Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Snåla och slösaktiga - när pengar stjälper vänskap

Är du kompis med snål-Ove?

Publicerad | Låna

Är du snål-Ove i kompisgänget? Då riskerar du att förlora en vänskap. Närmare var tionde person har någon gång avslutat en relation med en vän av ekonomiska skäl. Vanligaste anledningen uppges vara att vännen varit för snål. I kärleksrelationer tycks dock inte privatekonomin vara en lika vanlig källa till uppbrott. Endast två procent uppger att de avslutat en romantisk relation av ekonomiska skäl.

Pengar kan många gånger vara en källa till konflikt. Och i vissa fall kan det till och med leda till avslutad vänskap, relationer och brutna familjeband. Det visar vår Novus-undersökning bland svenskarna.

En av tio uppger att de avslutat en relation med en vän på grund av pengaproblem. Dock är det inte lika vanligt att bryta med en partner eller familjemedlem av ekonomiska skäl. Endast två respektive en procent svarar att de har avslutat en relation på grund av privatekonomin.

Vanligaste anledningarna till uppbrott

Men vilka är de vanligaste anledningarna till uppbrotten? I vänskapsrelationer så är det att vännen varit för snål, var fjärde uppger detta. Därefter svarar 21 procent att de ofta betalade mer än sin vän. I kärleksrelationer är det partnerns slösaktighet som varit den vanligaste orsaken till uppbrott.

Artboard Created with Sketch.
Paulina Dackander
Pengar kan vara ett känsligt ämne och lätt bli en källa till konflikt.

– Pengar kan vara ett känsligt ämne och lätt bli en källa till konflikt om man inte pratar om det med sina nära och kära. Vårt tips är att alltid prata om villkor och förväntningar kring gemensamma utgifter. Inte minst i relationer där det finns olika ekonomiska förutsättningar.

I dag är det enkelt att hålla koll på gemensamma utgifter med hjälp av verktyg och appar. Med exempelvis vår app Payd kan du skapa grupper med dig och dina vänner för att hålla koll på vem som betalat vad, säger Paulina Dackander, Affärsområdesansvarig för lösningar inom privatekonomi på Svea Ekonomi.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 9–14 maj 2020. Totalt har 1 012 svenskar i åldrarna 20 till 60 år deltagit i undersökningen via en webbenkät. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Vill du veta mer?

Om du vill veta mer om undersökningen är du välkommen att kontakta Patrik Widlund, Marknadschef på Svea Ekonomi. Patrik nås på telefon 08-470 94 21 eller via mejl patrik.widlund@svea.com

Så här svarade deltagarna i undersökningen

 

Har du någon gång avslutat en relation med någon av följande på grund av ekonomiska orsaker?

Vän

  Totalt
Ja 8 %
Nej 91 %
Vet ej 0 %


Partner

  Totalt
Ja 2 %
Nej 98 %
Vet ej 1 %


Familjemedlem

  Totalt
Ja 1 %
Nej 98 %
Vet ej 1 %

 

Av vilken/vilka anledningar har du avslutat en relation med en vän på grund av ekonomiska orsaker?

  Totalt
Min vän var för snål 24 %
Det blev orättvist då jag betalade mer 21 %
Vi hade olika ekonomiska förutsättning och kunde inte anpassa oss 19 %
Jag upplevde att min vän var för slösaktig 7 %
Jag upplevdes för slösaktig av min vän 1 %
Jag upplevdes för snål av min vän 0 %
Min vän upplevde att det blev orättvist då hon/han betalade mer än jag 0 %
Annan anledning 34 %
Vet ej 20 %Av vilken/vilka anledningar har du avslutat en relation med en partner på grund av ekonomiska orsaker?

  Totalt
Jag upplevde att min partner var för slösaktig 48 %
Det blev orättvist då jag betalade mer 24 %
Jag upplevdes för snål av min partner 11 %
Jag upplevdes för slösaktig av min partner 5 %
Min partner var för snål 5 %
Vi hade olika ekonomiska förutsättning och kunde inte anpassa oss 3 %
Min partner upplevde att det blev orättvist då hen betalade mer än jag 0 %
Annan anledning 14 %
Vet ej 14 %

 

Av vilken/vilka anledningar har du avslutat en relation med en familjemedlem på grund av ekonomiska orsaker?

  Totalt
Min familjemedlem var för snål 39 %
Jag upplevde att min familjemedlem var för slösaktig 33 %
Det blev orättvist då jag betalade mer 3 %
Vi hade olika ekonomiska förutsättning och kunde inte anpassa oss 0 %
Jag upplevdes för snål av min familjemedlem 0 %
Min familjemedlem upplevde att det blev orättvist då hen betalade mer än jag 0 %
Jag upplevdes för slösaktig av min familjemedlem 0 %
Annan anledning 29 %
Vet ej 0 %

 

Publicerad