Sweden
Logga in

Dina pengar nästa år

Publicerad tisdag 15 november 2016 05:02Kunskap

Snart röstar Riksdagen om statsbudgeten - det här händer med dina pegar om den går igenom.

Snart röstar Riksdagen om statsbudgeten. Går den igenom innebär det att skatten sänks rejält för den som säljer sin bostad nästa år. Men det blir högre skatt på arbetsinkomster, eftersom gränsen för statlig skatt sänks.

Regeringen vill att fler ska sälja sin bostad. Därför ska uppskovstaket slopas. Det innebär att det går att få uppskov med stora vinster vid en bostadsförsäljning. Vinster som kan användas för att köpa en ny bostad och därmed undvika amorteringskravet, eftersom man behöver låna mindre då en ny bostad köps. För att ytterligare öka rörligheten på bostadsmarknaden vill regeringen även införa lägre skatt på kapitalvinsten om man köper en billigare bostad än den man säljer. För det hushåll som har bott länge i sin bostad kan detta innebära flera hundra tusen kronor i lägre skatt.

Däremot ska fler betala statlig skatt. Brytpunkten för att betala statlig skatt räknas inte upp som tidigare år, utan blir 37 700 kr i månaden.

En förändrad arbetslöshetsförsäkring för deltidsarbetslösa, höjt flerbarnstillägg och ett höjt tandvårdsbidrag för äldre är andra förslag. Gränsen för fri tandvård höjs till 21 år.

Sedan tidigare har regeringen även aviserat:

  • RUT-avdrag införs på reparation och underhåll av vitvaror i hemmet
  • Sänkt moms från 25 till 12 procent på mindre reparationer, till exempel cyklar och skor
  • Höjd alkoholskatt. Inklusive momsen blir prishöjningen knappt 1 krona för 75 cl vin, 25 öre för 50 cl öl och knappt 2 kronor för 75 cl sprit
  • Beloppsgränsen för rätten till avdrag för resor till och från arbete eller utbildning höjs från 10 000 till 11 000 kronor per år. Det innebär att man inte får göra avdrag för utgifter under 11 000 kronor per år i sin deklaration.

Budgetpropositionen bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna och Vänsterpartiet och behandlas för närvarande i Riksdagens olika utskott.

Första omröstningen sker den 23 november. Om det går som regeringen vill kommer de flesta förslag att träda i kraft den 1 januari 2017.

Källa: Swedbank

Män tjänar fortfarande mer

Män tjänar ”oförklarligt” 4,5 procent mer i lön än kvinnor. Det visar Medlingsinstitutets rapport. 

Allt som inte står på lönebeskedet

Äntligen lön! En glädjens dag för många, även om inte alla rusar ut på lönefredagen för att bli kung i baren. Många får dessutom mycket mer än vad som framgår av lönebeskedet – i pension och allmänna försäkringar.

Så sparar föräldrar till sina barn

Två tredjedelar av Sveriges föräldrar sparar regelbundet varje månad till sina barn. Yngre föräldrar sparar regelbundet i större utsträckning än äldre.