Sweden
Logga in

Kreditpolicy räddar ditt företag från kundförluster

Publicerad tisdag 01 augusti 2017 01:24Fakturering

Kreditpolicy – vad är det? Svaret är: Det dokument som kan rädda ditt företags lönsamhet.

Alla vet på vilka lösa boliner man ibland ger krediter till kunder utan att ens tänka på det. Ibland gör anställda det utan att berätta det för andra. Och alla har väl träffat entusiastiska säljare som glädjestrålande berättar om en ny kund. Men vem är den där kunden som får kredit eller en leverans. Går kunden att lita på? Kommer kunden att betala? I tid? Självklart går de flesta att lita på och självklart betalar de i tid. Men inte alla. – Känn dina kunder. Både nya och gamla, säger Gillis Wener, kreditexpert på Svea Ekonomi.

Gillis WenerKreditpolicy

Hemligheten ligger i att upprätta en kreditpolicy.

Där fastställer man hur en kund ska kontrolleras, det vill säga vilka kreditupplysningar och referenser som ska tas, hur ofta, och vem på företaget som har ansvaret för att detta görs.

– Det är ofta enkla frågor man behöver svar på, men de är viktiga. Vad heter bolaget, organisationsnummer och fakturaadress känns som självklara. Men du behöver också veta vem beställaren är – har hen behörighet att lägga den här beställningen?, säger Gillis Wener.

Leveransadress

En fallgrop kan vara leveransadressen. Är den en annan än fakturaadressen – i så fall varför? – Om leveransadressen är en annan än den som finns registrerad på företaget ska man alltid ifrågasätta det. Och om du är osäker på vem du pratar med, dubbelkolla att den beställande personen verkligen finns på företaget genom att ringa någon annan där, exempelvis växeln. Annars riskerar du att skicka iväg varor som du aldrig får betalt för. Återkommande kundförluster kan slå hårt mot lönsamheten. Den som har små vinstmarginaler måste sälja betydliga mängder för att hämta hem en enda förlust (se räkneexempel här intill).Hur ditt företag ska sköta allt detta framgår av din kreditpolicy. Där ska det stå hur kunderna ska kontrolleras – i en del konkursutsatta branscher behöver man ta kreditupplysningar ofta.Det ska också stå hur långa betaltider du medger. En del kunder kan ha längre, en del kortare. Gör din bedömning och skriv ner det. Kreditpolicyn ska också tala om vad som händer när en kund inte betalar i tid. Ska du skicka ut betalningspåminnelser? När? Hur många? Detta kan skilja sig mellan olika kunder. Det är också viktigt att tala om vem i företag som får godkänna avvikelser från policyn.

Ansvar

– En viktig kund kanske förhandlar sig till en längre betalningstid. Det kan vara helt okej, men i kreditpolicyn ska du ange vem på ditt företag som får godkänna det. Samma person kan vara den som avgör om leveranserna till en viss kund ska stoppas på grund av sena eller uteblivna betalningar. Och glöm inte tala om vem som har ansvaret för att fakturan går i väg. Ju snabbare desto bättre, säger Gillis Wener. Viktigt att komma ihåg är att det inte bara är nya kunder som är osäkra. Gamla kundregister kan snabbt bli inaktuella när de som finns där får problem.

Se över dina kunder

– Det är vanligt att man går ut till alla sina kunder i registret med ett erbjudande, till exempel om rabatt. Men är alla som nappar fortfarande kreditvärdiga? Troligen inte, säger Gillis Wener. Det gäller alltså att regelbundet se över och klassa om sina kunder i kundregistret. Hur ofta och vem som ska göra det, och vilka kunder som ska tas bort – ska stå i kreditpolicyn.

 

Ann-Charlotte PetterssonVill du veta mer?

Mer intressant läsning

Cyberhoten ökar - så skyddar du dig

Idag är de flesta företag teknikdrivna och då ökar risken för cyberattacker. Så här skyddar du dig.

Skatteverkets id-kort får nytt utseende

Från och med september 2017 får id-korten nytt utseende samtidigt som säkerheten förbättras.

Anmäl verklig huvudman till Bolagsverket

Hårdare regler ska minska penningtvätt.