Sweden
Logga in

Digg - vägen till ett smartare Sverige

Publicerad tisdag 30 oktober 2018 08:52Betallösningar

Digg - vår nyaste myndighet sätter fart på digitaliseringen av det offentliga Sverige och berör både företag och privatpersoner.

Nu ska det bli fart på att digitalisera det offentliga Sverige. I början av september i år invigdes Myndigheten för digital förvaltning, Digg. Enligt myndigheten själv ska Digg vara "ett nav för digitaliseringen av den offentliga sektorn".

Myndigheten ska arbeta med konkreta frågor som delvis tas över från andra myndigheter. Exempelvis flyttas frågorna kring e-handel och arbetet med e‑faktura i offentlig sektor över från Ekonomistyrningsverket. E‑legitimationer hamnar också på Diggs bord. E‑legitimationsnämnden går upp i den nya myndigheten som därmed tar över ansvaret för sådant som e‑id‑granskning.

Även Expertgruppen för digitala investeringar som ska hjälpa myndigheter att göra kloka investeringar flyttar in hos Digg.

Till att börja med kommer Diggs arbete till stor del handla om att knyta kontakter med 700 myndigheter, kommuner och landsting som myndigheten ska samverka med. Bara Regeringskansliet, Säpo, Fortifikationsverket, Försvarshögskolan och myndigheterna som hör till Försvarsdepartementet, ligger utanför Diggs samverkansansvar.

Digg tar även över statens digitala brevlåda Mina meddelanden från Skatteverket 2019.

En annan sak som gäller företag som lämnar anbud, är att det blir lag på att skicka och ta emot e‑fakturor i samband med offentliga upphandlingar från och med den 1 april 2019. Lagkravet gäller även direktupphandlingar. Enligt SCB är det bara 25 procent av småföretagen i Sverige som skickar e‑fakturor i dag. Det är alltså hög tid för dig som berörs att börja förbereda dig.

Läs mer om Digg på deras webbplats

För dig som vill lära mer

Svea Ekonomis Policyskola del 2

Då har vi kommit till del 2 i höstens policyskola. Den här gången går vi igenom Leverantörspolicyn.

Enskild firma eller aktiebolag – vad är bäst?

Att välja rätt företagsform är en av de första och viktigaste frågorna som du som nybliven företagare måste ta ställning till.