Sweden
Logga in

Teckna leasingavtal eller betala kontant?

Publicerad tisdag, 31 maj 2022 09:11Finansiering

Har du pengar i kassan kanske du tvekar inför att teckna leasingavtal. Men faktum är att det ibland kan vara ett bra finansieringsalternativ. Här berättar vi mer om det - och reder ut skillnaden mellan finansiell leasing och operationell leasing.

En form av leasing är operationell leasing. Då avtalas en månadskostnad för nyttjande av en produkt. Det ingår då också ofta försäkring och olika administrativa tjänster kopplade till produkten. Dessa tjänster hanteras av annan part än den som nyttjar produkten. Detta är ett vanligt upplägg för exempelvis tjänstebilar.

Vi på Svea har valt att specialisera oss på en annan form av leasing - finansiell leasing. Vilket innebär att det finns ett fördefinierat restvärde på avtalet. Detta betalas sedan vid avtalstidens slut. Och då övergår äganderätten av produkten från finansbolaget till anvisad köpare.

Leasing = med tre parter
Det är normalt sett tre parter involverade i en affär där ett leasingavtal används: en leverantör av en produkt, ett finansbolag som finansierar produkten och en kund som behöver produkten.

– Som finansbolag hjälper vi leverantören att via en månadskostnad sälja produkten. Samtidigt hjälper vi också kunden som är i behov av produkten att investera och nyttja produkten utan att från dag ett belasta företagets likviditet. Vi har en fantastisk och mycket uppskattad position säger Henrik Holmgren, affärsområdeschef Svea Bank.

För leverantörens del innebär det att produkten som ska leasas faktureras direkt till finansbolaget som därmed blir ägare till produkten och som i sin tur via tecknande av leasingavtal fakturerar kunden enligt avtalad månadskostnad. Som kund har du under avtalstiden nyttjanderätt men inte äganderätt till produkten och Svea erbjuder i de allra flesta fall en mycket förmånlig och anpassad försäkring kopplad till produkten där självrisken är anpassad till produkten.

Skillnaden mellan operationell och finansiell leasing

Henrik Holmgren
Vi tittar inte bara på ekonomisk status, utan även på vad det finns för substans bakom företaget.

Varför leasing?

– Det finns många situationer när leasing är ett bra alternativ och enligt mig är man kung om man visar att man har en plan för hur man använder företagets kapital för att utveckla eller bygga upp ditt företag säger Henrik Holmgren. Ibland behöver företag skaffa produkter som inte är direkt kopplade till sin kärnverksamhet det kan röra sig om exempelvis en printer, en kaffemaskin eller dylikt.

Att binda företagets kapital i dessa produkter genom att betala kontant begränsar möjligheten i att investera i något som får pengarna att växa eller som en kund en gång sa: Det spelar ingen som helst roll hur bra erbjudande jag får om jag ändå inte har några pengar att köpa för. Att ha kapital i företaget är viktigt och leasing är ett verktyg. Leasing är givetvis också ett mycket bra verktyg för företag som är nystartade eller i början av att bygga upp sin verksamhet.

– Vi på Svea är duktiga på att hitta finansieringsmöjligheter till företag, även om det är nystartat eller i början av sin resa. Kreditgivning är ett hantverk. Vi tittar inte bara på ekonomisk status, utan även på vad det finns för substans bakom, som affärsplan, produkter, ägare och tidigare erfarenheter - en samlad bild, säger Henrik Holmgren. Produkten är säkerheten. Under leasingperioden är det finansbolaget som äger produkten.

– Det är positivt både för kunden och oss. Är det ett bra värde i produkten och det skulle visa sig att kunden av någon anledning inte kan fullfölja kontraktet med oss, då tar vi hem produkten och kan sälja den vidare. På så sätt blir vår förlust inte lika stor, säger Henrik Holmgren och tillägger:

– Ett bra andrahandsvärde i produkten gör också att vi vågar ta en större risk när vi gör vår bedömning av kunden, som kanske inte är så kapitalstark initialt.

