men du får ju göra avdrag för dem. Du får inte göra avdrag för det som sätts av till Direktpension.
  2. Pengarna som sätts av till Direktpension är inte låsta till att användas just till pension. Skulle något avgörande inträffa i företaget, kan du riva avtalet om Direktpension med dig själv och använda pengarna till annat. Sedan kan du börja om med högre inbetalningar om du vill för att kompensera. Detta innebär också att pengarna inte är bundna, utan du kan ta ut dem före 55 års ålder om du behöver.
  3. 3. Genom att själv bestämma hur pengarna ska placeras kan du komma undan flera avgifter, som annars går till pensionsbolagen. Lägger du pengarna i en fond måste du dock betala förvaltningsavgiften.

Avsättningar till Direktpension bokförs som en tillgång och tas upp som en framtida skuld till ägarna. Vid utbetalning av Direktpension ska antingen du själv eller företaget betala särskild löneskatt på 24,21 procent och preliminärskatt. Vilket som gäller bestäms bland annat av hur pengarna placeras i väntan på utbetalning. Skulden pantförskrivs till din förmån – det gör att pengarna inte kan mätas ut ifall företaget skulle gå i konkurs.

Även om pengarna till Direktpensionen ligger kvar i företaget, kan du placera dem. Redan skattade pengar sparar du lämpligen på ett investeringssparkonto (ISK) eller i en kapitalförsäkring. Där kan du välja och ändra placering fritt i fonder eller aktier utan att betala reavinstskatt, men du betalar en schablonskatt varje år.

Femårsregeln

Om ditt onoterade aktiebolag går så bra att du redan har tagit ut all utdelning du kan till en kapitalvinstskatt på 20 procent, och du har tröttnat på att jobba i företaget men samtidigt inte kan eller vill sälja – vad gör du då?

Svaret är att du väntar. Du låter företaget bli vilande, och jobbar inte med det alls. Utför inga transaktioner. Men pengarna som ligger i företaget finns kvar, placerade såsom du har bestämt. Sedan låter du innevarande år löpa ut, plus fem hela år till. Det sjätte året är det dags att komma ut ur idet och skaka på sig. Då anses dina aktier inte längre vara kvalificerade, vilket innebär att du kan ta ut pengarna ur företaget och betala 25 procent i skatt.

Pensionsskolan för företagare del 1 och 2

Du som missade de tidigare avsnitten i vår Pensionsskola för företagare kan läsa dem här:

Pensionsskolan för företagare del 1
Pensionsskolan för företagare del 2

Mer intressant läsning

Pensionsskola för företagare - del 2

Nu har vi kommit till del 2 i vår Pensionsskola för företagare. I det här avsnittet ska vi titta på avdragsreglerna. Och de är betydligt mer generösa för företagare än för privatpersoner.

Svenska företag skeptiska till AI

Det har talats om artificiell intelligens, AI, i decennier, men allt mer intensivt de senaste åren. Företag som var tidiga med AI kan idag visa hur det förändrat och utvecklat deras verksamhet. Trots det har en klar majoritet av svenska B2B-företag valt att inte nyttja tekniken.

Tidsbrist och ekonomi oroar företagarna mest

För många är egenföretagande förknippat med både frihet och framgång. Samtidigt visar vår nya Novus-undersökning att vardagen för svenska företagare inte är helt bekymmersfri. Hela tre av fyra företagare oroar sig för sitt bolag.