Sweden
Logga in

Amorteringskravet fortfarande oklart

Publicerad onsdag 17 augusti 2016 03:41Lån

Dimmorna skingras kring amorteringskravet – men bara lite i taget. Ännu återstår flera frågor.

I mitten av mars klubbade Riksdagens finansutskott igenom kravet på att bolåntagare måste amortera på sina lån. Därmed kan regeringen ge i uppdrag åt Finansinspektionen att slutligen utforma lagen om amorteringskrav

Lagen träder i kraft redan 1 maj, men den kommer av praktiska skäl inte att börja tillämpas förrän 1 juni. Amorteringskravet har diskuterats länge, och många remissinstanser har varit negativa till hela idén. Inte minst Företagarna, som ser en minskad möjlighet att belåna sin bostad för att starta företag eller expandera. När finansutskottet behandlade förslaget i mars slog man fast att amorteringskravet ska gälla alla nya bolån där belåningsgraden ligger över 50 procent av marknadsvärdet. Nya bolån ska amorteras med 2 procent om året ned till 70 procent av bostadens värde och sedan vidare till 50 procent med 1 procent per år.

Låntagare till nyproducerade bostäder slipper amorteringskravet under fem år. De som lånar till skogs- och jordbruksfastigheter behöver inte amortera. Regeringen och Riksdagen överlämnar åt Finansinspektionen att lösa flera viktiga detaljfrågor. Det är inte klart hur det blir om man tilläggsbelånar sin befintliga bostad, till exempel för att renovera.

Det har också talats om att den som blir sjuk, arbetslös eller ska skiljas ska få en frist från kravet. Men där är kriterierna inte fastslagna. Hur länge ska man ha varit sjuk eller arbetslös? säger Annika Creutzer, fristående privatekonom.

Hennes råd till den som vet att det blir nödvändigt att låna framöver, är att teckna lånet före den 1 juni. Om du då inte behöver det eller om amorteringskravet inte blir så absolut, då kan du ju betala tillbaka det, säger hon. En annan fråga som återstår är den om hur ofta bostaden ska få värderas, för att se om värdet har stigit och amorteringen därmed kan minskas. I det första förslaget talades det om att värdering skulle få ske vart femte år. Finansinspektionen väntas komma med svar före 1 juni.

Mer intressant läsning

80/20 regeln gör ditt företag mer lönsamt

En trend bland mindre företag just nu är att styra sitt företag efter den så kallade 80/20-regeln eller Paretos princip. Rätt använd kan regeln frigöra tid och öka din lönsamhet.

Agera rätt i lågränteläge

Ränteläget är just nu lägre än någonsin – vad ska man då tänka på som företagare? Här ger experten Anders Andersson sina bästa råd.

Företagskredit, från en entreprenör till en annan

Svea Ekonomis vd, berättar hur han ser på finansmarknaden idag och hur tjänsten Företagskredit skiljer sig från andra produkter