Sweden
Logga in

Brist på kapital bromsar tillväxten för vart femte företag

Publicerad fredag 28 december 2018 09:44Finansiering

Bra affärsidéer riskerar att gå i stöpet på grund av snäva bedömningar från de traditionella bankerna.

För företag är tillgången till kapital avgörande för tillväxten. Det gäller framför allt mindre och nystartade företag, där finansiering via banklån och riskkapital kan vara begränsad. En ny Novus-undersökning från Svea Ekonomi visar att 19 procent av Sveriges företag anser att brist på kapital hindrar dem från att växa. Och problemet är mer utbrett bland företag i Småland än i storstadsregionerna.

Framväxten av nya jobb sker framför allt i små och medelstora företag, varpå de är viktiga både för sysselsättningen och näringslivet i stort. Men för att kunna växa och utveckla sina produkter och tjänster behövs ofta tillgång till kapital. I Svea Ekonomis Novus-undersökning svarar 19 procent av företagen att bristen på kapital i hög eller ganska hög grad begränsar deras produkt- och tjänsteutveckling. 72 procent uppger också att det begränsar tillväxten men i låg eller mycket låg grad.

– Företag i uppstartsfasen har sällan ett tillräckligt bra kassaflöde för att få lån hos de traditionella bankerna. En riktigt bra affärsidé riskerar att gå i stöpet på grund av deras snäva kreditbedömningar. Den som nyss fick avslag från storbanken kanske hade varit nästa Daniel Ek. Med våra entreprenöriella rötter tror jag att vi har en större förståelse och flexibilitet just när det kommer till företagskrediter och att läsa av en affärsidé, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Undersökningsresultatet visar att småföretag med 5–9 anställda är de som hämmas mest av brist på finansiering. Detta tycks även vara ett större problem i Småland än i storstadsregionerna. I Småland anser 23 procent av företagen att brist på kapital bromsar deras tillväxt. I Sydsverige och Stockholm är motsvarande siffra 17 respektive 16 procent.

– Tillgången till kapital är avgörande för ett företags överlevnad och tillväxt. Men tillgången till finansiering är i många fall begränsad. Vår erfarenhet säger att ett positivt kassaflöde och bevis på ekonomisk säkerhet sällan är ett bevis för tillväxtpotential. Därför har vi valt att underlätta för entreprenörer genom snabbare och smidigare företagskrediter. Att gynna företagande är att bidra till jobb och den ekonomiska tillväxten, säger Lennart Ågren, vd för Svea Ekonomi.

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av Novus på uppdrag av Svea Ekonomi mellan den 3–31 maj 2018. Respondenterna bestod av VD/ekonomichef/ekonomidirektör på privata företag runtom i Sverige med en eller flera anställda. Totalt genomfördes 1 000 telefonintervjuer.

Så här svarade deltagarna i undersökningen

I vilken grad skulle du säga att bristen på tillgång till kapital begränsar er tillväxt?
I mycket hög grad   4 %
I ganska hög grad 15 % 
I ganska låg grad  29 % 
I mycket låg grad  43 % 
Vet ej   2 %  
Önskar ej tillväxt  1 % 
Har ej brist på kapital  6 % 
I vilken grad skulle du säga att bristen på tillgång till kapital begränsar er produkt- och tjänsteutveckling?
I mycket hög grad  4 %
I ganska hög grad 11 %
I ganska låg grad 30 %
I mycket låg grad 45 %
Vet ej  2 %
Önskar ej tillväxt  1 %
Har ej brist på kapital  7 %

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår undersökning är du välkommen att kontakta Emma Lindgren, Head of Public Relations & e-handelsexpert, hos oss på Svea Ekonomi. Emma nås på telefon + 46 70 752 32 90 eller via e-post emma.lindgren@sveaekonomi.se

Nya lagar och regler från årsskiftet att hålla reda på

2019 får vi flera nya lagar och regler som berör ekonomi och företagande - känner du till dem?

Svårt att få betalt?

Visst är det frustrerande att vänta på att få betalt för en faktura. Här är tipsen för att hamna högst upp i fakturahögen.