Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Vad är skillnaden mellan operationell och finansiell leasing?

Med leasing kan företag få tillgång till utrustning till verksamheten utan att behöva göra egna investeringar.

Publicerad | Finansiering

Funderar du på att leasa? Det finns två olika sätt att göra det på. Här reder vi ut skillnaderna och vad det innebär för dig som leasingtagare.

Med leasing kan företag få tillgång till bilar, maskiner och annan utrustning som behövs i verksamheten utan att behöva göra egna investeringar. Många företag – stora som små – ser här en möjlighet att frigöra kapital. Kapital behövs oavsett storlek för att växa eller utveckla sin verksamhet eller för nystartade företag som har svårt att hitta finansiering.

I stället för att köpa en produkt för en större engångssumma kan företaget ingå ett leasingavtal och betala en mindre summa per månad.

Ett leasingavtal innebär att leasinggivaren, på vissa villkor, ger leasingtagaren rätt att under en period nyttja leasinggivarens produkt mot en betalning per månad.

Det finns två olika former av leasing för företag: finansiell leasing och operationell leasing. Vilken metod som väljs har betydelse både för leasinggivaren och leasingtagaren.

1. Finansiell leasing

Har karaktären av ett avbetalningsköp. Formellt finns äganderätten kvar hos leasinggivaren så länge avtalet löper medan de ekonomiska riskerna och fördelarna förs över till leasingtagaren. Efter avtalsperiodens slut har leasingtagaren möjlighet att bli ägare genom att köpa loss produkten för ett restvärde.

2. Operationell leasing

Kan liknas vid ett vanligt hyresavtal, där äganderätten ligger kvar hos leasinggivaren. Efter att avtalsperioden löpt ut lämnas produkten tillbaka till givaren. Leasinggivaren tar den ekonomiska risken och ofta ingår exempelvis service, reparationer och försäkringar i avtalet.

I tabellen här kan du se några skillnader mellan de två formerna av leasing:

  Finansiell leasing Operationell leasing
1. Vad menas? Har karaktären av ett avbetalningsköp, där ägandet av produkten överförs från leasinggivaren till leasingtagaren. Kan liknas vid ett vanligt hyresavtal, där äganderätten finns hos leasinggivaren.
2. Hur länge? Avtalet omfattar huvuddelen av produktens ekonomiska livslängd. Avtalet kan vara kortsiktigt.
3. Äganderätt Leasinggivaren är ägare under avtalsperioden. Därefter kan leasingtagaren bli ägare. Äganderätten kvarstår hos leasinggivaren.
4. Underhåll Leasingtagaren svarar för underhållet av produkten. Leasinggivaren sköter underhållet.
5. Risk vid skador Risken ligger hos leasingstagaren. Risken ligger hos leasinggivaren.
6. Uppsägning i förtid Vanligtvis kan uppsägning inte göras. Leasingtagaren står för givarens förluster. Beror på villkoren i avtalet. I regel en kostnad för leasingtagaren.
7. Köpoption Leasingtagaren kan köpa produkten enligt ett på förhand bestämt restvärde. Leasingtagaren har inte den möjligheten.
8. Redovisning Mindre företag: leasingavgifter redovisas som kostnad och påverkar resultatet.
Större företag: leasade tillgångar tas upp i balansräkningen
Leasingavgifter redovisas som kostnad och påverkar resultatet.
Tas ej upp i balansräkningen.

Leasingskolan, kan man leasa vad som helst och hur funkar det?

 

Det är alltså flera skillnader mellan en finansiell leasing och operationell leasing. När båda parter väl har skrivit under avtalet kan finansiell leasing vanligtvis inte sägas upp. Om ett finansiellt leasingavtal kan sägas upp är det leasingtagaren som ska stå för givarens förluster, enligt gällande redovisningsregler.

När det gäller operationell leasing beror möjligheten att säga upp avtalet i förtid på hur avtalet är formulerat. I regel får leasingtagaren betala en avgift för att komma ur avtalet.

I ett finansiellt leasingavtal finns en köpoption som ger möjlighet att förvärva tillgången i slutet av avtalsperioden. I ett operationellt leasingavtal saknas detta erbjudande.

Teckna leasingavtal eller betala kontant? 

Så redovisar du leasade produkter

Det är också viktigt att ha koll på hur de olika formerna av leasing ska redovisas i bokföringen. Många företag kan redovisa finansiellt leasade produkter under tillgångar och skulder i balansräkningen. Värdeminskningen skrivs sedan av årligen. Operationell leasing redovisas istället som en kostnad, vilket ger en direkt påverkan på bolagets resultat men ingen effekt på balansräkningen. Detta gäller i första hand medelstora och stora företag som redovisar enligt regelverket K3.

Små företag som redovisar enlig det enklare regelverket K2 har inte samma valmöjlighet. Där ska all leasing redovisas som operationell leasing, alltså som en hyreskostnad.

Även för stora företag som redovisar enligt den internationella standarden IFRS gäller andra regler. Där måste all leasing redovisas under tillgångar och skulder i balansräkningen.

Leasing hos Svea

Publicerad