Sweden
Logga in

Låg konkursrisk ger hög betalningsvilja

Publicerad onsdag, 05 oktober 2016 10:20Fakturering

Kreditvärdigheten bland svenska företag ligger kvar på en historiskt hög nivå vilket avspeglar sig i betalningsförmågan.

Statistiken över Betalningsindex, som nu publiceras för andra gången, ligger fortfarande i  linje med rådande positiva konjunktur. Betalningarna är nästan så punktliga de kan bli.

– Kreditvärdigheten bland svenska företag ligger kvar på en historiskt hög nivå med väldigt låga konkurstal. Detta påverkar betalningsförmågan positivt. Samtidigt har konkursrisken inte fortsatt att minska utan har legat still första och andra kvartalet 2016, säger Henrik Hargéus på Bisnode, som ställer samman statistiken. När det kommer till tabellen nedan, konstaterar han att betalningsbeteendet ser stabilt ut. – Det har skett en förbättring mellan andra kvartalet 2014 och samma period 2016. Möjligen kan vi se att förbättringen har avtagit en aning och att betalningsförmågan ligger i stort sett oförändrad om vi jämför första och andra kvartalet 2016, säger han.

Indikator på risk
Henrik Hargéus påminner om att försämringar i betalningsindex är en tidig indikator på risk. Därför är det intressant att följa utvecklingen noga. Betalningstiderna är även en parameter som påverkar ratingen på aktiebolag.

Läsare som följer Betalningsindex i Update Företag framöver kommer alltså att få en tidig varning när konjunkturen håller på att vända nedåt. Några sådana tecken syns inte än.

Betalningstiderna stabila
För andra gången publicerar Update Företag statistik över betalningstider. Statistiken, som fått namnet Betalningsindex, kan anta ett värde 0-100, där 80 innebär att företaget betalar på förfallodatum. Ett betalningsindex på 85 betyder att företaget betalar i genomsnitt 5 dagar i förskott och ett betalningsindex på 75 att man betalar 5 dagar för sent.

Mer intressant läsning

Svea Ekonomis HR-team satsar på Employer Branding

Konkurrensen om kompetensen ökar vilket leder företag och organisationer mot att satsa mer och mer på att marknadsföra sig själva för att attrahera framtidens unga talanger.

Så här jobbar Svea Ekonomi praktiskt mot id-kapningar

Det är ett detektivarbete att komma brottslingar på spåren men Svea Ekonomi har en rutinerad stab.

Bedrägerierna kan lätt halveras

Samhällskostnaderna för bedrägerier kan vara så höga som 120 miljarder kronor brutto per år bara i Sverige. Den siffran skulle enkelt kunna halveras, säger Jan Olsson polis på NBC.