Sweden
Logga in

Att göra före tolvslaget

Publicerad tisdag, 04 december 2018 16:03Kunskap

Visst är det mycket att göra före jul, men vissa saker är bra att få undan i god tid, det vill säga före mellandagarna. Här är en att-göra-lista för företagare.

"Fem i tolv"-tips till företagare

  • Om du har pengar i kassan – se till att ta ut tillräckligt med lön. Du måste ha en årslön på 504 375 kronor för att få full rätt till socialförsäkringar inklusive allmän pension.
  • Din årslön påverkar också hur mycket du kan ta ut som utdelning till 20 procents skatt nästa år. För att du ska få lyfta utdelning enligt huvudregeln 2019 måste ägare eller närstående till ägare ta ut en lön under 2018 på minst 375 000 kronor + 5 procent av bolagets totala kontanta löner, eller 600 000 kronor. Använder du schablonregeln kan du lyfta 171 875 kronor under 2019.
  • Möjligheten att ta ut 171 875 kronor som lågbeskattad utdelning kan vara en anledning att starta företag före årsskiftet. Annars måste du vänta till nästa år med att lyfta utdelning.
  • Man kan kvitta kapitalförluster mot kapitalvinster, men förutsättningen är att du realiserar förlusterna och vinsterna före årsskiftet. Rensa alltså i aktieportföljen.
  • Fundera över vad den sänkta bolagsskatten innebär för dig. Från 1 januari sänks bolagsskatten i ett första steg till 21,4 procent. År 2021 ska den vara nere i 20,6 procent. Även skatten på expansionsfonder sänks, eftersom den följer bolagsskatten, men den sänkningen sker i ett svep 2021. Däremot kommer pengar som tidigare avsatts till periodiseringsfonder tidigare att beskattas med 22 procent när de löses upp, även framöver. Dags att lösa upp fonderna och höja möjligheten till utdelning?
  • Om du har lånat in privata pengar till ditt fåmansföretag – då kan det vara idé att omvandla lånet till ett aktieägartillskott. Det höjer gränsbeloppet när du räknar ut utdelningen enligt huvudregeln. Om du gör detta före 31 december räknas det med redan nästa år.
  • Glöm inte betala in till din tjänstepension. Du kan betala in till en pensionsförsäkring eller IPS, individuellt pensionssparande, upp till 35 procent av bruttoinkomsten. För att få avdrag för 2018 måste pengarna vara inbetalade inbetalda före tolvslaget.
  • Köp saker snabbt. Om du har behov av att köpa förbrukningsinventarier och dessutom vill sänka bolagets vinst, se till att göra dina inköp före nyår. Kostnaden för varje inventarie ska vara lägre än ett halvt prisbasbelopp (alltså lägre än 22 750 kronor) och den ska ha en livslängd på max tre år. Det handlar alltså om mobiltelefon, datorprylar och liknande.

Och så två tips till dig som privatperson:

  • Var noga med att betala dina RUT- och ROT-räkningar för 2018 före årsskiftet. Annars får du inte avdraget.
  • Fördela låneräntorna rätt mellan dig och din make/maka . Är ränteutgifterna stora, över 100 000 kronor, är det viktigt eftersom avdragsrätten då minskar från 30 till 21 procent. Och omm någon av er har haft låga inkomster under året, kan det vara bättre att den andra tar ränteutgifterna och därmed avdraget.

Mer intressant läsning

Vakna alla B2B-företag!

Det är dags att sluta oroa er och börja älska digitalisering. Innan det är för sent. Så tar du steget och börjar sälja online.

Svårt att få betalt?

Visst är det frustrerande att vänta på att få betalt för en faktura. Här är tipsen för att hamna högst upp i fakturahögen.

DUNS - det okända numret som ger dig koll på dina utlandskunder

Det finns ett internationellt organisationsnummer som många företagare inte känner till. Med hjälp av det kan du på allvar kolla upp dina utländska kunder.