Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

De dolda utgifterna svenskarna skäms över

Emma Lindgren, expert på digital konsumtion.

Publicerad | Låna

Var tionde svensk döljer utgifter för sin partner, det visar vår undersökning. De främsta anledningarna till att man dolt utgifter är skam och att man inte anser det vara partnerns ensak. Drygt var sjätte menar att de tyckte att kostnaden var för stor. Kvinnor är dessutom de som i högre grad än män döljer utgifter för sin respektive.

Olika intressen innebär olika prioriteringar i vad man lägger pengarna på. Vår undersökning visar att nästan var tionde svensk har dolt utgifter från sin partner. Vad för utgifter som dolts varierar men en av de vanligaste, och fullt förståeliga, anledningarna till att man hållit utgiften hemlig är för att det rört sig om en present. Lika många svarar att en klädshopping har varit upphov till att hemlighålla en utgift. Därefter är det spel, lån/skulder och restaurangbesök man valt att undanhålla för sin partner. Kvinnor döljer oftare kostnader om kläder medan män i högre grad döljer utgifter om spel.

Orsakerna till varför man haft dolda utgifter varierar också. De två vanligaste orsakerna är att man skämts över utgiften eller att man inte anser att det är den andra partens ensak. Drygt var tionde menar att utgiften helt enkelt varit för stor och att man därför inte valt att prata om den med sin partner. För de i åldern 20 till 39 är skammen kring utgiften vanligare, medan det för de mellan 40 och 60 är vanligast att man inte anser det vara partnerns ensak.

– När man som partners har en delad eller gemensam ekonomi är det viktigt att känna att man får förvalta sin del utan att känna skam eller skuld. Att konsekvent dölja utgifter leder i längden bara till något negativt. Prata istället om utgifterna och bemöt varandras intressen och kostnader med respekt. Om utgifterna leder till problem så prata om det gemensamt och se vad ni tillsammans kan göra för att förändra beteendet, säger Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Ekonomi.

Vill du veta mer?

Kontakta: Emma Lindgren, expert på digital konsumtion, Svea Ekonomi
Tel: 070-752 32 90
Mejl: Emma.lindgren@svea.com

Så här svarade deltagarna

Vilka eventuella typer av utgifter har du dolt för en partner?

  Totalt
Kläder 2 %
Presenter 2 %
Spel  1 %
Lån/skulder 1 %
Mat/restaurangbesök 1 %
Godis  0 %
Annat 2 %
Har inte dolt några utgifter för en partner 77 %
Har aldrig haft någon partner 10 %
Vet ej 3 %

 

Varför dolde / döljer du utgifter för en partner?

  Totalt
Jag skämdes över utgiften 36 %
Det var inte min partners sak 36 %
Det var en överraskning 20 %
Utgiften var för stor 15 %
Jag fick inte lägga pengar på det för min partner 15 %
Utgiften var för liten 9 %
Det var en olaglig utgift 0 %
Annan anledning 11 %
Vet ej 2 %

 

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av Novus på uppdrag av Svea under perioden 9–14 maj 2020. Totalt har 1 012 svenskar mellan 20 och 60 år via en webbenkät deltagit i undersökningen. Undersökningen är statistiskt säkerställd och representativ på riksnivå.

Publicerad