Ingen kontantinsats

En kontantinsats stärker krediten och en del kunder har ett kapital som de vill gå in med men det är inte ett krav. I de allra flesta fall görs affärerna helt utan kontantinsats.

– De flesta affärer vi hanterar är med relativt små krediter och då är inte kontantinsats så vanligt. Men om man väljer att lägga en kontantinsats får man ett avtal med en lägre månadskostnad. Vi får också en bättre säkerhetsbild i vår kalkyl, som genererar ett bättre upplägg helt enkelt, säger Henrik Holmgren.

Hur länge kan man leasa en produkt?

– Det beror på vad det är för produkt, men max 7 år. Ett sådant långt avtal kan gälla för exempelvis en entreprenadmaskin. Avtalet bör inte överstiga produktens livslängd, som till exempel för en dator där tiden är cirka 3 år.

Vad händer när avtalet löpt ut?

– Redan när man ingår ett leasingavtal bestäms ett restvärde. Det är cirka 10 procent av ingångspriset. Genom att betala restvärdet övergår ägandet från finansbolaget till kunden eller annan anvisad köpare.

Mervärden för köpare och leverantör

Som leverantör av en produkt som går att leasa följer det även med andra värden, menar Henrik Holmgren. Det skapar möjligheter både för kund och leverantör.

– Leverantören kan under en leasingperioden eller i närheten av avtalets utgång föra en dialog med kunden för att kunna möta upp kundens eventuella förändrade behov. Det kan till exempel vara att erbjuda en uppdatering av en produkt och anpassa löptiden med ett nytt avtal.

– Leasingen skapar ökad flexibilitet och möjligheter att göra förändringar tillsammans med leverantören som ofta kan bistå med hjälp att omplacera produkterna som innefattas i leasingavtalet mot att ett nytt avtal tecknas med utrustning anpassade till förändrade behov. Har man köpt en produkt kontant befinner man sig i en situation där man själv kanske måste sälja produkten för att kunna köpa en ny.

– Att leasa är en möjlighet att hela tiden kunna vara up to date med sina produkter. Kontakten mellan leverantör och kunden blir naturlig under hela avtalstiden. Det är positivt för båda parter, säger Henrik Holmgren. Utvecklingen av många produkter går snabbt och behoven förändras och med leasing är det möjligt att anpassa löptiden i avtalen utefter förväntat behov hos kunden för att på så sätt skapa utrymme för att löpande följa med i det fall behov förändras.

3 fördelar med leasing

  1. Förkortar beslutsprocessen och möjliggör investeringar som inte är budgeterade.
  2. Fördelar kostnaden över lämplig avtalstid, istället för en hög kostnad i samband med inköp av produkt eller tjänst.
  3. Naturlig dialog mellan kund och leverantör vid avtalstidens slut gällande aktuellt behov. Lösa utrustningen till avtalat lösenpris eller om behovet förändrats uppdatera utrustningen via nytt leasingavtal.

Detta är leasing

Leasing innebär att leverantören säljer sin produkt till finansbolaget, som i sin tur leasar ut produkten till köparen. Det gör att leverantören får betalt direkt av finansbolaget. Köparen i sin tur leasar produkten av finansbolaget under en avtalad period och månadskostnad. Under avtalstiden är finansbolaget ägare av produkten. Inom ramen för ett så kallat funktionsavtal kan exempelvis service och underhåll av produkten inkluderas. Enbart tjänster går inte att leasa.

Läs mer om Leasing hos Svea

Mer intressant läsning

Sveriges bästa e‑handelskommuner

Kartläggningen av Sveriges bästa e‑handelskommuner är klar. Och vi har en ny listetta.

Se till att ha pengar i kassan

Möt två framgångsrika företag, Cura och Fudd Finans som fick hjälp att förbättra sin likviditet genom factoring och fakturaköp. Utan den hjälpen hade kanske inget av företagen funnits idag.

Placera företagets pengar rätt i inflationstider

Inflationsspöket har sovit i 30 år – men nu har det vaknat. Konkret innebär det förlust att ha företagets pengar på räntelöst konto. Men nu kan också vara rätt tid att göra affärer. I vilket fall – det är dags att agera.