Sweden
Logga in

Antalet konkurser på rekordlåg nivå

Publicerad torsdag, 10 juni 2021 18:06Inkasso

Färsk statistik från UC visar att konkurserna i maj fortsatt ligger på rekordlåga nivåer, med en minskning på 26 procent jämfört med samma tidpunkt 2019. Vissa branscher har dock svårare än andra att hämta sig.

Pressmeddelande från UC:

Färsk statistik från UC visar att konkurserna i maj fortsatt ligger på rekordlåga nivåer, med en minskning på 26 procent jämfört med samma tidpunkt 2019. Det gäller samtliga branscher i UCs statistik, inklusive detaljhandeln och transportsektorn där konkurserna är 34 procent respektive 38 procent i jämförelse med 2019. Men kategorier som hotell- och restaurangbranschen och småföretagare generellt riskerar att få det svårt att återhämta sig framöver till följd av återbetalningar och minskat statligt stöd.

UCs statistik för maj månad visar att konkurserna inom samtliga av de stora branscherna i UCs statistik har minskat, jämfört med maj i fjol. Även i jämförelse med maj 2019 syns en positiv trend där antalet konkurser i nuläget är lägre än innan pandemin slog till.

Inom detaljhandeln har konkurserna minskat med 41 procent sedan samma tidpunkt 2020, och med 34 procent sedan 2019. Inom transportsektorn är motsvarande siffror 36 procent för 2020 och 38 procent för 2019.

- Att konkurserna inom de flesta branscher fortsätter att minska jämfört med i fjol är inte förvånande, utan en följd av olika åtgärder och stödpaket. Men vad som är intressant är att siffrorna inom flera stora och hårt drabbade branscher i nuläget är lägre än innan pandemin, det vill säga maj 2019. Vad vi ser är troligtvis en effekt av att svagare aktörer och affärsmodeller slogs ut tidigt i krisen. Inom detaljhandeln så har 259 detaljhandlare gått i konkurs under 2021, vilket är 55 företag färre än 2019. Detsamma gäller transportbranschen, där vissa delar behövt stänga ner verksamheten helt medan andra – såsom budföretagen - gynnats av pandemin som i sin tur har drivit på utvecklingen av nya affärsmodeller inom e-handel, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Den bransch som fortsatt sticker ut är hotell- och restaurangbranschen. Sedan i maj i fjol har konkurserna minskat med 24 procent. Men i jämförelse med 2019 har konkurserna ökat med 32 procent.

- Hotell- och restaurang har varit en av de hårdast drabbade branscherna under hela pandemin, och fortsätter att vara det. Den trend med minskade konkurser som vi sett under våren är till stor del ett resultat av att stödpaketen har hjälpt och att företagen gjort egna kraftiga utgiftsminskningar, såsom att dra ner på personalkostnader. Nu har många av dessa företag gått på knäna länge och det som kan rädda branschen är troligtvis om årets intäkter kan kompensera tillräckligt mycket för de förluster som det senaste året inneburit. I fjol såg vi också en lättnad under sommarmånaderna och att många konsumenter är beredda att spendera pengar på krogen då restriktionerna lättar, kommenterar Richard Damberg.

Detaljhandel och småföretagare har en utmanande tid framför sig

Även om trenden visar på minskat antal konkurser, så är det flera branscher som kan få det tufft framöver – till följd av krav på återbetalning av skatteanstånd, minskade statliga stöd och att man gått på knäna under en alltför lång period. Många av landets småföretagare står också inför stora utmaningar framöver.

- Inom detaljhandeln har vi sett att många små detaljhandlare som inte tillhör en kedja redan har försvunnit – de stora aktörerna och e-handeln blir alltmer dominerande. Vi pratade om butiksdöd långt före pandemin. Framöver kommer nog även fler e-handlare att slås ut. Det räcker inte att ha en teknisk e-handelslösning och logistik. Kunden vill ha en unik köpupplevelse och en känsla för varumärket och det är inte alla aktörer som kan leverera det idag, kommenterar Richard Damberg.

- Ett annat orosmoln i ekonomin framöver gäller småföretagare som kommer att behöva återbetala skatteanstånden under 2022. De lättnader som branschen hittills tagit del av kan leda till en baksmälla. Enligt småföretagarnas riksförbund är skulden i snitt en miljon per företag, vilket blir mycket pengar som ska återbetalas på kort tid från företag med lönsamhetsproblem. Också inom hotell- och restaurang finns en risk att vi kommer att se att konkurserna återigen ökar. Vart fjärde hotell- och restaurangföretag har begärt skatteanstånd och en del av dessa företag kommer att ha svårt med återbetalningen under nästa år. Branschen har som helhet redan låga marginaler. De företag som drabbades hårdast under pandemin är också de som kommer att få svårast att betala tillbaka, avslutar Richard Damberg.

Källa: UC

Mer intressant läsning

Så kommer svenskarna nätshoppa efter pandemin

I takt med att näthandeln ökar blir leveransalternativen också fler. Hämta hos ombud, gratis hemleverans och upphämtning i butik är leveranssätten som varit vanligast bland svenskarna under pandemin. Men hur kommer vi vilja näthandla framöver?

Så frigör du kapital

Som företagare är det viktigt att ha koll på likviditeten. Här får du tips om hur du frigör kapital och ser till att pengarna finns tillgängliga i din plånbok när du behöver dem – i stället för att vara uppbundna i kundfordringar.

Lån eller kredit - vad är skillnaden och vilket passar när?

Snabb finansiering kan vara skillnaden mellan att kunna nappa på en hastigt uppkommen affärsmöjlighet, eller inte. Men, vad är det egentligen för skillnad mellan företagslån och företagskredit och när ska du ansöka om vilket? Här är svaret.