Sweden
Logga in

8 av 10 fåmansbolag gynnas av nya 3:12-regler

Publicerad onsdag, 05 juni 2024 12:50

Många har starka åsikter om 3:12-reglerna och de har ändrats många gånger. Nu kan de ändras igen, för att gynna framgångsrika företagare.

Fördelen med 3:12-reglerna, eller fåmansbolagsreglerna som de också kallas, är att de gör det möjligt för företagare att få ut pengar till lägre skatt – ofta till 20 procents skatt i stället för den högre skatten på lön. Men samtidigt ska reglerna hindra företagare från att ta ut för mycket till lägre skatt.

Varför vill man förändra 3:12-reglerna?

Idag är reglerna krångliga, eftersom de både ska ge möjlighet till lägre skatt och förhindra för mycket skatteplanering. Det gör att få småföretagare klarar att utnyttja reglerna utan att ta hjälp av en konsult.

Nu vill regeringen ändra på det, och har beställt en utredning som ska ”förenkla och förbättra” 3:12-reglerna. Utredningen har lämnats över till finansminister Elisabeth Svantesson vid presskonferensen. Hon verkade mycket nöjd med de förslag den innehöll. Även om hon sa att hon inte hade läst utredningen och inte ville föregripa den remissrunda som väntar.

Sammanfattningsvis innebär förslagen att företagare som det går bra för och som skapar jobb ska kunna ta ut mer pengar till lägre skatt än tidigare, och det ska vara lättare att göra det.

Nya reglerna i korthet

 • Gränsbeloppen beräknas efter ny modell och höjs med 15 procent. Den som tidigare kunde ta ut exempelvis 100 000 till lägre skatt, kommer att kunna ta 115 000 om förslaget går igenom.
 • Förenklingsregeln och huvudregeln slås ihop så att alla företagare schablonmässigt kan ta ut 300 000 kronor till lägre skatt, mot tidigare 200 000 kronor.
 • Löneuttagskravet och kapitalandelskravet tas bort så att alla som anställer kan tillgodoräkna sig löneunderlag i företaget.
 • De två tidigare separata takbeloppen för utdelning respektive kapitalvinst ersätts av ett gemensamt.
 • Karenstiderna, som bland annat säger hur länge pengar måste stå inne innan man kan ta ut dem till lägre skatt förkortas från fem till fyra år.
 • Reglerna om vem som ska räknas som närstående ändras och förenklas.

Totalt berörs omkring 400 000 svenska företag. Utredaren justitierådet Linda Haggren anser att förslagen gör att åtta av tio fåmansbolag kan ta ut mer pengar till lägre skatt än tidigare.

– Dessutom minskar den administrativa bördan med 34 procent, uppgav hon vid presskonferensen.

Företagarnas skatteexpert Patrick Krassén som har suttit med i utredningsarbetet, välkomnar förslagen. Men han anser att utredningen borde ha gått längre, främst när det gäller reglerna för vilka företagsägare som ska omfattas av 3:12-reglerna. Dessa regler är fortfarande för krångliga, skriver han och ytterligare tre experter i ett särskilt yttrande. Han saknar också förslag som gör det lättare för företag att skaffa kapital.

Kritik mot utredningsförslagen har kommit från socialdemokratiskt håll. Den ekonomiske talesmannen Mikael Damberg invänder att det enbart är företagare med de högsta inkomsterna som gynnas – och så ville regeringen ha det, enligt utredningsdirektiven.

– Utredningen är ett led i att bit för bit underlätta för de svenska företagen, så att vi får fler arbetstillfällen och mer tillväxt, sa Elisabeth Svantesson vid presskonferensen.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2026.

  Mer intressant läsning

  Att skala upp ditt företag: Finansieringsvägar för tillväxt

  Dags att ta nästa steg och skala upp ditt företag? Tillväxt är en spännande och utmanande resa som kräver rätt finansiering för att lyckas. I den här guiden utforskar vi olika strategier - från traditionell finansiering till nyare alternativ som crowdfunding och inkubatorer.

  Så påverkas ditt företag av EU:s nya hållbarhetsregler

  Har du koll på EU:s nya direktiv om hållbarhetsredovisning, Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)? Rapporteringen blir mer omfattande och krävande, men arbetet kan också bli en möjlighet för företaget. Vad gäller för ditt företag – och hur ska du förbereda dig? Sveas expert, Caroline Collin, ger dig grunderna.

  Sverige går miste om kvinnliga entreprenörer

  Trots att det är en uppmärksammad fråga har andelen kvinnliga företagare i Sverige inte ökat nämnvärt sedan 1980-talet. För att inte förlora konkurrenskraft och innovation behövs en bred palett av åtgärder menar Pernilla Norlin, samhällspolitisk chef på Företagarna. En som har gått mot strömmen är entreprenören Cecilia Blankens – som vill peppa kvinnliga företagare att skala upp.