Sweden
Logga in

Moms i utlandet

Publicerad måndag 18 juni 2018 11:34Fakturering

Handlar du med utlandet? Då finns det flera momsfällor som du bör undvika.

Vår momsexpert Stefan Ekmark berättar vad du måste kolla extra noga.

I dagligt tal säger man ofta att ”det är momsfritt” när man handlar inom EU. Glöm det. Det är aldrig fritt, momsen ska alltid betalas i något av de inblandade länderna. När man fakturerar utan moms, flyttar man den egentligen till sin kund, det måste man visa på sin faktura. En annan missuppfattning är att momsplikt skulle vara ”frivilligt”. Det är också fel. Det är en skyldighet företaget måste rätta sig efter.

– Inte nog med att många gör fel. De kan ha gjort det i många år, och om de aldrig har fått någon momsrevision har ingen påpekat felen. Följaktligen tror de att de har momsredovisat korrekt, säger Stefan Ekmark, momsexpert på Svea VAT Adviser och erfaren föredragshållare i momsfrågor.

Skulle företaget en dag råka ut för momsrevision kan det visa sig att det har byggt upp en momsskuld som ska betalas, och straffavgift på det. Skattemyndigheter i andra länder ser minst lika allvarligt på saken som det svenska Skatteverket.

– Det kan bli dyrt. Dessutom blir det jobbigt att gräva fram gamla fakturor sedan flera år för att rätta till felen, säger Stefan Ekmark.

En momsregistrering i ett annat EU-land innebär bara att företaget ska redovisa moms i det landet. Inga andra skatter avses. Det bolag som har momsregistrerat sig måste dels redovisa i Sverige, dels i det andra EU-landet. I övrigt sker redovisningen som vanligt.

Tyvärr är området ungefär lika krångligt som hjärnkirurgi. Men Stefan Ekmark kan ge vägledning. Här har han tagit fram tre olika case, där det är vanligt att svenska företag går vilse.

1. Lokal omsättning

Ett svenskt företag köper en vara av ett tyskt företag, och varan säljs till ett annat tyskt företag. Varan omsätts alltså bara i Tyskland, som liksom Sverige är ett EU-land. Detta anses vara en lokal omsättning och företaget ska fakturera med det landets moms (Tysklands) och betala in momsen där.

– När det gäller lokal omsättning inom EU finns en förenklingsregel som gör att det svenska företaget kan slippa momsregistrera sig i det andra landet. Men det är frivilligt för staterna att använda förenklingsregeln. Tyskland och Storbritannien använder exempelvis inte förenklingsregeln för lokal omsättning. Därmed måste man som svenskt bolag momsregistrera sig där när man gör en sådan affär där, säger Stefan Ekmark.

2. Lager i annat EU-land

De flesta typer av lager ger upphov till momsproblematik. Kolla alltid vilka momseffekter som uppstår i lagerlandet innan du låter företaget sätta upp lagret. I de flesta länder triggas en momsregistrering vid införsel av varor. Däremot är den efterföljande försäljningen är inte alltid momspliktig, beroende på vilket land och till vem man säljer.

3. Installationsleveranser

Om ditt företag säljer varor som kräver installation och installationen ingår i leveransen – kontrollera alltid om du är momsregistreringsskyldig i mottagarlandet.

– Ofta blir man momsregistreringsskyldig vid denna typ av handel, men inte alltid. Ibland går momsregistreringen att undvika, säger Stefan Ekmark.

Den som handlar med andra länder bör alltid kontrollera att företagets momsrutiner är korrekta. En rutin är inte rätt bara för att den har använts länge. När man sätter upp nya affärer och affärsupplägg, kontrollera momsreglerna innan affärerna påbörjas.

– Ett råd är att inte fråga Skatteverket vad som gäller för moms i ett annat land. Det svar du får där avser nästan alltid hur ärendet skulle hanteras enligt svensk lagstiftning. Vänd dig hellre till en konsult eller möjligen skattemyndigheten i det land du gör affärer med, säger Stefan Ekmark.

Lär dig mer om internationell moms

Liten leasingskola

Kan man leasa vad som helst och hur funkar det?

5 sätt att lära känna din kund

Lär känna din kund och minska risken för ditt företag

Här hittar du pengarna till ditt företag

Som företagare har man ofta många och stora utgifter, samtidigt som inkomsterna ibland låter vänta på sig. Då kan det vara bra att jämna ut toppar och dalar med en extern finansieringslösning.