Sweden
Logga in

Nya lagar och regler från årsskiftet att hålla reda på

Publicerad fredag, 07 december 2018 08:34Kunskap

2019 får vi flera nya lagar och regler som berör ekonomi och företagande - känner du till dem?

När klockorna ringt klart och champagnen blivit avslagen vaknar vi alla till ett nytt år med nya lagar och regler. Många av dem rör ekonomi och företagande. Här är några av de viktigaste. Missa inte heller vår att-göra-lista innan tolvslaget.

Nytt från 2019:

Grundavdraget för pensionärer höjs

Pensionärer över 65 år som har en inkomst på minst 25 000 kronor i månaden får en skattelättnad i form av höjt grundavdrag. Vid en genomsnittlig skattesats innebär det ett plus i plånboken på omkring 4 200 kronor om året.

Tillsammans med tidigare skattesänkningar för pensionärer betyder det att 96 procent av alla pensionärer kommer att betala lägre skatt 2019 än tidigare.

Individuell arbetsgivardeklaration

Nu ska även små företag börja deklarera arbetsgivaravgift varje månad individuellt för varje anställd. Från 1 juli 2018 gällde förändringen för företag med minst 15 anställda och som ingår i branscher där man måste ha personalliggare. Vid årsskiftet omfattas alltså alla. Syftet är att minska fusk och svartjobb.

Förändringen innebär också att kontrolluppgifter för anställdas löner inte längre ska skickas in till Skatteverket.

Den nya arbetsgivardeklarationen ska lämnas in på samma sätt som i dag och den 12:e varje månad.

Om man råkar göra fel och en arbetstagare får fel lön, kan man rätta fram till den 12:e i månaden.

Bolagsskatten sänks stegvis till 21,4 procent från årsskiftet

Och till 20,6 procent år 2021, från nuvarande 22 procent. Även expansionsfondsskatten sänks, eftersom den följer bolagsskatten. Men expansionsfondsskatten sänks inte stegvis, utan i ett svep 2021. Även reglerna för återföring av periodiseringsfonder förändras.

Dessutom begränsas ränteavdragen i bolagssektorn. Begränsningen ska ske enligt EBITDA-regeln, som innebär att avdragen baseras på företagets rörelseresultat före räntor, skatter, nedskrivningar och avskrivningar. Utrymmet för att göra avdrag uppgår till 30 procent. Dessutom får företag dra av negativa räntenetton på upp till 5 miljoner kronor.

Det blir avdragsförbud för ränteutgifter i vissa situationer, till exempel när företagen utnyttjar olikheter i andra länders skatteregler.

Prisbasbeloppet för 2019

Prisbasbeloppet för 2019 har fastslagits av Riksdagen till 46 500 kronor. 

Karensavdrag istället för karensdag

De nya reglerna innebär att ett karensavdrag ersätter den nuvarande karensdagen. I lagen om sjuklön föreslås avdraget uppgå till 20 procent av en genomsnittlig veckoersättning i form av sjuklön.

Nytt EU-direktiv - obligatorisk e-faktura till offentliga sektorn

Inte direkt vid årsskiftet men från och med 1 april 2019 måste alla som levererar till den offentliga sektorn, alltså stat, kommun och landsting, skicka e-faktura.

PDF-fakturor eller inscannade pappersfakturor räknas inte som e-fakturor. Det måste alltså vara e-faktura enligt en ny europisk standard. Annars kommer din faktura att avvisas enligt direktivet.

Om ditt företag levererar till offentlig sektor är det alltså hög tid att förbereda dig.

Samtidigt måste all offentlig verksamhet förbereda för att kunna ta emot e-fakturor till den 1 april.

Mer intressant läsning

Svårt att få betalt?

Visst är det frustrerande att vänta på att få betalt för en faktura. Här är tipsen för att hamna högst upp i fakturahögen.

Digg - vägen till ett smartare Sverige

Digg - vår nyaste myndighet sätter fart på digitaliseringen av det offentliga Sverige och berör både företag och privatpersoner.

Svea Ekonomis Policyskola del 2

Då har vi kommit till del 2 i höstens policyskola. Den här gången går vi igenom Leverantörspolicyn.