Urheiluyhteistyöt

Urheilu on kovien tulosten, team spiritin ja urheiluhenkisen toimimisen maailma.


Svea Ekonomi Groupissa urheilu on monella tapaa tärkeää. Urheilu on osa yhteiskunnan liikunnallisuutta ja hyvinvointia, sekä myös läheistä sukua työpaikkaviihtyvyydelle ja työhyvinvoinille. Jo yksin näistä syistä me haluamme tukea suomalaista urheilua ja olemme siksi valinneet urheilun oleelliseksi osaksi markkinointiamme.

Urheilu on kuitenkin myös kovien tulosten, team spiritin ja urheiluhenkisen toimimisen maailma, mitkä kaikki sointuvat hyvin yhteen meidän arvomaailmamme ja sisäisten toimintamalliemme kanssa - niin liiketoiminnassa kuin henkilöstöpolitiikassa.

Junioriurheilu

Isojen urheilupanostusten ohella olemme 2017 alkaen tehneet johdonmukaista työtä junioriurheilun hyväksi. Teemme vuosittain syys- ja kevätkausilla sponsorisopimukset muutamien juniorijoukkueiden kanssa, osallistuen näin lasten ja nuorten urheiluharrastamisen tukemiseen.

Pyrimme aina kohdistamaan yhteistyön ensisijaisesti sellaisiin joukkueisiin ja yksilöurheilijoihin, joilla on pienet resurssit eikä välttämättä isompaa seuraa taustavoimana. Näin pyrimme tukemaan ensisijassa sellaisia joukkueita, jotka mahdollistavat harrastamisen lapsille ja nuorille, joille se muuten voisi esimerkiksi taloudellisista tai muista syistä olla haastavaa.

Tukikohteita valitessamme arvostamme sarjamenestystä enemmän joukkuehenkeä ja toimintafilosofiaa, joka pyrkii osallistamaan ja luomaan sosiaalisia verkostoja, tukeakseen lasten ja nuorten yksilöllistä kehitystä myös ihmisinä.

Nykyiset sponsorointikohteemme

Aiemmat sponsorointikohteemme