Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Så många döljer sin ekonomi för sin partner

Publicerad | Låna

Även om många delar ekonomi med den de lever med är inte alla helt öppna med vad de lägger pengarna på. 14 procent av dem som är eller har varit i en relation har någon gång hållit sin privatekonomi hemlig för sin partner, visar en färsk undersökning.

Att ha gemensam ekonomi, eller åtminstone dela på vissa kostnader, med någon faller sig naturligt för de flesta. Sju av tio i Sverige har gemensamma utgifter med någon, visar en undersökning som Novus gjort på uppdrag av Svea och där drygt 1 000 personer i åldersgruppen 20–60 år har utfrågats. Föga förvånande är det vanligaste att man har utgifter gemensamt med sin maka/make eller partner. Hos dem som har gemensamma utgifter är kostnaderna för mat och boende de vanligaste att dela på. Sju av tio är också positiva till att ha gemensamma utgifter med någon annan.

Men alla är inte helt öppna inför varandra om sin ekonomi

14% av 20–60-åringarna har någon gång hållit sin privatekonomi hemlig för en partner. Den vanligaste orsaken är att man anser att ens privatekonomi är just privat. Men en dryg femtedel av dem som någon gång hållit sin privatekonomi hemlig för en partner har gjort det för att de skäms, och lika många för att de inte litar på sin partner.

Psykologen Anna-Lena Österåker förklarar varför ekonomi kan vara så känsligt i en parrelation:

– I en relation där paret har en jämlik ekonomi med lika lön, lika förmåner, lika ägande och så vidare är den ekonomiska känsligheten sannolikt mindre. I mer ojämlika ekonomiska relationer kan den ena parten uppleva sig vara i ekonomisk beroendeställning och inte ha samma möjlighet till påverkan i ekonomiska beslut och ställningstaganden. I en förlängning kan det även ha inverkan på relationen i övrigt.

När det kommer till att dölja enstaka utgifter för sin partner har var tionde av dem som svarat i Novus undersökning gjort det. Här är skam den vanligaste orsaken jämte att man inte tyckt att partnern hade med utgiften att göra. 15% av dem som någon gång dolt en utgift har gjort det för att partnern inte tillät just den utgiften.

Behöver man verkligen berätta allt för sin partner när det gäller ekonomi?

– Att inte berätta allt behöver inte per automatik vara dåligt för en relation, om båda parter har en samstämmighet kring vilka delar i ekonomin som är gemensamma, säger Anna-Lena Österåker. Det kanske bottnar i hur man kommunicerar med varandra generellt, hur man värderar öppenhet, respekt för varandras behov och olikheter.

Publicerad