Din webbläsare stöds inte

Din webbläsare stöds inte. Ladda ner en av följande webbläsare för att kunna få en fullständig Svea-upplevelse.

Hoppa till innehåll

Fakturabelåning - så bokför du rätt

Publicerad | Finansiering

Hur bokför man fakturor? Egentligen är det inte särskilt krångligt. Rutinerna kring att fakturera kunder brukar sitta i ryggmärgen hos företagens ekonomiansvariga.

När fakturan skickas ut bokas en kundfordring som motsvarar försäljningsintäkten och momsbeloppet som bokförts på separata konton. När sedan fakturan betalats bokförs det på bankkontot samtidigt som kundfordringen bokas bort.

Hur påverkas företagets bokföring av om fakturorna belånas?

Om fakturan i stället belånas påverkas räkenskaperna. Vid fakturabelåning är företaget fortfarande ägare till sina kundfordringar (till skillnad från om fakturan säljs). När den skickas ska den bokföras som en kundfordring, precis som vid normala faktureringsrutiner. Men när lånet betalats ut blir det skillnad. När pengarna sätts in på företagets bankkonto bokas motsvarande summa upp som en skuld. I BAS-kontoplanen, som är bokföringsstandard för svenska företag, finns till och med ett särskilt skuldkonto för belånade fordringar.

Ett praktiskt exempel på fakturabelåning (factoring)

Låt oss säga att ditt företag lånat 80 000 kronor på faktura med ett belopp på 100 000 kronor (fakturan faktureras utan moms). I företagets balansräkning syns då en kundfordring på 100 000 kronor, en skuld till kreditgivaren på 80 000 kronor och en utbetalning på 80 000 kronor till företagets bankkonto (här förutsätter vi för enkelhetens skull att kreditgivarens avgifter ännu inte dragits).

När sedan kunden betalt fakturan och resterande belopp minus ränta och avgifter förts över till företagets konto ska kundfordringen och skulden bokas bort. Om kreditgivaren exempelvis tar ut 1 000 kronor i ränta och avgifter bokförs detta som en kostnad i resultaträkningen. Slutbetalningen till företaget blir då 20 000 kronor – 1 000 kronor = 19 000 kronor. När alla mellanhavanden gjorts upp i räkneexemplet har tillgångarna på företagets bankkonto ökat med 99 000 kronor, vilket syns i balansräkningen. I resultaträkningen har 100 000 kronor i försäljningsintäkter och 1 000 kronor i factoringavgifter bokförts.

Vad är fakturabelåning? Läs artikel.
Vad krävs för fakturabelåning? Läs artikel.

 

Publicerad