Sweden
Logga in

Låt företaget betala för arbetsrummet hemma

Publicerad tisdag, 05 november 2019 14:50Kunskap

Många företagare vet hur det är. Man sitter i arbetsrummet hemma och sköter administrationen. Och man förvarar mängder av prylar som hör till företaget i sin egen källare. Då är det dags att låta företaget betala för detta. Här är vad som gäller.

Oavsett vad du använder lokalen till – kontor eller lager – finns det två vägar att gå: Antingen dra av för hemmalokalen i deklarationen, eller hyra ut lokalen till ditt eget företag och få privat inkomst. I båda fallen är reglerna hårda, men inte omöjliga. Ett generellt krav är att företaget verkligen behöver lokalen och alltså inte har ett annat kontor eller lager för samma syfte.

Exempel på behov

  • Du är konsult och arbetar hemma
  • Du är e-handlare och behöver ett lagerutrymme för varor
  • Du är restaurangägare och behöver ett lagerutrymme för extra glas och porslin
  • Du är frisör och behöver ett rum för administration som inte kan skötas i salongen

Om du har enskild firma och jobbar hemma

Företagare som har enskild firma och behöver ett arbetsrum hemma kan få avdrag på skatten för att upplåta en del av sitt hem. Antingen kan du använda dig av en schablon, eller begära avdrag för verkliga kostnader.

Schablonregel 1
Du som äger en fastighet där ditt företag har ett arbetsrum får dra av 2 000 kronor per år, punkt slut. Inga kostnader utöver det. Dessutom finns ett krav: Du måste jobba i rummet minst 800 timmar om året, vilket är omkring 15 timmar i veckan, 52 veckor om året.

Schablonregel 2
Om du bor i hyres- eller bostadsrätt och din enskilda firma behöver ett arbetsrum – då får du dra av 4 000 kronor per år. Men du måste fortfarande jobba i det rummet minst 800 timmar om året. Kravet på arbetstid är alltså kopplat till schablonavdraget.

En annan variant för dig som är hyresgäst är att du kan få avdrag för en del av hyran. Hur stort avdraget är beror på hur stor del av bostaden som ditt företag använder.

Bor du i bostadsrätt drar du av på basis av månadsavgiften i stället för hyran.

Passa dig för att försöka göra större avdrag än vad som motsvarar arbetsrummets andel av hela bostaden. Gör du det riskerar du att Skatteverket kräver att du tar upp det du ”tjänar” som löneförmån.

Om du inte vill använda schablonreglerna finns det en möjlighet att få avdrag för verkliga kostnader. Det gäller el, värme, sophämtning och vatten. Men då måste rummet vara särskilt inrättat för arbete eller lager och får till exempel inte innehålla en säng. Och det kan vara krångligt att räkna ut hur mycket av elen och vattnet som ska hänföras till arbetsrummet.

Om du har aktiebolag och jobbar hemma

Driver du ett aktiebolag ges inte samma möjlighet att få avdrag för rum hemma. Reglerna är hårdare så till vida att rummet måste vara särskilt avsett som arbetsrum och inte får användas som något annat samtidigt, till exempel hobbyrum eller gästrum. Därför kan det vara bättre att ditt företag i stället hyr ett rum av dig som privatperson. Du och företaget är då två helt olika juridiska personer, som gör en affär med varandra som vilka två som helst.

För att hyresintäkten sedan ska kunna beskattas mer fördelaktigt som inkomst av kapital i stället för inkomst av tjänst, måste du upprätta ett hyresavtal mellan dig själv och ditt företag. Om du och din make/maka äger huset tillsammans, måste ni båda stå som hyresvärdar på kontraktet.

I kontraktet ska framgå hur stort utrymmet är och du måste bestämma hyresnivå. Det är viktigt att hyran är marknadsmässig, och här krävs att du gör lite research. Tänk att marknadsvärdet är den hyra som du hade kunnat få om utrymmet hade hyrts ut till en utomstående. Tar du ut för hög hyra jämfört med andra kan det som ligger över marknadshyra betraktas som överhyra av Skatteverket och du blir tvungen att skatta för den som lön med sociala avgifter. Så var noga.

Bolaget får sedan göra avdrag för hyreskostnaden och du som hyresvärd får betala 30 procent i kapitalskatt.

Och precis som för enskild firma ovan, tänk på att företaget måste ha ett verkligt behov av lokalen.


Källor: PwC, Skatteverket, Företagande.se

Har du koll på vår nya bank för företagare?

Mer intressant läsning

Kompetenserna svenska företag saknar

Sverige är ett framgångsrikt land inom företagande. För att lyckas som entreprenör är det viktigast att ha kompetens inom sin egen produkt eller tjänst, vilket företagarna har. Men för att ta verksamheten till nästa nivå krävs fler kompetenser än så, och här haltar det.

Varannan svensk företagare har svårt att hitta balans mellan jobb och privatliv

Eget företag kan innebära en känsla av frihet och möjlighet att styra sin egen tid. Men för många kan det även skapa en känsla av att inte riktigt räcka till. Så här sa svenska företagare i vår Novusundersökning.

Sverige har fått en ny bank

Sveriges nya bank heter Svea Bank och har som mål att göra tillvaron lite enklare för landets småföretagare. Precis som namnet antyder så är den en del i bank- och finansgruppen Svea.