Sweden
Logga in

Män tjänar fortfarande mer

Publicerad tisdag 15 november 2016 04:58Kunskap

Män tjänar ”oförklarligt” 4,5 procent mer i lön än kvinnor. Det visar Medlingsinstitutets rapport. 

Män tjänar ”oförklarligt” 4,5 procent mer i lön än kvinnor. Det visar Medlingsinstitutets rapport. Skillnaden beror bland annat på att kvinnor förväntar sig lägre lön än män.

Medlingsinstitutet lägger fram sin lönerapport varje år på regeringens uppdrag. Den senaste rapporten visade att kvinnor i genomsnitt får 87,5 procent av mäns lön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor är alltså 12,5 procent. Mellan 2014 och 2015 minskade skillnaden med 0,7 procentenheter.

Det finns många förklaringar till att män får 12,5 procent högre lön. Män och kvinnor kan ha olika yrken, utbildning, ålder och arbetstid. Om man justerar för dessa skillnader återstår enligt Medlingsinstitutet en oförklarad löneskillnad på 4,5 procent. Men även om den är ”oförklarad” finns det troligen förklaringar till skillnaden, det är bara det att dessa faktorer inte mäts, skriver Medlingsinstitutet.

Ett exempel på en sådan faktor är förväntningar. Medlingsinstitutet konstaterar att löneskillnaden mellan män och kvinnor uppstår redan efter examen och att kvinnors förväntningar på lönen är lägre än männens.

Mer intressant läsning

Förhandla upp din lön

Många upplever lönesamtalet som obehagligt, men du har ju allt att vinna på det. Så här gör du för att hamna rätt i förhandlingen.

Johanna Elgeby söker nytt jobb

Lönen är inte det viktigaste, men visst spelar den stor roll. ”De flesta vill att man ska komma med ett löneanspråk. Det är alltid nervöst”, säger hon.

Allt som inte står på lönebeskedet

Äntligen lön! En glädjens dag för många, även om inte alla rusar ut på lönefredagen för att bli kung i baren. Många får dessutom mycket mer än vad som framgår av lönebeskedet – i pension och allmänna försäkringar.